Villkor för zooplus sparprogram

För zooplus sparplan gäller följande deltagandevillkor mellan kunden och zooplus AG ("zooplus") i den version som är giltig vid tidpunkten när avtalet ingås:

  • 1. Deltagande

    Erbjudandet om sparplan riktar sig till utvalda kunder med rättslig handelsförmåga och som är registrerade i onlineshoppen www.zooplus.se ("onlineshop") med en svensk leveransadress. Kunden ansvarar för att de personuppgifter som krävs vid registreringen är korrekt och fullständigt angivna. Kunden är skyldig att behandla alla konto- och inloggningsuppgifter konfidentiellt och inte göra dem tillgängliga för obehöriga.

    Det finns ingen garanti för att delta i sparplanen. Urvalet görs helt och hållet av zooplus.