Integritetspolicy

Kära zooplus-kunder, kära besökare på vår webbplats. Att skydda era personliga uppgifter är mycket viktigt för oss. Med följande information får du veta vilka data vi samlar in och behandlar från dig i samband med att du besöker vår webbplats eller beställer via shoppen.

Snabb överblick

Dataskyddsinformation

A. Allmän information om integritetspolicy hos zooplus

B. Databehandling när du besöker vår webbplats

C. Databehandling när du använder webbshoppen

D. Databehandling av kundkommunikation

E. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst få bekräftat av zooplus om vi behandlar dina personuppgifter och du har även rätt till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera, radera och begränsa databehandlingen samt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas, rätt att återkalla ditt samtycke till databehandling samt begära insikt i all dataöverföring.

Skicka alla förfrågningar om information, begäran om upplysningar, återkallelser eller invändningar mot databehandling via e-post till service@zooplus.se eller till vårt dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i händelse av brott mot dataskyddslagen.

F. Hänvisning om särskilda rätt att göra invändningar

Du har enligt artikel 21 GDPR rätt att när som helst och av egna skäl göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som bland annat sker på grund av artikel 6, punkt 1 lit. e) eller f) GDPR. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Om du vill utöva din rätt att göra invändningar skickar du bara ett e-postmeddelande till service@zooplus.se.