Villkor för zooplus sparprogram

För zooplus sparplan gäller följande deltagandevillkor mellan kunden och zooplus AG ("zooplus") i den version som är giltig vid tidpunkten när avtalet ingås:

1. Deltagande

Erbjudandet om sparplan riktar sig till utvalda kunder med rättslig handelsförmåga och som är registrerade i onlineshoppen www.zooplus.se ("onlineshop") med en svensk leveransadress. Kunden ansvarar för att de personuppgifter som krävs vid registreringen är korrekt och fullständigt angivna. Kunden är skyldig att behandla alla konto- och inloggningsuppgifter konfidentiellt och inte göra dem tillgängliga för obehöriga.

Det finns ingen garanti för att delta i sparplanen. Urvalet görs helt och hållet av zooplus.

2. Ingående av avtal

I samband med betalningen erbjuds utvalda kunder att välja en sparplan. Detta erbjudande är ännu inte bindande. Inte förrän kunden har valt ett sparplan-program och bekräftat köpet genom att klicka på ”Slutför köp” är köpet bindande. Kunden får därefter ett mejl med en automatisk bekräftelse på att varubeställningen är mottagen (beställningsbekräftelse) tillsammans med den valda sparplanen. Denna automatiska beställningsbekräftelse utgör ännu inte en bindande acceptans av erbjudandet.

Avtalet med zooplus angående sparplan ingås först när zooplus bekräftar aktiveringen av den beställda sparplanen via ett andra mejl (bekräftelse av sparplan).

Vid betalning med banköverföring ingås avtalet redan när zooplus skickar betalningsinformationen. Den skickas inom 24 timmar efter beställningen har registrerats.

3. Sparplan

3.1 Allmänt

Sparplan är ett avgiftsbaserat rabattprogram som endast kan beställas i samband med en varubeställning i onlineshoppen. Genom att köpa ett sparplan-program får kunden en viss rabatt på alla beställningar i onlineshoppen under en bestämd tidsperiod.

Sparplan riktar sig uteslutande till privatkunder och för deras personliga behov. Därför kan kunden handla varor för maximalt 25000,- per år med sparplan-rabatten (exklusive fraktkostnader och innan avdrag av eventuella rabatter). Det är inte tillåtet att använda sparplan för kommersiella ändamål.

Det utvalda sparplan-programmet gäller endast för det zooplus-konto det beställdes för i den zooplus-shoppen den bestäldes från. Sparplan kan inte överföras till ett annat konto. Med förbehåll för ytterligare ändringar kann sparplanen endast användas med en svensk leveransadress.

3.2 Rabatter, undantagna rabatter

Rabatten dras, beroende på vilken sparplan som valts, automatiskt från beställningssumman i onlineshoppen. Avdraget görs innan eventuella tillägg av fraktkostnader.

Sparplan kan inte kombineras med andra rabatter kopllade till kundkontot.

Sparplan rabatter kan ej bytas mot kontanter.

Sparplan-rabatten gäller ej för artiklar i onlineshoppen som är markerade som uteslutna från sparplan rabattprogram. zooplus har rätt att utesluta enskilda artiklar från rabattprogrammet utan att ange några skäl.

3.3 Löptid

Löptiden beror på vilket sparplan-program kunden har valt och avslutas automatiskt när tidsperioden gått ut. Sparplan kan endast förlängas om kunden får ett erbjudande av zooplus dessförinnan. Kunden har inga anspråk på en förlängning.

3.4 Priser och fraktavgifter

Priserna vid tidpunkten av beställningen är gällande. Alla priser är inklusive svensk lagstadgad moms.

Vid beställningen av sparplan tillkommer inga fraktkostnader.

3.5 Betalning, förfallodag, försenad betalning

För sparplan gäller det betalningsalternativ som valdes vid det gemensamma varuinköpet.

Sparplan kan betalas med banköverföring, PayPal, kreditkort eller faktura. zooplus förbehåller sig rätten att i enskilda fall acceptera endast vissa typer av betalningar.

  • Betalning med kreditkort
  • Vid betalning med kreditkort debiteras kortet inom en vecka efter att sparplanen har skickats.
  • Betalning med faktura
  • Vid betalning med faktura förbinder sig kunden att betala fakturabeloppet så att det finns tillgängligt på zooplus konto inom 14 dagar efter mottagandet av sparplan.
  • Betalning med PayPal
  • Betalning med banköverföring

Vid betalning med banköverföring (förskottsbetalning) förfaller fakturabeloppet till betalning när kunden erhåller betalningsinformationen. Betalningen ska vara registrerad hos zooplus inom 7 dagar efter det att kunden fått betalningsinformationen. Har vi inte mottagit betalning efter sju dagar annulleras beställningen automatiskt.

Vid försenad betalning förbehåller sig zooplus rätten att debitera en förseningsavgift.

Bankuppgifter för svenska kunder:

zooplus AG

IBAN: SE8095000099601800847707

BIC: NDEASESS

3.6 Information om din sparplan

I ”Mitt zooplus” hittar du alltid all information om din sparplan.

Vi skickar också regelbundet statusinformation om din sparplan till till den e-postadress som lämnades vid beställningen.

4. Ångerrätt

Kunder som är konsumenter har 14 dagars ångerrätt. Konsument är en fysisk person som ingår ett avtal som inte har ett kommersiellt syfte eller berör dennes affärsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet. Följande regler gäller för ångerrätten och undantag från ångerrätten. För ytterligare information om ångerrätten kan kunden vända sig till kundservice.

Information om ångerrätt

Du kan häva avtalet skriftligt inom 14 dagar med ett klart och tydligt meddelande, utan att ange skäl. Ångerfristen börjar löpa när zooplus mottar detta meddelande, däremot inte innan avtalet ingås och inte innan vår informationsplikt har fullgjorts i enlighet med tysk lag artikel 246 § 2 avsnitt 1 i förening med § 1 avsnitt 1 nummer 7 till 12, 15 och 19 samt artikel 248 § 13 avsnitt 1 EGBGB. För att utnyttja ångerrätten räcker det att skicka meddelandet på ett varaktigt medium (t.ex. brev, fax, e-post) inom 14 dagar.

Skicka ditt beslut om att frånträda avtalet till:

zooplus AG

Sonnenstraße 15

80331 München

Verkan av utövad ångerrätt

Vid en faktisk annullering av avtalet ska de mottagna tjänsterna returneras från båda sidor och eventuellt använda tjänster ska återlämnas/utbetalas. Kunden är skyldig att betala ersättning för de tjänster som tillhandahållits fram till återkallandet, om hen blev informerad om och uttryckligen accepterade att avtalet träder i kraft före utgången av ångerfristen. Om kunden blir skyldig ersättning kan detta leda till att kunden ändå måste uppfylla betalningsförpliktelserna i avtalet för tiden fram till återkallandet. Kundens hävningsrätt upphör gälla i förtid om avtalet på kundens uttryckliga begäran fullgjorts av båda parter innan ångerrätten nyttjas. Kunden ska uppfylla sin skyldighet till återbetalning inom 30 dagar. Fristen börjar för kunden när hen skickar meddelandet om annullering, för zooplus vid mottagandet av det.

Slut på information om ångerrätt

5. Dataskydd

zooplus hanterar kundernas personliga uppgifter säkert och tar dataskydd på stort allvar. Här kan du läsa om zooplus sekretesspolicy och dataskydd.

6. Uppsägning

a. Kunden kan säga upp sparplan-programmet närsomhelst utan att ange orsak. Uppsägningen måste ske skriftligt via mail till service@zooplus.se eller via post. Engångsbetalningen för sparplan återbetalas ej.

b. zooplus har rätt att säga upp sparplan av viktiga skäl utan förvarning. Ett sådant legitimt skäl för uppsägning föreligger i synnerhet om kunden

  • bryter mot dessa villkor eller andra avtalsvillkor,
  • anger ofullständig eller felaktig information.

Uppsägningen sker skriftligt. När uppsägningen skickas deaktiverar zooplus kundens sparplan.

Använd vårt kontaktformulär för detta.

7. Förändring av villkor

zooplus har rätt att upphöra med sparplan eller ändra/komplettera villkoren ensidigt om kunden inte missgynnas på ett sätt som strider mot god tro. Förändringar kan vara nödvändiga för att eliminera ekvivalensstörningar som uppstått i efterhand eller för att anpassa villkoren till eventuella förändrade juridiska eller tekniska ramvillkor.

zooplus meddelar kunden ändrade regler via e-post. Ändringarna blir en del av kontraktet om inte kunden motsäger sig detta skriftligt hos zooplus inom två veckor efter mottagandet av meddelandet.

8. Webshop-operatör

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Representerad av:
Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller

Företagets huvudkontor: München
Amtsgericht München, HRB 125080
USt-IdNr. DE 200 164 421

9. Kundtjänst

Vår kundtjänst kan nås via

Tel.: +49 89 211 29 211 (måndag till fredag 8:00 -19:00, lördag 8:00-14:00)
Fax: +49 89 211 29 222 (hela dygnet)
Till kontaktformuläret (hela dygnet)

10. Allmänna och avslutande bestämmelser

Skulle en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor ogiltigförklaras, helt eller delvis, förblir övriga punkter verksamma. I stället för ogiltiga eller ej förekommande bestämmelser träder gällande lagbestämmelser i kraft.

Tysk lag gäller, förutom där Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG) är rådande. Konsumenten kan dock fortfarande åberopa det konsumentskydd som gäller enligt inhemska, tvingande lagar i det land där han eller hon är bosatt - d.v.s. Sverige.

11. Utskriftsversion av villkoren

Klicka på linken Utskriftsversion av villkoren för en utskriftsvänlig version av villkoren. Den kan sparas lokalt eller skrivas ut.

Version från den 23.1.2019