Vårt engagemang för människor

Sustainability

Det är särskilt viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö där våra team känner sig bekväma på lång sikt och ständigt uppmuntras. Hållbara relationer med våra anställda och kunder är grundläggande för oss.

Mångfald och integration

Diversity Program för mångfald och inkludering

I vårt D&I-program utför vi åtgärder för att främja mångfald och inkludering när det gäller ursprung, kön, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Alla våra medarbetare har möjlighet att engagera sig frivilligt i de enskilda ämnesområdena.

International Interkulturell miljö

Våra teammedlemmar kommer från över 60 länder och arbetar på platser över hela Europa. För vi vet att samarbete mellan människor med olika idéer, styrkor och förmågor är nyckeln till framgång. Genom "kulturdagar" stärker vi specifikt förståelsen för varandra.

Female Kvinnor i vårt team

Med en andel kvinnor på 49 % håller vi på zooplus en nästan exakt balans mellan manliga och kvinnliga anställda. För att säkerställa att det ska förbli så startar vi rekryteringskampanjer som uttryckligen riktar sig till kvinnor och har skapat ett internt kvinnligt nätverk.

En fantastisk arbetsplats!

Career Personlig utveckling

Vi främjar proaktivt livslångt lärande. Våra medarbetare får optimalt stöd från dag ett och kan ta del av till exempel intern och extern utbildning eller coaching under hela sin karriärutveckling.

HealthHälsa & välbefinnande

För att våra team alltid ska kunna ge sitt bästa stöder vi dem i att hålla sig friska och i form. Vi erbjuder bland annat förebyggande sjukvård och säkerhetsträning, anordnar träningskurser online och tillhandahåller en app för hälsofrämjande.

HybridWork Hybridarbete

Inte bara sedan corona-pandemin har vi kunnat erbjuda våra anställda flexibla arbetsmodeller. En blandning av arbete på plats och hemmakontor är standard för oss och garanterar en hög grad av effektivitet och komfort för alla.

Spirit zooplus-andan

Våra likheter sträcker sig långt bortom arbetsinnehåll. Vi ser detta framför allt i social interaktion, och vi upplever det speciellt vid våra minnesvärda företags- och teamevenemang - oavsett om det är en julfest på takterrassen eller en virtuell matlagningskväll.

Våra riktlinjer

Security

Dataskydd: Skyddet av personuppgifter och garantin för IT-säkerhetsstandarder har högsta prioritet för oss. Det är därför vi har speciella avdelningar som säkerställer exakt detta skydd och att relevanta lagkrav uppfylls. I hela företaget utbildas och undervisas våra anställda också kontinuerligt inom området dataskydd.

> Mer information om dataskydd på zooplus

Affärsetik: För oss på zooplus är det en självklarhet att agera ansvarsfullt och i enlighet med lagen. Våra anställda och affärspartners är därför engagerade i zooplus uppförandekod. Med vårt efterlevnadssystem säkerställer vi implementeringen av relevanta riktlinjer på de enskilda avdelningarna samt lämpliga kontroller och utbildningsåtgärder. Om det finns en överträdelse av tillämpliga lagar eller våra efterlevnadsstandarder kan anställda rapportera detta via ett internt whistleblower-system eller en oberoende extern ombudsman.

> Mer information om zooplus Company Code of Conduct