Din varukorg

Din varukorg är tom!

zooplus app

Ladda ned
Gratis hemleverans från 499 kr**

Villkor för zooplus sparprogram

Följande villkor gäller för zooplus sparprogram (sparplan) mellan kund och zooplus. Den version av villkoren som är giltig vid den tidpunkt då köpeavtalet ingås är gällande.

1. Deltagande

Av zooplus utvalda, myndiga kunder har rätt att delta i sparprogrammet.
Det finns ingen garanti att kunna delta i sparprogrammet. Urvalet görs helt och hållet av zooplus.

2. Köpeavtal

Introduktionen av sparprogrammet till den utvalda kunden är icke-bindande. Det är inte ett juridiskt bindande avtal (i enlighet med §§ 145 ff BGB). Kunden får möjligheten att online lämna ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal.
Detta sker när kunden skickar sin beställning, men en placerad beställning hos zooplus innebär inte att avtalet automatiskt har ingåtts. Kunden får en beställningsbekräftelse via e-post på att zooplus erhållit beställningen. Denna bekräftelse betyder inte att kundens beställning av sparprogrammet har accepterats av zooplus, utan är endast information om att ordern har mottagits.
Avtalet med zooplus ingås när zooplus antar kundens erbjudande genom att skicka den beställda sparplanen till kunden via e-post. Dessutom skickas ett separat e-postmeddelande med en bekräftelse på försändelsen av sparplanen (försändelsebekräftelse). Köpeavtalet sparas av zooplus. Förutom försändelsebekräftelsen som skickas via e-post görs avtalet endast tillgängligt igen om kunden kan förevisa nödvändigheten av ytterligare en bekräftelse.
zooplus förbehåller sig rätten att avvisa inkommande order av ekonomiska skäl, utan närmare motivering.

3. Sparprogram (Sparplan)

3.1 Allmänt

Med köpet av en sparplan kan du inom en bestämd period spara en viss procentandel på beställda artiklar hos zooplus.
Du kan endast köpa en sparplan åt gången och i samband med en beställning av andra varor. Sparplanen kan inte kombineras med andra rabatter/kupongkoder.
Sparplanen gäller endast för det kundkonto där den beställdes i den zooplus affär där sparplanen köptes. Sparplaner kan inte överföras till ett annat zooplus kundkonto.

3.2 Priser och leveranskostnader

De aktuella priserna vid tidpunkten för beställningen är giltiga. Alla priser är inklusive gällande svensk moms.

Inga extra frakt- eller bearbetningskostnader tillkommer för beställningen av själva sparplanen.

3.3. Betalning, förfallodag, försenad betalning

Priset för den valda sparplanen debiteras tillsammans med de beställda varorna.
Det betalningsalternativ som valts för artiklarna i beställningen gäller också för sparplanen.

 

Sparplanen kan betalas med kreditkort eller banköverföring. zooplus AG förbehåller sig rätten att acceptera endast vissa typer av betalningar. Kontant betalning eller betalning med check är tyvärr inte möjligt. Vi tar inget ansvar för eventuella förluster i detta avseende.

Betalning med kreditkort

När du betalar med kreditkort kommer kortet att debiteras inom en vecka efter det att sparprogrammet har skickats.

Betalning via banköverföring/förskottsbetalning

En banköverföring (förskottsbetalning) är en elektronisk betalning från ett bankkonto till ett annat. Kom ihåg att ange ditt kund- och beställningsnummer. Banköverföring är den långsammaste betalformen. Det kan ta upp till 7 arbetsdagar innan din betalning registreras i vårt system. Dina varor skickas först efter att vi mottagit betalning.

Har du ett presentkort eller rabattkoder ska du vara uppmärksam på de speciella villkor som gäller för dessa, exempelvis angående minsta tillåtna beställningsvärde, giltighetstid osv. Presentkort och andra rabatter måste inlösas i samband med ett köp. Det är inte möjligt att få dessa utbetalade i kontanter eller tillgodoräknade vid en senare tidpunkt. Endast en rabattkod kan lösas in per beställning.

Bankuppgifter:

zooplus AG
Nordea
Bankgiro (BG): 880-9642
IBAN: SE8095000099601800847707
SWIFT BIC: NDEASESS

Du hittar mer information om säkerhet under Sekretesspolicy och Dataskydd. Läs mer om våra leveranspriser till andra länder under Leveransinformation.

3.4 Avdrag av rabatten

Under den tidsperiod sparprogrammet gäller dras den valda rabatten automatiskt av från din beställning när du betalar.
Rabatten dras efter det att alla andra eventuella rabatter är dragna, men innan möjliga frakt- och administrationskostnader tillkommer. Frakt och eventuella expeditionsavgifter rabatteras ej med sparprogrammet.
Det första rabattavdraget sker vid första beställningen efter det att kunden har mottagit sparprogrammet och försändelsebekräftelsen via e-post.
En kontant utbetalning av det sparade beloppet är ej möjlig.

3.5 Löptid

Sparprogrammet börjar gälla från och med tidpunkten när kunden har fått försändelsebekräftelsen via e-post och gäller för den valda tidsperioden.
Försändelsebekräftelsen skickas ut cirka två dagar efter inkommen beställning hos zooplus. Du informeras direkt om eventuella förseningar.
Sparprogrammet avslutas automatiskt vid utgången av den valda perioden. Sparprogram kan inte förlängas, såvida inte zooplus erbjuder utvalda kunder detta. Det finns inga garantier för en förlängning av sparprogrammet.
Endast ett sparprogram kan köpas. Det är inte möjligt att köpa flera sparprogram.

3.6 Information om statusen av din sparplan

Du hittar all information om din sparplan under "Mitt zooplus" på zooplus hemsida.

4. Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du kan upphäva ditt kontrakt skriftligen (t.ex. via brev, fax, e-post) inom 14 dagar utan att ange skäl.

Ångerfristen

Ångerfristen börjar löpa vid mottagandet av dessa instruktioner i skriftlig form, dock inte innan avtal ingås och inte innan vår informationsplikt uppfyllts i enlighet med tysk lag (artikel 246 § 2 i förbindelse med § 1 avsnitt 1 och 2 BGB-InfoV) samt våra plikter i enlighet med § 312 g avsnitt 1 sats 1 BGB i kombination med artikel 246 § 3 BGB-InfoV.Dessutom börjar ångerfristen inte heller löpa innan vi uppfyllt vår informationsplikt i enlighet med svensk konsumenträtt.Om du erhåller en vara t.ex. måndag den 1 februari löper ångerfristen ut måndag den 15 februari. Får du varan den 1 februari, men informationen om ångerfrist vid ett senare tillfälle, t.ex. onsdag den 3 februari, löper fristen först ut onsdag den 17 februari. Om fristen löper ut på en helgdag, lördag, söndag, julafton eller nyårsafton får du vänta till följande vardag.

 

Hur utnyttjar du ångerrätten

Du kan upphäva ditt kontrakt skriftligen (t.ex. via brev, fax, e-post) inom 14 dagar utan att ange skäl. Det räcker att du skickat paketet till oss, alltså har överlämnat det till Posten eller till annan transportfirma, innan tidsfristen löper ut. Bevisa att du ångrat dig i tid genom att spara kvittot du får ifrån leveransfirman när du lämnar paketet. Vi ber dig emellertid att alltid kontakta vår kundtjänst innan du skickar tillbaka något till oss.

 

Skicka din önskan om hävning av köpet till:
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Tyskland

För annullering vänligen kontakta vår kundservice.

Använd vänligen vårt kontaktformulär vid kommunikation med vår kundservice.

Om du utnyttjar ångerrätten

Vid en faktisk annullering ska de mottagna tjänsterna returneras från båda sidor och eventuellt använda tjänster (t.ex. räntor) ska återlämnas/utbetalas. Om du inte kan returnera det mottagna värdet eller funktioner (t.ex. användningsfördelar) helt eller delvis eller endast i försämrat tillstånd så måste du kompensera oss för detta. Det kan innebära att du blir skyldig att uppfylla dina betalningsförpliktelser enligt avtalet för tiden fram till annullering. Är du skyldig att betala ersättning ska det göras inom 30 dagar. Fristen börjar för dig med att du skickar din ångerönskan, för oss med mottagandet av den.

Särskilda hänvisningar

Din ångerrätt upphör i förtid om avtalet ingås i sin helhet av båda parter på din uttryckliga begäran innan du utövar din ångerrätt.

Slut på information om ångerrätt

5. Dataskydd

Läs utförligt om dataskydd under Sekretesspolicy & Dataskydd.

6. Uppsägning

Du kan säga upp din sparplan närsomhelst utan att ange orsak. Uppsägning måste ske skriftligt. Engångsbetalningen för sparprogrammet återbetalas ej. Vänligen skicka din uppsägning till:

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Tyskland

För att säga upp sparprogrammet, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Använd gärna vårtkontaktformulär.

zooplus har rätt att säga upp sparprogrammet med en uppsägningstid på 14 dagar. I detta fall återbetalas det betalade beloppet för sparprogrammet komplett.

7. Förändring av villkor

zooplus har rätt att upphöra med sparplanen eller ändra / komplettera villkoren om någon bestämmelse skulle vara eller bli ogiltig eller ogenomförbar. zooplus har även rätt att anpassa villkoren till eventuella förändrade juridiska eller tekniska ramvillkor. zooplus informerar dig om eventuella förändringar genom att skicka texten med de nya villkoren via e-post. Alla ändringar blir del av avtalet om du inte motsätter dig de nya villkoren skriftligen inom två veckor efter det du mottagit e-postmeddelandet.

8. Webshop-operatör

zooplus AG

Sonnenstraße 15

80331 München

Tyskland

Representerad av:
Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger
Florian Welz
Dr. Mischa Ritter

Registrerat säte: München
Tingsrätten i München, HRB 125080

VAT-IdNr. DE 200 164 421

9. Kundservice

Kontakta gärna vår kundtjänst med vårt kontaktformulär .
 

10. Avslutande bestämmelser

Tysk lag gäller, förutom där Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) är rådande. Konsumenten kan dock fortfarande åberopa det konsumentskydd som gäller enligt tvingande regler i lagen i det land där han eller hon är bosatt - d.v.s. Sverige.

11. Utskriftsversion av villkoren