Tack för ditt stöd!

Tack för ditt stöd

Människors och djurs välbefinnande är en väsentlig del av vår företagskultur. Det är därför en hjärtefråga för oss att hjälpa de människor som förlorat nästan allt över en natt och även de husdjur som skadats eller förlorat sina älskade djurägare efter de förödande jordbävningarna i Turkiet och Syrien.

I februari, som ett omedelbart svar på katastrofen, gav vi ett initialt ekonomiskt bidrag på 25 000 euro till Röda Korset (Tyskland) – en humanitär organisation som har arbetat direkt i de hårdast drabbade områdena från början.

I mars, tack vare ditt generösa stöd, samlade vi in ​​och fördubblade alla zooPoäng-donationer i flera länder. Vi är verkligen imponerade över det totala antalet donerade zooPoäng. 

Tack vare din stora generositet kan vi stödja välgörenhetsorganisationer som ger välbehövlig hjälp. Går totalt

263.018 EUR till nödhjälp för utsatta efter jordbävningen i Turkiet och Syrien! 


Med detta kan vi stötta många människor och husdjur som fortfarande behöver vår hjälp på grund av den allvarliga situationen. Det vill vi tacka så mycket för!

Din donation kommer att gå till följande organisationer:

131.509 EUR till Humane Society International

HUmane Society International
HSI hjälper djur som har skadats eller drabbats av jordbävningen

Humane Society Internationals (HSI) katastrofinsatsteam tillhandahåller hjälp lokalt för att hjälpa djur, detta inkluderar första hjälpen för skadade djur, inrättande av fältveterinärsjukhus och tillhandahåller välbehövlig mat, vatten och veterinärförnödenheter. Dessutom har grupper med HSI:s stöd kunnat sätta in veterinärer och hyra fordon för att föra veterinär- och akutförnödenheter dit de behövs och direkt hjälpa djur och deras människor som drabbats av jordbävningen.

131.509 EUR till UNHCR - The UN Refugee Agency

UNHCR
Humanitärt bistånd i områden som har ödelagts av jordbävningarna

UNHCR (FNs vidarebosättningsorganisation) i samarbete med andra FN-organisationer svarar med akut stöd till både flyktingar och värdsamhällen i de områden som har drabbats hårt av de förödande jordbävningarna i Turkiet och Syrien. I akuthjälpen ingår filtar, mat, köksredskap, madrasser och tält. Luftbroar och konvojer tar in nödvändiga förnödenheter. För att nå nordvästra Syrien transporterar UNHCR också desperat hjälp via gränsöverskridande konvojer från Turkiet, där familjer kämpar för att skydda sig efter katastrofen och måste sova ute i mycket kalla temperaturer.

* Vi stödjer UNHCR genom den nationella partnern i Tyskland, UNO-Fluchtlingshilfe