Vårt engagemang för miljön

Woods

Som online-butik med verksamhet i hela Europa tar vi vårt ansvar för vår planet på största allvar. Vi vill gärna bidra för att globala klimatskyddsmål ska kunna uppnås. Vi mäter därför regelbundet vårt ekolokiska fotavtryck (CO₂-fotavtryck) enligt standarderna i det så kallade Greenhouse Gas Protocol och vidtar åtgärder från resultaten för att förhindra eller minska utsläpp.

Vetenskapliga undersökningar samt en aktuell studie från den tyska miljömyndigheten visar att e-handel i de flesta fall har en bättre ekologisk balans när det gäller utsläpp av växthusgaser jämfört med att handla i en fysisk butik. En punkt som dock ofta visar sig vara särskilt skadlig för miljön inom onlinehandeln är det stora antalet returer. Hos zooplus ligger dock antalet returer konstant under en procent, vilket gör att motsvarande påverkan på miljön är låg.

> Läs mer om studien här

Undvika och minska CO₂-utsläpp

Warehouse Effektivt logistiskt nätverk

Med ett tätt nätverk av lagerplatser i hela Europa använder vi korta vägar för att spara utsläpp från transporterna. Vi arbetar allt mer med klimatneutrala logistikpartners som till exempel använder elfordon för leverans.

Package Ekologiska förpackningslösningar

Både våra kartonger och fyllnadsmaterialet i våra förpackningar är till stor del gjorda av återvunnet material och kan återanvändas efter användning. Dessutom testar vi kontinuerligt ekologiska produktinnovationer för att göra vår materialanvändning ännu mer miljövänlig.

Transport Standardiserad logistik

Vi använder ett begränsat antal standardstorlekar på förpackningarna, som justeras i höjdled beroende på förpackningens innehåll. Det sparar fyllnadsmaterial i förpackningen och lastkapaciteten kan utnyttjas maximalt vid transport med lastbil, vilket gör att färre transporter krävs totalt sett.

Warehouse ShelfsMot foderslöseri

Vi är noga med att inte producera onödigt avfall och framför allt att inte slösa med värdefullt foder. Det är därför vi skänker foderprodukter som fortfarande är i perfekt skick men närmar sig bäst före-datum till olika djurskyddsorganisationer.

Warehouse PackageHållbar hantering av returer

Returer av andra produkter förbereds vanligtvis för återförsäljning. Produkter som inte går att sälja men som ändå kan användas skänker vi bort. Där det är möjligt reparerar vi skadade produkter genom att använda reservdelar, istället för att byta ut hela produkten.

Energy Förnybar energi

Energiförsörjningen av olika administrations- och lagerplatser inom vårt nätverk kommer redan från förnybar energi. Till exempel är vårt huvudkontor i München försörjt med 100% grön el.

Motbalansera koldioxidutsläpp

zooplus stödjer en mängd olika certifierade klimatskyddsprojekt för att motverka utsläpp som har sitt ursprung i vår affärsverksamhet. Förutom att kontinuerligt minska våra utsläpp är investeringar i klimatprojekt en viktig del av vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen. Dessa projekt reducerar eller tar bort CO₂ från atmosfären, vilket minskar den totala påverkan på miljön, oavsett plats.

Partner Tanzania

För att undvika utsläpp av skadliga växthusgaser stödjer vi till exempel klimatskyddsprojekt som främjar utbyggnaden av förnybar energi som vind- och vattenkraft och projekt som skyddar skogsområden från avskogning och därmed bevarar viktig kollagring. Som en del av projekten för att avlägsna och lagra CO₂ främjar zooplus även produktion av biokol från till exempel bambuavfall, varigenom kol binds permanent. Läs mer om vårt engagemang i enskilda projekt och om vår partnerplattform Ceezer här.

Utöver ert bidrag till klimatskyddet bidrar alla projekt till de 17 mål för hållbar utveckling som utvecklats av FN. Till exempel skapas förbättrade hälsoförhållanden eller arbetstillfällen för lokalbefolkningen i linje med klimatskyddsåtgärderna.

Alla projekt som stöds är certifierade enligt internationella standarder som Gold Standard, Plan Vivo och Puro, och nya projekt är åtminstone i förcertifieringsfasen. Dessa oberoende standarder säkerställer att projekten bevisligen sparar CO₂ och att de regelbundet granskas av tredjepartsrevisorer för deras klimatpåverkan.

Vanliga frågor om CO₂-kompensation

Vad är klimatskyddsbidrag och vad innebär CO₂-kompensation?

Med ett frivilligt klimatskyddsbidrag flödar en viss summa pengar in i ett certifierat klimatskyddsprojekt som bevisat sparar CO₂-utsläpp eller avlägsnar CO₂ från atmosfären och lagrar den. På så sätt kan CO₂-utsläpp som friges på en plats i världen sparas in någon annanstans, och totalt sett kompenseras då utsläppen. Grundtanken här är att det är avgörande för atmosfären att det totalt sett friges färre växthusgaser och inte i första hand där det sker. Förutom CO₂-kompensation är det avgörande att kontinuerligt undvika och minska CO₂-utsläppen.

Vad är ett klimatskyddsprojekt?

Klimatskyddsprojekt ger ett avgörande bidrag till att bekämpa den globala uppvärmningen genom att onekligen spara in växthusgaser eller avlägsna dem ur atmosfären och lagra dem. Det kan till exempel ske genom skogsskydd, återplantering av skog eller utbyggnad av förnybar energi. Projekten ska uppfylla internationellt erkända standarder och är certifierade och kontrollerade enligt strikta kriterier, till exempel enligt Gold Standard. Det säkerställer och bekräftar regelbundet projektens klimatskyddseffekt.

Det är särskilt viktigt att dessa projekt bygger upp ytterligare klimatskyddsåtgärder som inte skulle ha funnits utan projektet. Dessutom måste bidraget till CO₂-minskningen vara tydligt mätbart. För varje projekt måste det också garanteras att de sparade CO₂-utsläppen endast används en gång för att kompensera och att motsvarande certifikat avvecklas via officiella register.

Varför ska man kompensera för CO₂-utsläpp?

Helst bör utsläpp undvikas i första hand, till exempel genom att byta elförsörjning från fossila bränslen till förnybara energikällor. Där det inte är möjligt att undvika utsläpp helt bör de minskas så långt det är möjligt: Istället för att till exempel skicka en halvfull lastbil två dagar i följd kan en fullastad lastbil användas den andra dagen. Eftersom det vanligtvis inte går att helt undvika alla utsläpp omedelbart är det vettigt att kompensera för de återstående utsläppen.

Hur vet zooplus att projekten faktiskt sparar in CO₂?

Projekt för att undvika utsläpp av växthusgaser är certifierade enligt marknadsledande standarder som Gold Standard och valideras regelbundet av extern tredje part. Detta säkerställer att både utveckling och underhåll av projekten fungerar tillförlitligt och att projekten uppnår de utlovade CO₂-besparingarna. Projekt som syftar till att ta bort växthusgaser, där vissa av dem använder sig av mycket ny teknik, befinner sig åtminstone i förcertifieringsfasen för en av de internationella standarderna.