Villkor för zooplus sparprogram

För zooplus sparplan gäller följande deltagandevillkor mellan kunden och zooplus AG ("zooplus") i den version som är giltig vid tidpunkten när avtalet ingås:

 • 1. Deltagande

 • 2. Ingående av avtal

 • 3. Sparplan

 • 4. Ångerrätt

 • 5. Dataskydd

 • 6. Uppsägning

 • 7. Förändring av villkor

 • 8. Webshop-operatör

 • 9. Kundtjänst

 • 10. Allmänna och avslutande bestämmelser

 • 11. Utskriftsversion av villkoren