Concept for life

Concept for life

Concept for life

Concept for life

ANPASSAT TILL DIN KATT ELLER HUNDS NÄRINGSBEHOV

Grunden till en artanpassad djurnäring är djupgående kunskaper om katters eller hundars verkliga behov. Varje djur har olika krav på vad som en sund kost. Optimalt är när näringen utformas efter djurens kropps- konstitution, ålder samt andra speciella behov. Concept for Life hund- och kattfoder anpassar sig till ditt djurs olika behov i olika livsfaser och har alltid ett foder som passar. Concept for Life är skräddarsydda foder, utformade att passa olika kroppsstorlekar, livsstilar, åldrar och speciella behov.

Concept for Life – skräddarsytt för livet!

Vår filosofi

Concept for Life

• Vetenskapliga näringskoncept

• Anpassat till ålder, ras, storlek, livsstil och speciella behov

• Avvägt näringsinnehåll

• Hos torrfodret är ris kolhydratskälla - fritt från vete och soja

NYHET: Concept for Life Veterinary Diet

• Skräddarsytt dietfoder för särkilda näringsbehov hos katter och hundar

• Fungerar som stöd i medicinsk behandling

Concept for life

Concept for Life Veterinary Diet