Din varukorg

Din varukorg är tom!

zooplus app

Ladda ned
Gratis hemleverans från 499 kr**

Villkor zooplus bonusprogram

zooplus bonusprogram belönar dig som trogen zoopluskund. Följande villkor gäller för bonusprogrammet i allmänhet, hur bonuspoäng samlas samt hur insamlade poäng inlöses mot premier:

1. Deltagande

Alla registrerade kunder med ett kundkonto hos zooplus är berättigade att delta.

2. Bonuspoäng

2.1 Allmänt

zooplus bonusprogram är baserat på bonuspoäng, som kunden samlar på sitt zooplus poängkonto. Bonuspoäng kan endast användas för de ändamål som anges i villkoren. Bonuspoäng från andra bonusprogram kan inte omvandlas till bonuspoäng. Själva poängkontot samt de poäng som samlats på kontot kan inte överlåtas och inte heller omvandlas till kontanter. Den aktuella statusen på ditt poängkonto är finns tillgängligt för dig på zooplus webbplats på ditt personliga konto under “Mitt zooplus”. Poängkontot är endast åtkomligt med de personliga inloggningsuppgifterna.

2.2 Samla poäng

Bonuspoäng samlas automatiskt vid varje beställning så snart din betalning registrerats hos oss. Antalet samlade poäng är beroende av den köpta varans värde. För varje 10 kr av beställningens värde får du en bonuspoäng. Dessutom kan du tjäna extra bonuspoäng med vissa tillfälliga specialerbjudanden, enligt villkoren som beskrivs i dessa erbjudanden på zooplus webbplats.

2.3 Undantag av bonuspoäng

Det är inte möjligt att tjäna bonuspoäng på produkter med ett försäljningspris på 0 kr (exempelvis provartiklar, bonusgåvor, premier), inlösta kuponger och andra rabatter eller ersättningsvaror/extraleveranser. Även för andra speciella tjänster kan bonuspoäng komma att uteslutas.

2.4 Samla poäng

Bonuspoäng tillgodoräknas automatiskt på ditt poängkonto när betalningen för beställningen registrerats hos zooplus. Poängen tillgodoräknas på det konto där beställningen lagts. Om du beställer över flera konton tillgodoräknas poängen på det konto där beställningen gjordes. Det är inte möjligt att överföra poäng från ett kundkonto till ett annat.

2.5 Giltighet av bonuspoäng

Om bonuspoäng inte utnyttjas för premier inom 12 månader från tillgodoräknandet på poängkontot upphör de gälla i slutet av kvartalet. Vilka poäng och datum när poängen slutar att gälla syns på kundens bonuspoäng-konto. Bonuspoängen förfaller även när ett kundkonto på rättmätiga grunder blivit spärrat.

3. Lösa in bonuspoäng mot premier

3.1 Allmänt

Varje deltagare kan lösa in sina bonuspoäng mot premier så snart tillräckligt med poäng har samlats ihop för den önskade premieartikeln. Alla premier och det antal bonuspoäng som behövs för att få premierna finns listade i Premieshoppen på zooplus webbplats. En premie kan endast lösas in i samband med en beställning.

3.2 Villkor för att lösa in bonuspoäng

Bonuspoäng kan endast lösas in på ditt personliga zoopluskonto under ”Mitt zooplus”. Utbudet av de olika premierna varierar, och det kan hända att vissa premier inte alltid är tillgängliga. För vissa premier kan villkoren ändras eller kompletteras. All information om ändringar eller tillägg syns i premieshoppen.

3.3 Leverans av premier

Kostnaden för leverans av premier följer zooplus aktuella kostnader för leveranser av beställningar ur shoppen. Klicka här för information om zooplus fraktkostnader. Den valda premien läggs till beställningen när du klickar på varukorgssymbolen. Du kan lägga till andra produkter till ordinarie pris ur zooplus onlineshop i samma beställning.

Skulle premien vara skadad vid leverans ersätter vi produkten. Den skadade premien skickas tillbaka till oss i ett tillräckligt frankerat paket/brev. Vi ersätter utlägget för portokostnaden. Skicka försändelsen till:

zooplus AG
Vertriebszentrum
Marktal 3 b
D-99880 Hoerselgau


4. Övrigt

4.1 Avsluta bonusprogrammet

zooplus förbehåller sig rätten att upphöra med zooplus bonusprogram eller ersätta det med ett annat program.

4.2 Ändringar

zooplus förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller lägga till villkor för deltagande i bonusprogrammet, premier eller andra i villkoren beskrivna processer. Skadeståndskrav mot zooplus på grund av landsspecifika lagförändringar görs inte gällande. Ändringar av villkoren eller tillägg till dessa offentliggörs på webbplatsen.