Dataskyddsinformation

Kära zooplus-kunder, kära besökare på vår webbplats. Att skydda era personliga uppgifter är mycket viktigt för oss. Med följande informerar vi om vilka data vi samlar in och behandlar från dig i samband med att du besöker vår webbplats respektive shoppen som nås via den.

Kort överblick

1. Vem ansvarar för databehandlingen?

Ansvarig för behandling av personuppgifter via webbplatsen är zooplus SE (hädanefter kallad ”zooplus”), Sonnenstraße 15, 80331 München. Du hittar mer information här.

Du kan nå vår dataskyddsansvarige Dr. Philipp Herrmann via vår integritetsportal:

Jag har ett zooplus kundkonto
Jag har inte ett zooplus kundkonto

2. Vilken information behandlas när du besöker vår webbplats?

När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare olika dataposter till våra servrar. De är tekniskt nödvändiga för presentationen av våra webbsidor samt för att säkerställa stabilitet och säkerhet. Dataposterna som lagras i loggfiler (så kallade logfiles) innehåller även IP-adressen.

3. Används cookies på webbplatsen ?

Ja. På vår webbplats används olika cookies, även kallat kakor. Du hittar detaljerad information om hur de fungerar och hur du tar bort cookies eller förhindrar att de lagras i dataskyddsinformationen samt preferenscentret.


4. Använder vi analysverktyg på vår webbplats?

Ja. Vi samarbetar med flera leverantörer för att optimera och utforma vår webbplats och våra erbjudanden mer behovsbaserat. Detaljerad information om dessa tjänsteleverantörer, hur analysverktygen fungerar och hur du kan stänga av dem hittar du också i preferenscentret.

5. Är reklamen användarrelaterad?

Ja. Vi samarbetar med tjänsteleverantörer som med hjälp av bland annat cookies och reklam-id kan visa användar- och intressebaserad reklam åt oss eller våra reklampartners. Detaljerad information om dessa tjänsteleverantörer, hur annonsverktyg fungerar och hur man stänger av dem finns i preferenscentret

6. Skickar vi dina uppgifter till tredje part?

Nej. Vi delar inte dina uppgifter med obehörig tredje part. Dessutom garanterar vi att vi har ingått de databehandlingsavtal som krävs med de externa leverantörerna.

7. Vem kan du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor om dataskydd, vänligen kontakta service@zooplus.se eller vår dataskyddsansvarig. Vi ser fram emot dina frågor via vår integritetsportal

8. Hur kan jag återkalla mitt samtycke eller invända mot behandling av data?

Här får du en snabb översikt över dina alternativ och hur du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot behandling av data enligt artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR. Ytterligare information finns nedan i vår dataskyddsinformation.

a) Cookies och liknande tekniker – Besök preferenscentret i vår app eller webbplats. Tyvärr kan vi

inte hantera dina inställningar åt dig, eftersom det är enhetsspecifika inställningar.

b) Pushnotiser (endast app) – Beroende på din mobila enhet kan du ändra dina inställningar direkt i appen eller i dina systeminställningar. Tyvärr kan vi inte hantera dina inställningar åt dig, eftersom dessa är enhetsspecifika inställningar.

c) E-post – Du kan när som helst klicka på avregistreringslänken i ett mottaget e-postmeddelande för att återkalla eller invända. Om du har ett konto hos oss kan du även själv ändra inställningarna angående nyhetsbrev i Mitt konto. Om du bara vill ha e-postmeddelanden angående dina beställningar och ditt zooplus-konto kan du när som helst kontakta oss på service@zooplus.se

d) Post – Om du inte vill ha reklam per post kan du kontakta oss när som helst på service@zooplus.se

e) Custom Audience – För att återkalla ditt samtycke från Custom Audience kan du kontakta oss när som helst på service@zooplus.se eller besöka vår integritetsportal.

Övrigt – Om du vill återkalla annat samtycke, radera data eller invända mot behandling kan du kontakta oss när som helst på service@zooplus.se eller besöka vår integritetsportal.

Jag har ett zooplus kundkonto
Jag har inte ett zooplus konto

Dataskyddsinformation

A. Allmän information om dataskydd hos zooplus

1. Tillämpningsområde och definitioner

1.1 Dataskyddsinformationen omfattar informationen i artikel 13 GDPR angående behandling av data i samband med att du besöker vår webbplats och använder den tillgängliga shopen där.

1.2 Information om typen och syftet med databehandling i samband med användningen av våra kontaktfunktioner (kundtjänst), våra andra servicetjänster, rekryteringsplattformen och våra sociala nätverksfunktioner hittar du överskådligt i motsvarande portal eller när du använder motsvarande applikation.

1.3 I den mån vi länkar till tredje parts webbplats har vi inget inflytande eller kontroll över det länkade innehållet och dataskyddsbestämmelserna där. Vi rekommenderar att du kontrollerar dataskyddsinformationen på de länkade webbplatserna för att avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, behandlas, används eller görs tillgängliga för tredje part.

1.4 Fullständig text om den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt definitioner och förklaringar finns att läsa under denna länk.

2. Plats av datalagring

2.1 All personlig information som vi samlar in och behandlar via webbplatsen och vår butik lagras och säkras både på lokala servrar i Tyskland och hos Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), en specialiserad leverantör av molntjänster. AWS garanterar genom tekniska och organisatoriska åtgärder största möjliga skydd mot förlust och obehörig åtkomst av dina kund- och användardata. Skulle det bli nödvändigt att överföra dina uppgifter utanför EU/EES i detta sammanhang kommer det endast att ske på grundval av ett giltigt adekvathetsbeslut eller ingångna standardavtalsklausuler.

2.1 2.2 Syftet med denna databehandling är hosting av våra webbservrar och databaser samt databackup (säkerhetskopiering), baserat på adekvata databehandlingsavtal.

3. Databehandling i zooplus-gruppen

3.1 zooplus har flera filialer och dotterbolag i Europa. zooplus SE, baserat i München (Tyskland), är ensamt ansvarig för dataskydd samt för att efterleva och garantera de tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar dina personuppgifter. 

3.2 För att säkerställa en koncernövergripande processkontroll och kundservice görs uppgifterna också tillgängliga för filialer och dotterbolag. Det baseras på ett skriftligt kontrakt för orderbehandling (artikel 28 GDPR). Dessa företag är skyldiga att uteslutande behandla personuppgifter enligt avtalet och under zooplus ansvar. Företagen lagrar inte data lokalt.

3.3 zooplus behandlar dessutom data i så kallat gemensamt ansvar med företaget BITIBA GmbH. Det grundar sig på ett omfattande kontrakt i enlighet med artikel 26 GDPR och reglerar dessa två bolags respektive ansvarsområden och funktioner gentemot varandra. Du kan få detaljerad information från service@zooplus.se eller från vår dataskyddsansvarig.

4. Allmänna IT-tjänster

Vi samarbetar med olika IT-tjänsteleverantörer som underhåller vår IT-infrastruktur och kontinuerligt utvecklar vår (säkerhets-) teknik. Om dessa tjänsteleverantörer har tillgång till personuppgifter som en del av dessa aktiviteter sker detta alltid under övervakning av zooplus och det är garanterat att inga personuppgifter då kan lagras utanför zooplus.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

5. Databehandling vid utövande av de registrerades rättigheter

Om du utövar dina rättigheter som registrerad behandlar vi dina uppgifter separat från andra behandlingsaktiviteter för att kunna bearbeta och uppfylla din begäran.

För identitetskontrollen behöver vi särskilt ditt för- och efternamn, adress, e-postadress samt dina beställningsuppgifter.

Syftet med uppfyllandet: För att kunna behandla din verifierade begäran måste vi också behandla de uppgifter om dig som ingår i denna begäran.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit c) GDPR

Vi överför ovanstående data till vår tekniktjänstleverantör Onetrust Technology Limited på basis av ett motsvarande avtal för orderhantering (Art. 28 GDPR).

Skulle det bli nödvändigt att överföra dina uppgifter utanför EU/EES i detta sammanhang kommer det endast att ske på grundval av ett giltigt adekvathetsbeslut eller ingångna standardavtalsklausuler.

Oberoende av eventuella kund- eller beställningsdata sparar vi data relaterade till din förfrågan separat, i syfte att uppfylla dina rättigheter som registrerad och för att garantera dokumentations- och verifieringsskyldigheter (Art. 5 Para. 2 GDPR). Lagringstiden är beroende av gällande lagar.

6. Dataöverföring till brottsbekämpande myndigheter

Om vi uppmanas av ansvariga brottsbekämpande myndigheter att överföra personuppgifter kommer detta endast att göras om vi är juridiskt skyldiga eller direkt berättigade att göra det eller om vi kan bevisa ett legitimt intresse som går före personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I detta fall har du ingen möjlighet att invända mot denna databehandling.

Under inga omständigheter överför vi data direkt till brottsbekämpande myndigheter utanför Tyskland.

Rättslig grund:

Artikel 6 paragraf 1 lit c) GDPR

Artikel 6 paragraf 1 lit f) GDPR

För att kunna behandla dessa förfrågningar överför vi uppgifterna till den ovan nämnda tekniktjänstleverantören Onetrust Technology Limited. För mer information, se avsnitt A 5 ovan.

B. Databehandling när du besöker vår webbplats

1. Loggfiler

zooplus samlar av tekniska skäl in så kallad åtkomstdata när du besöker webbplatsen och lagrar dem i en loggfil. Utöver IP-adressen innehåller loggfilen namnet på den öppnade webbplatsen, öppnad fil, datum och tid för åtkomsten, mängden data som överförts och ett meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, operativsystem, refererande URL (namnet på den webbplats som webbplatsen öppnades från) och vilken internetleverantör som begär åtkomst.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

Vi skickar inte dessa data till tredje part. Loggfilerna raderas automatiskt två (2) månader efter insamlingen. Innan dess anonymiseras IP-adressen och sparas endast av administrativa (tekniska) och säkerhetsrelaterade skäl. Registreringen av data är endast nödvändig för den tekniska driften av vår webbplats.

2. Cookies & pixlar

Förutom loggfilerna används så kallade cookies och liknande teknologier (till exempel pixlar) när du besöker vår webbplats samt använder tillgängliga tjänster på webbplatsen. Detaljer om cookies och de tekniker som används på vår webbplats, lagringsvaraktighet och information om hur du kan ta bort de uppgifter som samlas in här finns i preferenscentret. Observera att om cookies avaktiveras generellt kan det leda till att funktionerna på vår webbplats begränsas.

Vi skiljer mellan följande typer av kakor:

2.1 Absolut nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för webbsidans funktion och kan inte deaktiveras i ditt system. Du hittar mer information i preferenscentret.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

2.2 Prestanda cookies

Dessa cookies gör det möjligt för oss att utvärdera besöken och vistelsen i webbshoppen för att därigenom kunna mäta och förbättra prestandan på webbplatsen. All information från dessa cookies aggregeras och är därför anonym. Du hittar mer information i preferenscentret.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

2.3 Funktionella cookies

Med dessa cookies kan vi tillhandahålla utökade funktioner och personaliserade alternativ. De kan placeras av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi använder på vår webbplats. Mer information finns också här i preferenscentret.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

2.4 Marketing cookies

Dessa cookies kan placeras av våra reklampartners via vår webbplats. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil för dina intressen och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte personlig information direkt men baseras på en unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. Mer information finns i preferenscentret.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.


3. Plugins

På våra webbsidor används plugins som vanligtvis interagerar med andra tjänster eller webbplatser (plugin-leverantörer). Vi använder den så kallade ”Shariff”-lösningen (Shariff Wrapper), med vilken du själv kan bestämma om och när data ska överföras till operatörerna av respektive nätverk. Din webbläsare ansluter bara till servern i ett nätverk om du aktivt klickar på respektive knapp (samtycke).

Observera att zooplus endast är ansvarig för insamlingen av IP-adressen genom användningen av detta plugin. När det gäller leverantörernas efterföljande behandling av data är de själva ansvariga för att dataskyddsbestämmelserna följs och även för datalagringens varaktighet.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

Utöver den IP-adress vi har samlat in kan plug-in-leverantören eventuellt använda egna personuppgifter från dig som existerar hos leverantören. De kan användas för reklamändamål (även för tredje part), marknadsundersökningar och/eller för att gestalta den egna webbplatsen behovsanpassat samt för att informera andra användare av respektive nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Leverantören är även här ansvarig för att dataskyddsbestämmelserna följs, eftersom vi från den tidpunkt då du klickar på respektive knapp inte har någon som helst vetskap om i vilken utsträckning leverantören använder de uppgifter den fått. Ytterligare information om syftet och omfattningen av databehandlingen hos plugin-leverantörerna samt information om hur du kan utöva dina rättigheter (till exempel information och invändning) kan du läsa om i följande länkade dataskyddsinformation.

Detaljer om plugins och information om dataskydd hittar du hos följande leverantörer:

Facebook

Instagram

Pinterest

Twitter

Youtube

C. Databehandling när du använder webbshoppen

1. Registrering och användning av "Mitt zooplus-konto"

Om du öppnar ett användarkonto i samband med din första beställning samlar vi in följande data:

• Uppgifter för registrering (till exempel för- och efternamn, adress, e-postadress)

• Log in-data (e-postadress, lösenord)

• Kunddata (faktureringsadress, leveransadress)

• Förbindelsedata (IP-adress)

Vi behandlar dessa data för att kunna ge dig tillgång till ditt användarkonto (Mitt zooplus). Inloggningsuppgifterna behövs för att verifiera ditt kundkonto. Du kan använda "Mitt zooplus-konto" för att kontrollera dina beställningar och hantera dina data och inställningar. Du kan även ändra dina inställningar av leverans- och betalningsinformation och nyhetsbrev, du kan se din or-derhistorik och du har tillgång till ditt zooPoängkonto.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR.

2. Beställningsprocess & leverans

I samband med en beställning, betalning och leverans behandlar vi följande data:

• Kunddata (till exempel för- och efternamn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer, kund-ID); förbindelsedata (IP-adress); betalningsdata (till exempel betalningsinformation)

Vi behandlar uppgifterna i samband med en beställning för att kunna registrera och bearbeta din order med hjälp av de tillhandahållna uppgifterna, för att anpassa produktvalet efter dina preferenser och intressen samt för att kunna ge dig lämpliga rekommendationer.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR.

Uppgifterna vidarebefordras inte till obehörig tredje part. Vi skickar information om din leveransadress till de logistikföretag och leveranspartners som vi har tilldelat uppdraget (se logistik och frakt). Vi sparar de personuppgifter som lämnades när avtalet ingicks så länge avtalsförhållandet varar, såvida du inte ber oss att ta bort dem i förväg, men åtminstone tills de lagstadgade garantikraven förfaller. När fristerna har förfallit sparar vi den information som krävs under en tidsperiod som är lagstadgad enligt handels- och skattelagen.

2.1 Logistik och frakt

För att hålla våra kunder uppdaterade om leveransstatusen skickar zooplus e-postadressen och - om det anges - kundens telefonnummer (endast för speditionsleveranser) till respektive leveransföretag. Därmed kan du informera dig om leveransstatusen. zooplus tar i detta sammanhang hänsyn till både kundernas intressen och sina egna intressen i ett balanserat förhållande, särskilt eftersom leveransföretagen har åtagit sig att i högsta grad skydda personuppgifter och använda uppgifterna uteslutande för att tillhandahålla leveransinformation. Du kan hitta information om de logistikföretag och leveranspartners vi använder här.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

2.2 Betalningshantering

Beroende på vilken betalningsmetod du har valt överförs betalningsinformationen till den aktuella betalningstjänstleverantören. För betalningar med kreditkort använder vi en PCI-DSS certifierad och specialiserad tjänsteleverantör som vi har slutit ett orderhanteringsavtal med.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR.

Vill du få information angående de leverantörer vi arbetar med, och som fungerar som så kallade uppdragsprocessorer och delvis som dataskyddsansvariga företag, kan du när som helst kontakta oss på service@zooplus.se eller vårt dataskyddsombud. Vi lagrar dessa data så länge ditt kundkonto (Mitt zooplus) existerar, såvida du inte ber oss att ta bort dem i förväg och det inte finns några andra lagstadgade skyldigheter att lagra och spara dem. Ovanstående persondata tillhandahålls enligt avtal, för annars är det inte möjligt att använda och hantera ditt kundkonto.

Vänligen kontakta respektive tjänsteleverantör för information angående varaktigheten av datalagringen.

2.3 Kreditupplysning 

zooplus gör det möjligt för kunder att beställa mot faktura. Med betalningsmetoden faktura förbehåller zooplus sig dock rätten att kontrollera kundens kreditvärdighet i förväg. Vi behandlar följande data:

• Kunddata (för- och efternamn, e-postadress, adress, faktureringsadress, leveransadress, kund-ID)

I detta avseende har zooplus rätt att använda den information som tillhandahålls för att beräkna sannolikheten av fallissemang (intern scoring). Den data som används för intern scoring är resultatet av en kombination av följande uppgifter:

• Adressuppgifter (faktureringsadress, leveransadress), ålder, önskat betalningsvillkor, beställningsmetod och produktgrupper

För betalningsmetoden faktura har zooplus också rätt att inhämta kreditinformation om kunden från ett externt kreditupplysningsföretag. Du kan få information om dessa företag genom att skicka ett e-postmeddelande till service@zooplus.se eller från vår dataskyddsombud.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

Vi samarbetar med olika kreditupplysningsföretag, beroende på land.

2.4 Förebygga bedrägerier

zooplus använder information om tvivelaktiga beställningsprocesser (t.ex. samtidig beställning av ett stort antal varor till samma adress men med olika kundkonton) för att undvika betalningsförlust och för att skydda våra kunder från missbruk av deras konton eller identitet. Denna riskbedömning av sannolika försök till bedrägeri tar bland annat hänsyn till om terminalutrustningen har loggats in via olika tjänsteleverantörer, om den har en ofta förändrad georeferens, hur många transaktioner som har gjorts via utrustningen och om en proxyanslutning används.

Följande data behandlas: kunddata (för- och efternamn, e-postadress); fakturadata (faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation, kund-ID), förbindelsedata (IP-adress, webbläsarinformation)

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR.

zooplus är juridiskt skyldig att särskilt säkra kundautentiseringen (3DS2) under betalningsprocessen, vilket också inkluderar krypterad överföring av betalningsinformationen till de berörda bankerna.

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. c) GDPR.

Vi samarbetar med olika leverantörer för att förebygga bedrägerier. Detaljer om de leverantörer som är ansvariga för datalagringens omfattning och varaktighet kan erhållas från service@zooplus.se eller från vår dataskyddsombud.3. Kontroll av sanktionslistor

På grund av Europeiska unionens lagstiftning är zooplus skyldig att förhindra leverans av varor till personer som finns på så kallade sanktionslistor (terroristgrupper, terroristorganisationer och -personer). För detta ändamål jämförs namn och faktureringsadresser med sanktionslistan. Det finns ingen databehandling utöver denna kontroll.

Rättslig grund: artikel 6, punkt 1 lit. c) GDPR.

4. Bonusprogram

Bonusprogrammet är ett lojalitetsprogram där registrerade kunder kan tjäna in zooPoäng baserat på sina inköp. Bonusprogrammet är en integrerad del av avtalsförhållandet mellan kunden och zooplus. Insamlade bonuspoäng kan lösas in vid köp. Vi behandlar uteslutande följande data:

• Kunddata (e-postadress; kundnummer, orderhistorik)

Vi behandlar dessa data exklusivt för att kunna ge dig tillgång till detta bonusprogram. Uppgifterna sammankopplas inte med någon annan information och sparas inte heller i separat profil. Efter registreringen får kunden information om bonusprogrammet och informeras därefter via e-post om statusen och när bonuspoängen utgår.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR.

Uppgifterna vidarebefordras inte till obefogad tredje part. Vi lagrar dessa data så länge ditt kundkonto (Mitt zooplus) existerar. Om du inte längre vill bli informerad via e-post om statusen av dina bonuspoäng räcker det att skicka ett meddelande till kontaktadressen som finns i e-postmeddelandet (invändning).

5. Produktpreferenser

När du använder ditt "Mitt zooplus-konto" och i samband med dina beställningar lagrar vi information genom vilken vi kan dra slutsatser om dina produktpreferenser och därmed göra shoppingupplevelserna trevligare och bekvämare för dig. Du kan själv justera denna databehandling och inställningarna via ditt "Mitt zooplus-konto". Vi behandlar endast följande data:

• Kundnummer, orderhistorik, prioriterad leveransservice, vald betalningsmetod

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

Uppgifterna vidarebefordras inte till obefogad tredje part. Vi lagrar dessa data så länge ditt kundkonto (Mitt zooplus) existerar om du inte ber oss ta bort dem i förväg. Det är vare sig avtalsenligt eller lagligt föreskrivet att tillhandahålla ovan nämnda personuppgifter.

6. Köpbeteende och profilering

Vi vill ge dig en optimal shoppingupplevelse när du använder vår webbshop och föreslå individuella erbjudanden och specialkampanjer, baserade på dina inköp och produktsök. För detta ändamål analyserar vi köp- och användarbeteendet i vår webbshop genom att internt bearbeta kundnumret, den sökta eller beställda artikeln, respektive kundvagn och orderhistoriken. Resultatet av dessa analyser har dock inga juridiska konsekvenser eller negativa effekter för dig. Du har rätt att göra invändningar mot profileringen när som helst.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

6.1 zooplus sparplan

När erbjudandet om zooplus sparplan skapas utvärderar vi din inköpshistorik och dina produktpreferenser i vår webbshop. Beroende på mängden beställningar och omfattningen av dem kan du erbjudas att köpa en så kallad zooplus sparplan för att få specialrabatter.

6.2 zooplus produktrekommendationer

Baserat på informationen i ditt "Mitt zooplus-konto" och de köp du gör kan vi anpassa produkturvalet enligt dina önskemål och preferenser och ge dig lämpliga rekommendationer. Även i detta avseende avser vi att bibehålla balansen mellan optimal information och en kontinuerlig förbättring av våra tjänster.

7. Kundundersökningar

För kundrecensioner och intern kvalitetshantering använder vi omdömesprogramvaran Google Kundrecensioner på vår webbplats. Vi vill ge dig möjligheten att utvärdera ditt köp efteråt. Google får ingen kundinformation från vår databas. Endast beställningsnummer, ordernummer och kundnummer samt e-postadress överförs.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

8. Mina husdjur

Du har möjlighet att skapa en profil för dina husdjur hos oss. Uppgifterna används för att skapa profiler, personalisering och för reklamändamål i alla kanaler, för vilka zooplus har fått ditt dokumenterade samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR eller för vilka du inte har återkallat ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter genom att ändra inställningarna i din husdjursprofil.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit a) GDPR.

9. Önskelista

Du har möjlighet att skapa en önskelista med dina markerade produkter. Vi sparar denna data och produkterna på ditt kundkonto om du är inloggad. Uppgifterna kommer endast att användas för att skapa din önskelista och för att bevara den för dig.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit b) GDPR.

D. Databehandling av kundkommunikation

1. Nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via e-post behandlar vi bara din e-postadress. Uppgifterna används uteslutande för att med jämna mellanrum skicka information om zooplus produkter och kampanjer, beroende på det intresseområde du har valt.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

När du får nyhetsbrevet använder vi så kallade web beacons eller spårningspixlar. Med hjälp av dessa kan vi se att du har fått eller öppnat nyhetsbrevet och om du har klickat på länkar i nyhetsbrevet. Med uppgifterna vi erhåller på detta sätt skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet efter dina individuella intressen. Vid vissa tillfällen sammankopplar vi dessa data via tracking med dina rörelser på vår webbplats.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter som du tillhandahåller oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet till obehörig tredje part. Emellertid tillhandahålls nyhetsbrevet av en extern leverantör, med vilken vi har ingått ett kontrakt för databehandling.

Du kan få information om leverantören via service@zooplus.se eller från vårt dataskyddsombud.

Du kan när som helst invända mot nyhetsbrevet och därmed mot behandlingen av dina ovan nämnda data. Du kan också kontakta vår kundtjänst för detta, utan att några extra kostnader uppstår utöver din överföringskostnad enligt grundtariffen. Den lagliga rätten att behandla data baserad på ditt samtycke förblir opåverkad till dess du avslutar prenumerationen. Om du inte vill ha automatiserad utvärdering och analys av ditt användarbeteende i samband med nyhetsbrevet måste du tyvärr avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet. Fram till dess kommer informationen att lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter du har avslutat prenumerationen sparar vi data rent statistiskt och anonymt. Det är vare sig avtalsenligt eller lagligt föreskrivet att tillhandahålla ovan nämnda personuppgifter, men det är dock inte möjligt att skicka eller ta emot nyhetsbrev utan att ange e-postadressen.

2. Facebook och Google Custom Audience

På vissa webbplatser och som en del av registreringen till vårt nyhetsbrev har du möjlighet att delta i marknadsföringsprogram från Custom Audience eller Customer Match. Det gör att vi kan komma i kontakt med dig via sociala medier och nätverk, bättre förstå dina produktpreferenser och vid behov visa intressebaserad reklam. Det sker dock inte automatiskt när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev utan måste godkännas separat. Din e-postadress ”hashas” i förväg och vidarebefordras till följande mottagare som oberoende ansvariga. Om du inte har ett användarkonto hos dessa leverantörer raderas din e-postadress automatiskt.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

Du kan hitta information om dataskydd från följande leverantörer:

Google

Facebook

Du kan när som helst göra invändningar mot databehandling genom att skicka ett e-postmeddelande till support@zooplus.com. Behandlingen av data är lagenligt baserad på ditt samtycke och förblir opåverkad fram till du återkallar det.

3. Produkttillgänglighet - påminnelse

Du har möjlighet att via e-post få information när produkter finns tillgängliga igen. På din begäran skickar vi dig ett mejl om huruvida produkten du vill ha är tillbaka i sortimentet. Om den önskade produkten fortfarande inte är tillgänglig efter några veckor kommer vi att informera dig om det och vid behov erbjuda dig passande produktrekommendationer eller kuponger.

Rättslig grund: artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR.

Vi skickar inte informationen till tredje part. Vi raderar automatiskt din e-postadress ur respektive produkttillgänglighetslista efter 95 dagar.

4. Marketing (e-post)

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och om du ingår ett avtal med zooplus och anger din elektroniska postadress har zooplus rätten att använda e-postadressen för direktreklam för egna liknande varor eller tjänster. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot användningen av den elektroniska postadressen utan att det medför andra kostnader än överföringskostnaden till din vanliga tariff.

5. Reklam (post)

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och mottagaren inte har invänt mot att få reklam kan zooplus skicka postreklam till dig. För att trycka och skicka detta reklammaterial arbetar vi med tjänsteleverantörer. Rätten att när som helst göra invändningar mot att adressen används för reklamändamål förblir opåverkad.

E. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst kräva en bekräftelse från zooplus om vi behandlar dina personuppgifter och du har även rätt till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera, radera och begränsa databehandlingen. Du kan också när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas respektive när som helst återkalla samtycket till databehandling eller begära dataöverföringen.

Skicka alla förfrågningar om information, begäran om upplysningar, återkallelser eller invändningar mot databehandling via e-post till service@zooplus.se eller till vårt dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i händelse av brott mot dataskyddslagen.


F. Hänvisning om särskilda rätt att göra invändningar

Du har enligt artikel 21 GDPR rätt att när som helst och av egna skäl göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som bland annat sker på grund av artikel 6, punkt 1 lit. e) eller f) GDPR. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Om du vill utöva din rätt att invända skickar du bara ett e-postmeddelande till  service@zooplus.se.