Allmänna hälsoproblem

Allmänna hälsoproblem

Urinvägssjukdomar hos katter

Katt

Tyvärr är det inte ovanligt att våra älskade katter drabbas av sjukdomar i urinvägarna. Termen "FLUTD" nämns ofta i detta sammanhang. "FLUTD" står för Feline Lower Urinary Tract Disease. Det är inte en enskild sjukdom, utan en gemensam term för ett antal sjukdomar i de nedre urinvägarna (blåsan, urinröret) hos katter. Drabbade katter upplever ofta smärta eller får problem med att urinera.

Lider din katt redan av en urinvägssjukdom eller misstänker du att den kan ha problem med urinvägarna? Vi har sammanfattat allt du behöver veta om FLUTD hos katter och finns här för att hjälpa dig och ge dig råd.

Observera: Rådfråga alltid din veterinär om du misstänker att katten är drabbad av urinvägssjukdom. Kontakta också alltid en veterinär innan du börjar ge specialfoder. 

  • Torrfoder
  • Våtfoder
  • Kattskålar & vattenfontäner
  • Kattsand

Vilka är tecknen på FLUTD hos katter?

Konsekvenserna av FLUTD brukar vanligtvis vara en urinvägsinfektion, en förträngning av urinröret på grund av grus eller blåskatarr. Följande symptom är vanliga:

  • din katt använder kattlådan oftare
  • katten försöker kissa, men det kommer endast lite urin
  • din katt jamar högt eller skriker av smärta när den kissar
  • du kan ibland upptäcka blod i urinen

Hur farligt är detta för katter och när ska jag uppsöka veterinären?

Om urinvägarna är blockerade kan det snabbt bli livshotande för din katt. Det är därför det är viktigt att träffa en veterinär inom några timmar om din katt inte kan kissa även när den trycker hårt. Ju tidigare, desto snabbare kan du hjälpa din katt.

I extrema fall kan urinröret bli helt blockerat, vilket gör att urinen backar upp i urinblåsan. Eftersom metaboliterna i urinen inte längre kan ta sig ut ur kroppen finns det risk för kritiska symtom på förgiftning. Det kan också leda till farliga elektrolytförskjutningar i blodet.

I avancerat stadium fortsätter urinretentionen in i njurarna och det finns risk för akut njursvikt. Så om du upptäcker att din katt knappt eller inte alls kissar är det en absolut nödsituation. Uppsök en veterinär omedelbart för att förhindra stora problem.

Vilka katter brukar drabbas oftast?

Medan utekatter sällan lider av urinvägssjukdomar har innekatter och katter i hushåll med flera djur en särskilt hög risk för dessa sjukdomar.

Det beror på att faktorer som fetma och brist på motion gynnar utvecklingen av FLUTD hos katter. Av denna anledning är kastrerade katter också särskilt utsatta, eftersom de ofta är överviktiga.

Stress och kattens kost spelar också en viktig roll. Om din katt bara äter torrfoder och inte dricker tillräckligt kan det främja utvecklingen av urinvägssjukdomar.

Diagnos: Hur upptäcks FLUTD hos katter?

Veterinären brukar redan efter att ha frågat ut kattägaren detaljerat (anamnes) kunna förmoda att det handlar om FLUTD. Men för att bekräfta misstanken måste katten undersökas noggrant.

Efter den allmänna undersökningen kommer veterinären inte bara att kontrollera kattens urin utan även blodet. Dessutom kan röntgen eller ultraljud användas för att utesluta urinstenar eller tumörer.

Hur behandlas FLUTD hos katter?

Eftersom sjukdomar under FLUTD-komplexet har olika ursprung måste behandlingen alltid anpassas till det individuella fallet, beroende på sjukdomens svårighetsgrad och orsak.

Nödåtgärder:

Först och främst är det viktigt att eliminera urinretention och på så sätt stabilisera din katts tillstånd. Veterinären bedövar katten och för in en urinkateter för att spola och tömma urinblåsan för att förhindra ytterligare komplikationer. 

Om din katt försöker kissa på egen hand igen kan veterinären ta bort katetern. Om det inte går att placera en kateter kan veterinären punktera urinblåsan och tömma överflödigt urin. För att stabilisera cirkulationen används intravenösa infusioner och dessutom lindrar antiinflammatoriska läkemedel inflammatoriska processer.

Bekämpa orsaken:

När katten väl är stabil är det viktigt att ta itu med orsaken till problemet. De nödvändiga åtgärderna beror på den underliggande sjukdomen. Din veterinär kommer att ge dig råd och till exempel ordinera specialkost eller medicinering.

Vad utlöser FLUTD hos katter?

Eftersom FLUTD inte är en enskild sjukdom utan en generisk term, kan den ha en mängd olika triggers. Förutom olika riskfaktorer (övervikt, innekatter, fel kost, kastrerad hankatt) är det vanligt att katter med FLUDT uppvisar en eller flera av följande förändringar:

Steril cystit

Feline idiopatisk cystit (FIC) - en speciell variant av blåskatarr - är en vanlig utlösare av FLUTD hos katter. Den beror oftast på stress, inte en bakterieinfektion.

Urinsten

Vissa katter är benägna att utveckla urinkristaller och stenar i urinblåsan, och det kan bero på kattras eller vissa foder. Stenarna orsakas av en ansamling av mineralsalter (till exempel kalciumoxalat, struvit) i urinen. Om stenarna hindrar urinflödet kan det leda till en farlig blockering av urinvägarna.

Urinvägsinfektion

En bakteriell infektion i urinblåsan kan också orsaka FLUDT. Det är dock mindre vanligt hos katter än de två första punkterna.

Veterinären

Ta din katt till veterinären regelbundet

Stress

Undvik stress och ta hänsyn till kattens behov

Drick

Uppmuntra din katt att dricka och se till att den är tillräckligt hydrerad

våg

Förebygg övervikt och motivera katten att röra på sig tillräckligt

Våtfoder

Ge våtfoder istället för torrfoder för att hjälpa din katt att absorbera mer vätska

Kattkåda

Placera ut tillräckligt många kattlådor hemma (minst en kattlåda per katt i hushåll med flera katter)

Concept for lifeTamborGalen katt

Känsliga, stressade katter är mer benägna att få blåsinfektioner. För att hålla mig cool har jag hittat en lugnande mat åt mig själv: Concept for Live Calm. DL-metioninet det innehåller kan också sänka urinens pH-värde. Denna mat lugnar också min vän.

Handla här
TIAKIClooneyMycket trevligt

Det är särskilt lätt för mig att dricka tillräckligt med vätska från denna snygga vattenskålen. Som en äldre katt gör den upphöjda matningsytan det mycket lättare att äta och dricka. Jag skulle vilja stanna lite längre!

Handla här