Hill’s PRESCRIPTION DIET-foder

Hill's PD

Ibland kan en enskild diagnos förändra allt. När din veterinär fastställer särskilda näringsbehov hjälper Hill’s PRESCRIPTION DIET-foder dig att ta hand om din älskade hund eller katt.

Produkter för hundar - efter särskilda krav

Hills weight loss

Vikthantering

För viktminskning och viktunderhåll för hundar med övervikt. Ett speciellt foder finns också för stöd för både vikt- och ledproblem hos hundar.

Hills - Urinary conditions

Urinvägsbesvär

Främjar hälsosamma urinvägar för hundar med urinvägsproblem. En formula är tillgänglig för att hantera både urinvägs- och viktproblem hos hundar.

Hills - kidney care

Njursjukdom

Bidrar till att fördröja utvecklingen av njursjukdom hos hundar och förlänga överlevnaden. En formula finns tillgänglig för att hantera njursjukdom och rörlighetsproblem hos hundar samtidigt.

Hills - Enviromental allergies

Miljöbetingade allergier

Bidrar till att minska reaktionen på miljöbetingade allergier genom att stärka hudbarriären. 

Hills - digestive problems

Matsmältningsproblem

För de flesta matsmältningsproblem hos hundar och under återhämtningsfasen.

hills food sensitivies

Foderöverkänslighet

Sammansatt med ett enskilt hydrolyserat djurprotein för att minimera risken för allergiska reaktioner på fodret.

Hills recovery day

Ledbesvär

Har kliniskt bevisats hjälpa hundar att gå, springa, leka och gå i trappor lättare genom att lindra värkande leder och bevara friskt brosk.

Hills - Diabetes mellitus dog

Diabetes mellitus

Bidrar till att hantera diabetes hos hundar och hjälper hundar att bibehålla sin idealvikt.

Hills Dental condition

Tandbesvär

Minskar uppbyggnaden av plack, fläckar och tandsten med hjälp av en patenterad fibersammansättning som är resistent mot söndersmulning, så att foderbiten omger tanden innan den delas och fibrerna skrubbar tandens yta.

Recovery dog hills

Återhämtning/intensivvård

För återhämtning hos hundar som tillfrisknar från allvarlig sjukdom, olyckor och/eller operation.

Hills Liver Care

Leversjukdomar

Har kliniskt bevisats lindra leversjukdomar som orsakar nedsatt leverfunktion hos hundar.

Produkter för katter - efter speciella krav

hills weight loss

Viktminskning och viktkontroll

För viktminskning och viktkontroll hos överviktiga katter. En formula är tillgänglig för att hantera samtidiga urinvägs- och viktproblem hos katter.

Hills - Urinary conditions cat

Urinvägsbesvär

Främjar hälsosamma urinvägar för katter med urinvägsproblem. En formula är tillgänglig för att hantera samtidiga urinvägsproblem och stress hos katter.

Hills - Kidney conditions

Njursjukdom

Bidrar till att fördröja utvecklingen av njursjukdom hos katter och förlänga överlevnaden. En formula är tillgänglig för att hantera samtidig njursjukdom och rörlighetsproblem hos katter.

Hills - Food sensivities

Miljöbetingade allergier

Bidrar till att minska reaktionen på miljöbetingade allergier genom att stärka hudbarriären. 

Hills - Digestive conditions GI Biome

Matsmältningsproblem

För de flesta matsmältningsproblem hos katter och under återhämtningsfasen.

Hills Enviromental allergies

Foderöverkänslighet

Sammansatt med ett enskilt hydrolyserat djurprotein för att minimera risken för allergiska reaktioner på fodret.

Hills joint care

Ledbesvär

Har kliniskt bevisats hjälpa katter att gå, springa, leka och gå i trappor lättare genom att lindra värkande leder och bevara friskt brosk.

Hills Dental care

Tandbesvär

Minskar uppbyggnaden av plack, fläckar och tandsten med hjälp av en patenterad fibersammansättning som är resistent mot söndersmulning, så att foderbiten omger tanden innan den delas och fibrerna skrubbar tandens yta.

Hills digestive care

Återhämtning/intensivvård

För återhämtning hos katter som tillfrisknar från allvarlig sjukdom, olyckor och/eller operation.

Hills Thyroid conditions

Sköldkörtelhälsa

Har kliniskt bevisats främja sköldkörtelhälsa när det används som enda foder.

Upptäck även Hill's SCIENCE PLAN & SNACKS

SKILLNADER DU KAN SE, KÄNNA OCH LITA PÅ

WISSENSCHAFTLICH BASIERTE ERNÄHRUNG

BIOLOGIBASERAT FODER

Alla Hill’s foder har utvecklats av ett team av veterinärer, näringsfysiologer och foderforskare.

VON TIERISCHEN PARTNERN GENEHMIGT

MED GODKÄNNANDE FRÅN VÅRA HUND- OCH KATTPARTNER

Vårt globala Pet Nutrition Centre hjälper oss att utveckla foder som ligger steget före för att din hund eller katt ska få ett så bra liv som möjligt.

HILL'S NAHRUNG, TIERHEIME & LIEBE

HILL’S FOOD, SHELTER & LOVE

Hill’s tillhandahåller nutrition med kraften att förändra liv till hund- och katthem för att hjälpa hemlösa hundar och katter hitta permanenta hem.