Katten Gustaf tävlingsvillkor

Villkor för deltagande i tävlingen av "Filmen katten Gustaf zooplus".

1. Arrangör

Arrangören av "Garfield at zooplus"-tävlingen är zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Tyskland (nedan kallad "zooplus").

2. Behörighet

Tävlingen är öppen för alla zooplus-kunder som har ett social media konto och som aktivt deltar i tävlingen. Deltagare måste vara lagligt bosatta i Sverige och måste vara minst 18 år vid registrering. Anställda hos zooplus och deras närmaste familjemedlemmar kan inte delta.

3. Kampanjperiod

Kampanjperioden startar den 16:e. april 2024 och slutar den 28 april 2024. Bidrag som tas emot före eller efter kampanjperioden kommer inte att beaktas.

4. Deltagande

För att delta i utlottningen måste kunderna aktiv delta i tävlingen i våra sociala medier. 

5. Priser

Priserna för prisdragningen inkluderar:

• 10x2 biobiljetter till filmen katten Gustaf på filmstaden biografer. Biljetterna är giltiga till och med 4 july 2024.

• 5x2 biljetter till premiären i Stockholm 18 maj 2024

• 3 vinnare får exlusivt Katten Gustav merch tillsammans med foder från Smilla eller Briantos (värde 500 kr)

6. Val av vinnare

Vinnare kommer att utses genom slumpmässig dragning bland alla kvalificerade under kampanjperioden. Dragningen genomförs inom 7 dagar efter kampanjperiodens slut. Chansen att vinna beror på antalet kvalificerade bidrag som tas emot.

7. Anmälan

Vinnarna kommer att meddelas via direkt meddelande på det sociala forum som bidraget genomfördes. Vinnare måste svara på meddelandet inom 48 timmar för att göra anspråk på priset. Om deltagaren inte svarar inom den angivna tidsperioden kan resultera i diskvalificering och en alternativ vinnare kan utses.

8. Priskrav

För att göra anspråk på priset kan vinnarna bli ombedda att tillhandahålla köpbevis och fylla i den nödvändiga dokumentationen som krävs av zooplus. Priset är inte överförbart och kan inte ersättas med kontanter eller andra priser.

9. Publicitet

Genom att delta i utlottningen ger deltagarna zooplus rätten att använda sitt namn, sin bild och sitt deltagande i reklamsyfte utan ytterligare kompensation, såvida det inte är förbjudet enligt lag.

10. Skatter och avgifter

Vinnarna är ensamma ansvariga för eventuella skatter, avgifter eller extra utgifter i samband med godkännandet och användningen av priset.

11. Ändring eller uppsägning

Zooplus förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avsluta prisdragningen eller någon del av den när som helst utan förvarning av någon anledning.

12. Ansvarsfriskrivning

Ersättningsanspråk mot zooplus i samband med dragningen av priset är uteslutna - i den mån det är tillåtet enligt lag - oavsett laglig grund, såvida inte zooplus uppsåtligen eller grovt vårdslöst åsidosatt juridiska skyldigheter. Ansvar för felaktig information eller beskrivningar av de erbjudna priserna är - så långt det är juridiskt möjligt - uteslutet. Priserna kan skilja sig i presentationen från priserna som visas i kampanjmaterialet som används för detta spel.

zooplus ansvarar inte för tekniska problem som ligger utanför deras kontroll och som kan påverka deltagandet i tävlingen.

12. Allmänna villkor

Deltagande i prisdragningen utgör deltagarnas fullständiga och ovillkorliga samtycke till dessa villkor. Zooplus förbehåller sig rätten att diskvalificera alla deltagare som bryter mot dessa villkor eller ägnar sig åt bedrägligt eller olagligt beteende.

13. Sekretess

Om personuppgifter samlas in från deltagare som en del av tävlingen kommer de endast att samlas in, behandlas och användas för tävlingens syfte och raderas efter detta. Deltagaren samtycker uttryckligen till detta. Du kan hitta mer information om integritet här.

14. Tillämplig lag

Lagen i Tyskland är tillämplig på deltagande i tävlingen, exklusive FN:s konvention om avtal om internationella försäljningar av varor. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det tillhandahållna skyddet inte återkallas genom icke undantagsbara bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

15. Slutbestämmelser

Skulle någon av dessa bestämmelser vara eller bli ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en i lag tillåten bestämmelse som så nära som möjligt kommer den ogiltiga bestämmelsens ekonomiska innebörd och syfte. Detsamma gäller kryphål i dessa deltagarvillkor. zooplus förbehåller sig rätten att ändra dessa deltagandevillkor när som helst. De ändrade förutsättningarna kommer att meddelas deltagarna på lämpligt sätt.

Genom att delta i tävligen bekräftar deltagarna att de har läst, förstått och samtycker till att följa dessa villkor.