02/22/17 | Annemiek

Stor hud problem försvann

Min häst hade haft en stor hudproblem för en väldigt lång tid. Jag ändrade folder till derma vital cubes och efter 3 månader försvann hud problem helt!!!