Social Media Contests – artikel 13 hänvisning

1. Vem ansvarar för databehandlingen och vem kan du vända dig till?

zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München

Tel.: +46 812 411 673: e-post: service@zooplus.se

2. Kan jag invända mot databehandlingen eller dra tillbaka mitt samtycke och i så fall hur?

Det finns ingen möjlighet att invända eftersom deltagandet i tävlingen inte kan dras tillbaka enligt villkoren

3. Vilka uppgifter behandlas och för vilket ändamål?

Beskrivning av databehandling

  • Vinnarna i sociala medier-tävlingens namn och postadress
  • För att vinnarna ska kunna få sina priser (levereras till hemadressen) 
  •  Art 6.1 (b) GDPR (avtal)

4. Till vem vidarebefordrar vi uppgifterna och i vilket syfte? 

Extern mottagare

Om priset tillhandahålls av våra kampanjpartners kommer kampanjpartnerna att få denna information

5. Finns det en överföring av uppgifter till ett tredjeland?

Överföring till tredje land

☐Ja ☒Nej

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

I 30 dagar efter att tävlingen har avslutats

7. Är tillhandahållandet av personuppgifter nödvändigt av juridiska eller avtalsmässiga skäl?

☒Ja ☐Nej

8. Fattas beslut automatiskt på grundval av dina personuppgifter eller profilering enligt artikel 22?

☐Ja ☒Nej

9. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära en bekräftelse från zooplus om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt till information om dessa personuppgifter. Du har också rätt till rättelse, radering och begränsning av databehandling, samt rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter, att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter eller att begära överföring av personuppgifterna. Vid behov av information eller förfrågningar, återkallelser eller invändningar mot behandlingen av uppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud eller till kontaktuppgifterna ovan. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet när integritetskränkningar sker.

10. Särskild information om rätten att göra invändningar

1. Fallspecifik rätt till invändning

Du har rätt att, av skäl som rör din specifika situation, när som helst invända mot behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 (f) GDPR (databehandling baserad på intresseavvägning). Detta gäller även profilering med stöd av denna bestämmelse i den mening som avses i art. 4 GDPR för kundrådgivning och kundservice samt i försäljningssyfte. Om du gör invändning kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas om inte zooplus visar övertygande legitima grunder som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

2. Rätt att invända mot behandling av uppgifter för direkt marknadsföringsändamål

zooplus kan även behandla dina uppgifter för direktmarknadsföring i den mån vi har rätt enligt lag.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dessa personuppgifter som rör dig och samlas i syfte att användas för sådan reklam, utan att ådra dig annat än överföringskostnaderna enligt grundtaxan.

Detta gäller även profilering, i den mån den är förknippad med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen för direkt marknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i denna avsikt. Invändningen kan göras formlöst. Kontaktuppgifterna finns i avsnitt 1.

11. Hur når jag dataskyddsombudet?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, E-Mail: ph@hwdata.de.