Villkor för att delta i zooplus Sparplan

Följande villkor gäller mellan kunden och zooplus AG ("zooplus") för att delta i zooplus Sparplan ("Sparplan"). Den version av villkoren som är giltig vid den tidpunkt då avtalet ingås är gällande:

  • 1. Deltagande

    Erbjudandet för Sparplan riktar sig till utvalda, myndiga kunder som är registrerade i onlinebutiken www.zooplus.se (“onlineshop”). Vid registreringen är kunden ansvarig för att tillhandahålla nödvändiga personuppgifter sanningsenligt och fullständigt. Kunden är skyldig att behandla den personliga åtkomstinformationen konfidentiellt och inte göra den tillgänglig för obehörig tredje part. Urvalet av kunder som kan delta i Sparplan avgörs helt och hållet av zooplus.