Din varukorg

Din varukorg är tom!

zooplus app

Ladda ned
Gratis hemleverans från 599 kr**

Integritetspolicy

Kära zooplus kunder och besökare på vår webbplats,

Vi uppskattar ditt förtroende, så att skydda dina personliga uppgifter och respektera dina personliga rättigheter och självbestämmande vid insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Följande information förklarar vilka data vi samlar in och behandlar om dig i samband med att du använder vår hemsida. En detaljerad översikt finns i vår Integritetspolicy översikt.

zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 Munich, representerad av styrelsens ledamöter Dr. Cornelius Patt, Andreas Maueröder och Dr. Mischa Ritter ansvarar för dataskyddet på denna webbplats. Du kan kontakta oss via telefon under +46 08 525 038 22 eller e-post på service@zooplus.se. Vår Data Protection Officer, Philip Herrmann, kan kontaktas hos HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München; e-post: ph@hwdata.de.

1. Ändamål med denna integritetspolicy

Syftet med denna integritetsspolicy är att informera om vilka personuppgifter som samlas in på zooplus webbsidor och varför de behandlas. I den utsträckning vi länkar till andra sidor har vi varken kontroll över det länkade innehållet eller deras respektive dataskyddsbestämmelser. Vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn på de länkade webbsidorna för att avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, bearbetas, används och görs tillgängliga för tredje part.

2. Definitioner och villkor

Nedan följer ett urval av några av de juridiska definitionerna som hjälper dig att förstå sekretesspolicyn. Den fullständiga texten till General Data Protection Regulation (GDPR) tillsammans med ytterligare definitioner och villkor finns här.

Personuppgifter

All information gällande en identifierad eller identifierbar fysisk person ("berörd person"). En fysisk person anses vara identifierbar när den här personen kan identifieras direkt eller indirekt genom till exempel ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, online-identifierare eller en eller flera speciella egenskaper, vilka uttrycker fysisk, fysiologisk, genetisk, psykologisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet hos denna fysiska person.

Bearbetning

Varje utförd process eller serie av processer, med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden, såsom att samla in, registrera, organisera, arkivera, lagra, anpassa eller modifiera, utlämna genom översändande, avläsa, förfråga, använda, distribuera eller på annat sätt tillhandahålla, justera, länka, begränsa, radera eller förstöra.

Ansvarig part

Avser en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annan organisation som ensam eller gemensamt med andra beslutar om syftet och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet och bearbetningsmetoderna är föreskrivna enligt EU-lagstiftning eller medlemsstaternas lagstiftning kan den ansvariga parten, eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses, föreskrivas i unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.

Mottagare

Avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter kan lämnas ut, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt EU lagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte vara mottagare. Behandlingen av sådana uppgifter av de nämnda myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler för dataskydd i enlighet med syftet av databehandlingen.

Tredje part

Avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet, orderbehandlare eller de personer som under den personuppgifts‐ansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

3. Kategorier av personuppifter som behandlas på vår hemsida

Berörda områden: webbplatsbesök, skapa loggfiler

Personuppgifter: IP-adress, cookie-identifierare

Beskrivning och syfte med databehandlingen

När du besöker zooplus webbplats samlar zooplus in så kallade åtkomstdata och sparar den i en loggfil. Denna åtkomstdata innehåller även IP-adressen. I loggfilen lagras också namnet på den begärda webbsidan, hämtad fil, datum och tid för hämtning, mängd data som överförts, en avisering om framgångsrik hämtning, webbläsartyp och version, operativsystem, den så kallade refereringsadressen (föregående visad sida) såväl som den begärande leverantören. Du kan inte identifieras personligen utifrån dessa uppgifter.

Cookies lagras på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller stationär dator) när du besöker vår webbplats. För information om de cookies som används på webbplatsen, deras specifika syfte och hur de ska raderas, se Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Vi samlar loggfilsdata, inklusive IP-adressen, för att säkerställa en felfri uppkoppling och bekväm användning av vår webbplats. Loggfilen används också för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet samt för administrativa ändamål. Cookies hjälper oss att göra våra tjänster och webbplatser mer användarvänliga genom att vi till exempel kan bestämma om du redan har besökt en sida på vår webbplats. Med hjälp av cookie-identifieraren får vi också information om användarnas beteende på vår hemsida och de sökfrågor som tar dig till vår webbplats så att vi kan anpassa våra erbjudanden till användarens intressen för framtida besök.

Skälet till databehandlingen

Loggfilsdata, inklusive IP-adressen, tjänar endast som möjlighet att optimera tekniken och konfigurera vår webbplats och vårt säkerhetssystem (t.ex. i samband med en IT-attack eller en säkerhetsincident). När du besöker vår hemsida kan du inte identifieras personligen genom data i loggfilen. Inte heller IP-adressen kan utläsas. En personlig referens uppstår endast när du loggar in på ditt kundkonto samtidigt. I detta fall kan vi direkt associera IP-adressen. Med hjälp av cookie-identifieraren kan vi till exempel veta om och i vilken utsträckning du redan har besökt våra webbplatser, om du redan har registrerat dig hos oss med ett visst ID och när du har återkommit till detta ID. För detaljer och information om hur du tar bort cookies, se Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Mottagare och bearbetare av dessa data

Vår webbplats och webbshop hostas både av vårt eget datacenter och en extern tjänsteleverantör.

Tjänsteleverantör

Syftet med databehandling

Detaljer om tjänsteleverantören & integritetspolicy

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA

Hosting och backup

Databehandlingen sker uteslutande i Amazon Web Services datacenter i Europa. 

https://aws.amazon.com/de/data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/data-center/data-centers/

Privacy Shield

 

Datalagringens varaktighet: Loggfiler, inklusive IP-adressen, raderas automatiskt två (2) månader efter de samlats. IP-adressen anonymiseras alltid och den sparas endast för administrativa (tekniska) ändamål.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 f) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter. Men utan IP-adress och cookie-identifieraren kan vi inte garantera funktionaliteten av vår webbplats och enskilda applikationer och tjänster är eventuellt inte tillgängliga eller kan vara begränsade.

Berörda områden: webbplatsbesök, webbanalys

Personliga data: IP-adress, cookie-identifierare

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Vi använder så kallade spårnings- och webbanalysverktyg på vår hemsida som samlar in åtkomstdata på vår hemsida och utvärderar våra besökares uppförande i syfte att optimera våra erbjudanden.

Dessa verktyg kan användas för att se hur och varifrån besökarna kommer, vilka delar av webbplatsen som besöks särskilt ofta samt hur ofta och hur länge olika undersidor och kategorier uppsöks. Dessutom kan vi bestämma vilka söktermer och webbplatser användaren har angett, utvärdera hur många användare totalt besöker våra sidor och analysera vilken information eller vilka erbjudanden som är mest efterfrågade. Målet är att kunna utforma våra erbjudanden och gestalta vår webbplats på ett användarvänligt sätt med hjälp av den kunskap som erhålls här.

Skälet till databehandlingen

Genom att statistiskt analysera användarprofilerna kan vi härleda information om hur vår webbplats fungerar och hur effektiv den är, exempelvis hur ofta informationssidor om specifika produktgrupper hämtas eller hur många besökare som klickar på speciella erbjudanden. Med hjälp av spårningsverktygen kan vi bättre rikta våra erbjudanden till våra kunder, besökare och intresserade parter. Detaljer om leverantören och funktionaliteten samt information om hur du tar bort de cookies som används och förhindra spårning finns under Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Mottagare och bearbetare av dessa data

Följande leverantörer av spårnings- och webbanalysverktyg behandlar åtkomstdata åt oss för användaranalyser och statistisk behandling. Vi har ingått motsvarande orderbehandlingsavtal med leverantörerna för detta ändamål. För ytterligare detaljer om verktygets tekniska drift, samt hur man förhindrar överföring av data (spårning), se Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Tjänsteleverantör

Tjönst

Detaljer om tjänsteleverantör & integritetspolicy

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics

 

//www.google.com/policies/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Privacy Shield

Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Irland

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/de/privacy.html

Privacy Shield

Optimizely, Inc.,
San Francisco, 631 Howard Street, Suite 100. San Francisco, California 94105 (USA)

Optimizely

https://www.optimizely.com/de/privacy/

https://www.optimizely.com/de/security/

Privacy Shield

Hotjar Ltd.,
Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Hotjar

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

Datalagringens varaktighet: Detaljer om cookies och den teknik som används i samband med dessa spårningsverktyg, lagringsvaraktighet och information om hur du kan radera dessa data finns i Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 f) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodrasd: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter.

Profilering

Med hjälp av spårningsverktygen kan besökarnas intressen och beteende utvärderas och analyseras. För att göra detta skapar vi en pseudonym användarprofil. Om du också loggar in på "Mitt zooplus" med din användardata kan vi använda denna profilinformation för att bestämma din identitet.

Berörda områden: webbplatsbesök, reklam

Personlig data: IP-adress, cookie-identifierare

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Webbplatsen använder också så kallade spårningsverktyg. Med hjälp av dessa kan vi visa eller ordna visning av enskilda annonser på våra webbplatser som är utvalda (automatiskt) och baserade på besökarens preferenser. Tekniskt sett utförs reklamspårning vanligen via reklam-id, genom bland annat cookies. De används av annonsnätverksleverantörer för att skapa användarprofiler och visa annonser baserade på cookieprofilen som skapas när webbsidor besöks. Annonspartnerna använder dessa spårningspixlar på olika webbplatser. När användaren besöker en annonspartners webbplats för första gången lagrascookies på användarens slutenhet. Genom sådana remarketing-erbjudanden kan en användare spåras på Internet och få särskilt intressanta erbjudanden (förmodligen) visade. I många fall utförs spårningen via så kallade webbläsares fingeravtryck, där information som den individuella inställningen av skärmupplösning, färgdjup, tidszon och installerade plugin-moduler används för att identifiera användare eller användargrupper.

Via så kallade affilierade nätverk annonserar vi våra produkter på tredje parts webbplatser. Genom att klicka på dessa annonser skickas du till motsvarande produkt i vår webbshop. Respektive tredje part tar uteslutande emot order-ID i syfte att fakturera provisionen om besökaren beställer.

Skälet till databehandlingen            

Med hjälp av spårningsverktyg kan vi rikta våra erbjudanden effektivare till våra kunder, besökare och intresserade parter. Spårningsverktyg och tillhörande reklamkampanjer gör det också möjligt för oss eller en tredje part att tjäna pengar från annonserna. Dessutom hjälper användarbeteendet oss att bestämma vilka områden på vår webbplats som potentiellt är av särskilt intresse för besökarna så att vi kan visa annonser selektivt. Annonserna visas passande till temat på webbplatsen och enligt användarens relaterade sökbeteende. Som ett resultat kan spårningsverktygen ta reda på varifrån besökarna kommer och vilka områden de har besökt på webbplatsen samt hur ofta och hur länge olika delsidor och kategorier visades. Vanliga metoder för reklam är retargeting och remarketing. Då kontaktas användaren på nytt på andra webbplatser, till exempel genom att produktannonser från webbplatser som tidigare har besökts av användaren och som kan vara av intresse visas. För detaljer och annan information om leverantörerna av dessa verktyg, se Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Mottagare av dessa data

Följande leverantörer av webbanalysverktyg behandlar åtkomstdata åt oss för att utvärdera användarbeteende och anpassad annonsering. Vi har ingått motsvarande orderbehandlingsavtal med leverantörerna för detta ändamål. För ytterligare detaljer om verktygets tekniska drift, samt hur man förhindrar överföring av data (spårning), se Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Tjänsteleverantör

Tjänst

Detaljer om tjänsteleverantören & integritetspolicy

Adobe Systems Software Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

Adobe Audience Manager

Adobe Dynamic Targeting

https://www.adobe.com/de/privacy.html

https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Privacy Shield

Certona Inc.
10431 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121 (USA)

Certona

//www.certona.com/privacy/

 

CLICKPOINT SRL
Via Fabio Filzi 5, I-20124 Milano (MI), Italien

Clickpoint

//site.clickpoint.com/privacy/

Criteo SA

32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike

Criteo

https://www.criteo.com/de/privacy/

ETARGET SE

Pribinova 25 811 09 Bratislava, Slovakien

etarget

https://www.etarget.sk/privacy.php 

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Connect

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Facebook, Inc.

1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Custom Audiences

Facebook Pixel

https://www.facebook.com/about/privacy/.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

//www.google.com/settings/ads

//www.google.com/privacy/ads/.

//www.google.com/policies/

//www.google.com/policies/technologies/ads/

Privacy Shield

Kairion GmbH

Gutleutstraße 30
60329 Frankfurt am Main, Tyskland

Kairion

https://kairion.de/datenschutz

sociomantic labs GmbH

Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin, Tyskland

Sociomatic

https://www.sociomantic.com/privacy/en/

Datalagringens varaktighet: Detaljer om de cookies som används i samband med dessa spårningsverktyg, lagringsvaraktigheten och information om hur du kan radera dessa cookies hittar du under Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 f) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter.

Profilering

Med hjälp av spårningsverktygen kan besökarnas intressen och beteende undersökas och analyseras. För att göra detta skapar vi eller våra annonspartner en anonym användarprofil.

Berörda områden: webbshop, beställningar

Personlig data: e-postadress, titel, för- och efternamn, fraktadress, faktureringsadress, betalningsdata (inte kreditkortsdata!), inloggningsdata (för registrerade kunder), IP-adress, cookie-ID

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Vi behandlar data inom ramen för en första order eller, om du är en befintlig kund, för ditt kundkonto under "Mitt zooplus". Med hjälp av de angivna uppgifterna kan vi ta emot din beställning, skräddarsy produktvalet efter dina behov och önskemål och ge dig passande rekommendationer. Därefter används din data för bearbetning, hantering och leverans av de beställda produkterna. När du har ett kundkonto kommer vi att kräva din inloggningsinformation för att verifiera detta konto.

Med hjälp av analytiska verktyg och spårningsverktygen som används i samband med din beställnings- eller urvalsprocess (webbshopsökning) kan vi personifiera vårt erbjudande till dig och ge dig speciella produktförslag.

Mottagare och bearbetare av dessa data

Vi delar dina personuppgifter med mottagare endast när det gäller kontrakt som rör orderbehandling och endast i den utsträckning det är nödvändigt för att följa avtalsbestämmelserna för tjänster (t.ex. för logistikföretag). Vid betalning via faktura utför vi en kreditkontroll innan vi accepterar din beställning. För detta ändamål kommer de angivna uppgifterna att vidarebefordras till utsedda tjänsteleverantörer som ger oss information om din tidigare betalningshistorik och kreditinformation baserad på matematisk-statistiska poängförfaranden. Detta utförs enbart med ditt eget samtycke (artikel 6 (1a) GDPR).

Beroende vilken betalningsmetod du valt överförs betalningen till motsvarande betalningstjänstleverantör. Ansvaret för din betalning skall bäras av betaltjänstleverantören. Information, särskilt om betalningsleverantörens ansvariga organ, kontaktuppgifterna för betaltjänstleverantörens dataskyddspersonal och de kategorier av personuppgifter som ska behandlas av utbetalningsleverantören finns att läsa om under www.zooplus.se/content/terms#payment.

Paketleverantörer

Betalningsleverantörer

Datalagringens varaktighet

Vi behandlar och/eller tar bort fakturor och orderbekräftelser enligt handels- och skattelagar gällande retentionsperioder, om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter. Dessutom lagrar vi dina uppgifter under de lagstadgade begränsningsperioderna för skadeståndsanspråk (vanligtvis 2 år efter inköpet). När du har ett kundkonto lagrar vi även dina data under ditt kundkonto. Det är möjligt att ta bort ditt kundkonto när som helst och du kan begära det genom att skicka ett meddelande via ett av kontaktalternativen nedan

Rättslig grund: Artikel 6 (1 a, b, f) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Ovannämnda personuppgifter är avtalsenliga och måste tillhandahållas vid köp, annars är det inte möjligt att beställa.

Berörda områden: Mitt zooplus, Facebook Connect

Personlig data

Facebook Connect är en tjänst som gör det möjligt för Facebook social network användare att logga in på vår webbplats genom sin Facebook-profil, utan att behöva skapa ett separat konto. Du behöver ett Facebook-konto för att kunna använda Facebook Connect plug-in. När du använder detta verktyg kommer minst användarens fullständiga namn att länkas till vårt konto. Ytterligare detaljer visas i ett popup-fönster. Vi kan inte påverka datainsamlingen, syftet med bearbetningen eller lagringsperioderna. Vi har därför ingen information om radering av data som samlats in av plug-in-leverantören. Vi överför inloggningsdata och din IP-adress till det sociala nätverket.

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Om du väljer att registrera dig med Facebook Connect och klickar på knappen "Logga in med Facebook"/"Anslut med Facebook", kommer du automatiskt att omdirigeras till Facebook-plattformen. Här kan du logga in med dina användardata. Efter framgångsrik autentisering etableras en länk mellan Facebook-profilen och vår hemsida. Du kan nu dra nytta av vår webbplats tjänster utan att behöva skapa en separat profil med dina personuppgifter. Observera att Facebook via Facebook Connect tar emot information om programmet eller webbplatsen, även de åtgärder du utför. För att personifiera svarsprocessen, kan Facebook i vissa fall få en begränsad mängd information redan innan ansökan om webbplatsen godkänns. För mer information om syfte och omfattning av datainsamling, vidare behandling och användning av data via Facebook, hänvisar vi till deras integritetspolicyn //www.facebook.com/policy.php.

Skälet till databehandlingen

Vi använder Facebook Connect för att få information om våra kunder angående intressen de har som relaterar till våra erbjudanden och tjänster. Ännu viktigare, genom automatisk uppdatering av data via Facebook-profilen får vi all aktuell data och kan registrera ett större antal kunder på grund av den förenklade inloggningsprocessen. Fler kunder skapar kundkonton när de inte behöver ha ett nytt, extra konto.

Datalagringens varaktighet 

Dina personuppgifter i ditt konto är tillgängliga så länge du har ditt konto hos oss och lagras av oss under den här tiden. Personuppgifterna raderas när du själv tar bort enskilda uppgifter eller begär att vi gör det åt dig. Utöver detta gäller de raderings- och lagringsperioder som du kan läsa om under ”Webbshop”.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 b) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter. Det går däremot inte att använda Facebook Connect utan att ange inloggningsuppgifterna.

Profilering: Spårningsverktyg hjälper till att bedöma webbplatsbesökarnas beteende och analysera deras intressen. Detaljer och ytterligare information om leverantörerna finns att läsa om under Information om rätten till att invända mot behandling av data.

Berörda områden: Mitt zooplus, kundkonto

Personlig data: e-postadress, kundnummer, för- och efternamn, fraktadress, faktureringsadress, inloggningsdata, orderhistorik

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att ge dig ett kundkonto (Mitt zooplus) där du kan hantera dina beställningar samt de olika applikationer och tjänster som erbjuds av zooplus. Det inkluderar möjligheten att bestämma inställningarna angående leverans, betalning eller nyhetsbrev, se din orderhistorik och få tillgång till ditt bonuspoängkonto. Inloggningsuppgifterna tjänar till att verifiera ditt kundkonto.

Datalagringens varaktighet

Vi lagrar din "Mitt zooplus"-data så länge ditt kundkonto existerar eller tills du ber oss radera det. Därutöver gäller samma retentionsperioder som under rubriken "webbshop, beställningar". Du kan när som helst återkalla samtycket till behandlingen av dina uppgifter. Lagligheten hos den redan utförda databehandlingen, vilken är baserad på ditt tidigare samtycke, förblir opåverkad när du återkallar detta samtycke.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 a) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter, men det är inte möjligt att öppna ett kundkonto utan databearbetning

Berörda områden: nyhetsbrev, nyheter och specialerbjudanden

Personlig data: e-postadress, titel, förnamn och efternamn, beställningshistorik

Beskrivning och syfte med databehandlingen

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden och kampanjer samt nyheter om zooplus. Den information som krävs för att få nyhetsbrevet är din e-postadress och ditt namn så att vi kan adressera dig personligen. Vi skickar nyhetsbrevet med hjälp av den så kallade dubbel opt-in processen. Det innebär att vi endast skickar e-mail när du uttryckligen har gett oss din bekräftelse på att du godkänner att få nyhetsbrevet. Vi skickar dig ett bekräftelsemail som ber dig bekräfta genom att klicka på en länk om du vill få nyhetsbrev i framtiden. Genom att aktivera länken för bekräftelse godkänner du vår användning av dina personuppgifter. Uppgifterna kommer endast att användas för reklamändamål med hjälp av nyhetsbrevet.

Genom att skicka nyhetsbrevet utvärderar vi automatiskt ditt användarbeteende. För att göra denna utvärdering innehåller de skickade e-posterna så kallade webb-beacons och tracking pixels, vilket hjälper oss att avgöra om du har mottagit och öppnat nyhetsbrevet och klickat på några länkar i nyhetsbrevet. Med hjälp av den insamlade data skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet till dina enskilda intressen. Under vissa omständigheter kopplar vi dessa uppgifter till dina aktiviteter på vår webbplats genom spårning.

Mottagare och bearbetare av dessa data

Följande leverantör av nyhetsbrevet förbereder uppgifterna åt oss för utskick, statistisk bearbetning samt för att utföra en användaranalys. För att säkerställa detta har vi ingått ett motsvarande orderbehandlingsavtal med leverantören.

Tjänstelverantör

Tjänst

Detaljer om funktionen / privata uppgifter / integritetsskydd

Episerver AB
Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86 Stockholm (Sverige)

Episerver Campaign

https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/

Privacy Shield

 

Datalagringens varaktighet: Du kan när som helst invända mot mottagandet av nyhetsbrev och därmed behandlingen av dina tidigare nämnda uppgifter för e-postannonsering. Om du inte längre vill få e-post, kan du klicka på länken ”unsubscribe” som finns i varje mail eller kontakta oss på service@zooplus.se. Inga andra kostnader än din vanliga överföringskostnad för internetanslutningen tillkommer. Lagligheten hos den redan utförda databehandlingen, vilken är baserad på ditt tidigare samtycke, förblir opåverkad när du återkallar detta samtycke. Du kan när som helst invända mot spårningen genom att klicka på en separat länk som finns i varje e-post eller kontakta och informera oss på annat sätt. När du gör det, avbryter du samtidigt utskicket av nyhetsbrev. Fram till den tiden lagras dina uppgifter under hela prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Efter att du avregistrerat nyhetsbrevet lagrar vi uppgifterna endast för rent statistiska ändamål på anonym basis.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 a) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter, men utskick och mottagande av nyhetsbrev är inte möjligt om du inte tillhandahåller oss en e-postadress.

Berörda områden: kontakt, kundtjänst

Personlig data: e-postadress, för- och efternamn, datum, tid, kommentar (förfrågan/fråga)

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Vi använder kontaktfunktioner på vår hemsida för att utbyta idéer med våra kunder och intressenter och svara på dina kommentarer och förfrågningar. Vi behandlar de förfrågningar och den information som skickas till oss i detta avseende för att svara på dina frågor och kontakta dig. Samtidigt används uppgifterna för att matcha din profil om du registrerar dig som kund med samma data.

Vi använder Google's reCAPTCHA service som kontaktalternativ. Användningen av reCAPTCHA tjänar till att skilja på om kontaktförfrågan är gjord av en människa eller automatiserat och maskinellt tillverkad. IP-adressen och eventuella ytterligare data som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten skickas till Google och analyseras. Bakgrunden till det här verktyget är vårt intresse av att uppgifterna är korrekta, att undvika automatiska registreringar och så kallade bots-förfrågningar och den ekonomiska driften av våra online-erbjudanden (artikel 6 ff GDPR). För förfrågningar om sekretessskydd, se ovan. Besök gärna följande länkar för mer information om Google reCAPTCHA och Google's integritetspolicy.

Datalagringens varaktighet: Vi använder din sparade data tills kommunikationen med dig avslutas. Kommunikationen avslutas när alla aktuella fakta har förtydligats och vi har klarlagt omständigheterna i den aktuella frågan. Dessutom lagrar vi kommunikationen under kontraktsavtalets längd med dig eller tills ditt kundkonto upphör, men senast till du begär att vi ska radera meddelandet. Du kan återkalla ditt samtycke till databehandling när som helst utan att påverka lagligheten hos den redan utförda databehandlingen som är baserad på ditt tidigare samtycke.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 a) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter, men det är inte möjligt att bearbeta förfrågan utan tillgång till dessa personuppgifter.

Berörda områden: Community, zooblogg!

Personlig data: Se Integritetspolicy översikt för typ av personuppgifter.

Beskrivning och syfte med databehandlingen: Syftet med respektive databehandling beskrivs i Integritetspolicy översikt.

Datalagringens varaktighet: Vi sparar eller tar bort data enligt handels- och skattelagar gällande retentionsperioder och åtminstone så länge du har ett partnerkonto eller under kontraktsavtalets längd eller tills vi uppmanas att radera uppgifterna.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 a) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter, men det är inte möjligt att använda en community tjänst utan att vi får tillgång till dessa personuppgifter.

Berörda områden: reklampartners, reklampartner program

Personlig data: Se Integritetspolicy översikt för typ av personuppgifter.

Beskrivning och syfte med databehandlingen: Syftet med respektive databehandling beskrivs i Integritetspolicy översikt.

Datalagringens varaktighet: Vi sparar eller tar bort data enligt handels- och skattelagar gällande retentionsperioder och åtminstone så länge du har ett partnerkonto eller under kontraktsavtalets längd eller tills vi uppmanas att radera uppgifterna.

Rättslig grund: Artikel 6 (1 b) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter, men det är inte möjligt att delta i reklampartnerprogrammet utan dessa uppgifter.

Berörda områden: ansökningsportal, applikationer

Personlig data: titel, för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, ansökningsdokument

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Intresserade kan lämna in sin ansökan online hos zooplus. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för bedömning av yrkeskompetens och för att kontakta den sökande. Om du ger oss ditt samtycke lagrar vi dina uppgifter i vår ansökningsportal för att, vid senare tillfälle, kontakta dig för andra lediga positioner.

Mottagare och bearbetare av dessa data

Vi använder personalhanteringsprogrammet från Recruitee för ansökningsprocessen, med vars hjälp vi kan hantera och övervaka ansökan och jobbannonser. För detta ändamål har vi ingått relevant orderbehandlingsavtalet med leverantören.

Tjänsteleverantör

Tjänst

Detaljer om funktionen / privata uppgifter / sekretessskydd

Recruitee B.V. (63881829), Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, Amsterdam (Nederländerna)

Recruitee

https://recruitee.com/gdpr-recruitment

https://recruitee.com/privacy

 

 

Datalagringens varaktighet: Vid anställning lagrar vi dina uppgifter åtminstone så länge du är anställd hos zooplus. När en sökande avvisas, raderas ansökan automatiskt sex (6) månader efter vi meddelat dig beslutet, om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke att lagra ansökningsdokumenten under en längre period (till exempel för vår ansökningsportal).

Rättslig grund: Sektion 26 av BDSG, artikel 6 (1 a) GDPR

Krav på de uppgifter som föreskrivs eller erfodras: Det är varken juridiskt eller kontraktsmässigt nödvändigt att tillhandahålla ovannämnda personuppgifter, men det är inte möjligt att ansöka utan dessa personliga uppgifter.

4. Dina rättigheter i samband med behandlingen av denna data

Du har rätt att när som helst begära en bekräftelse från zooplus om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och har även rätten till information om dessa personuppgifter. Du har också rätt att korrigera, radera och begränsa databehandling samt rätten att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter eller att återkalla ditt samtycke till behandling av data eller begära överföring av data. För eventuell information eller förfrågningar, återkallelser eller invändningar mot behandling av data, skicka ett mail till vår dataskyddsansvarige eller till kontaktuppgifterna du hittar ovan. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet när du drabbas av brott mot integriteten.