Din varukorg

Din varukorg är tom!

zooplus app

Ladda ned
Gratis hemleverans från 499 kr**

Villkor till kundundersökningstävlingen

 

Villkor för att delta i onlinetävlingen ”zooplus kundenkät 2017”

Vi lottar ut 5 presentkort à 300 kr för www.zooplus.se

1. Ansvarig för tävlingen

Arrangör av tävlingen är zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München (hädanefter kallad ”zooplus”).

2. Berättigade att delta/deltagande

2.1. Alla juridiskt behöriga personer som godkänner tävlingsvillkoren får delta i onlinetävlingen ”zooplus kundundersökning 2017”. För att delta i tävlingen fyller du i frågeformuläret komplett under www.surveymonkey.de/r/YQTVP68, anger din e-postadress och skickar iväg frågeformuläret inom tävlingsperioden.
2.2. Det är endast tillåtet att delta personligen och endast en gång. Deltar du flera gånger utesluts du från tävlingen.
2.3. Medarbetare i zooplus och deras dotterbolag är inte berättigade att delta.

3. Tävlingsperiod

Tävlingen börjar 17.10.2017 och slutar den 29.10.2017 klockan 23.59

4. Vinst

Totalt fem presentkort lottas ut bland alla deltagare i tävlingen. De är giltiga i webbutiken zooplus.se och har ett värde av 300 kr var. Vinsten är personlig och kan inte överlåtas. Du har inte rätt till kontant ersättning och kan inte byta priset.

5. Hur vinnare utses och meddelas

5.1. Vinnarna lottas slumpmässigt bland alla deltagare i tävlingen som har fyllt i frågeformuläret fullständigt och skickat i väg det inom tävlingsperioden. Beslutet kan inte överklagas.
5.2. Vinnarna meddelas via e-post till den e-postadress som uppgetts i tävlingsformuläret inom 14 dagar efter tävlingsperiodens slut.

6. Slutbestämmelser

6.1. De enda personuppgifter från deltagarna som samlas inom ramen för tävlingen är e-postadressen. Dessa uppgifter behandlas uteslutande för att kunna administrera tävlingen och används inte på något annat sätt. Deltagarna är berättigade till lagstadgad informations-, ändrings- och ångerrätt.
6.2. zooplus förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer tävlingsvillkoren. Även personer som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt skaffar sig fördelar genom manipulation kan diskvalificeras. Det är inte möjligt att delta via vinstklubbar eller automatiserade tjänster.
Om en vinnare har brutit mot tävlingsvillkor kan vinsten kan förklaras ogiltig och återkallas i efterhand.
6.3. zooplus förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren, eller avbryta tävlingen utan föregående meddelande och utan att ange skälen, om det är tekniskt eller juridiskt omöjligt att genomföra tävlingen korrekt.
6.4. Onlinetävlingen ”zooplus kundenkät 2017” lyder under gällande lagstiftning i Förbundsrepubliken Tyskland.
6.5. Skulle enskilda eller flera av ovanstående villkorspunkter helt eller delvis vara eller bli ogiltiga, verkningslösa eller ogenomförbara gäller de återstående villkoren. Istället ska en motsvarande giltig klausul tillämpas.