Kastreringschip för hanhundar (Kemisk kastrering)

Kastreringschip för hanhundar

Veterinären sätter in ett kastreringschip på liknande sätt som hundens ID-chip.

Uppfinningen av den tidsbegränsade steriliteten på hanhundar med hjälp av ett hormon-implantat har revolutionerad en hel del inom djursjukvården. Här berättar vi hur det så kallade kastreringschippet (kemisk kastrering) förändrar din hanhunds sexuella beteende och vilka biverkningar det kan ha.

Verkningssätt: Vad gör kastreringschippet i hanhunden?

Det cirka 2,3 gånger 12 millimeter stora Suprelorin-implantatet (även kallad för kastreringschip eller hormonchip) är ett chip, som tillåter en tillfällig kastrering av hanhunden.

När din veterinär har injicerat Suprelorin-chippet med hjälp av en kanyl mellan skulderbladen, leder verkningsämnet i det, Deslorelin (GnRH-Analogon) till en kemisk kastrering.

När det ges under en längre tid, härmar det ämnet små mängder av hormonet GnRH (Gonadotropin-Releasing-Hormon) som naturligt bildas av hypotalamus (del av mellanhjärnan).

Den avsedda följden: de budbärarämnen som behövs för att bilda sexualhormonet testosteron blockeras. Och även könskörtlarnas aktivitet (på hanhunden testiklarna) sänks.

När fungerar det: när börjar kastreringschippet att verka?

Normalt tar det cirka fyra till sex veckor efter insättningen av hormonchippet i hanhunden innan det verkar fullt. Då producerar testiklarna inte längre några spermier och avtar i storlek.

Men några spermier kan finnas kvar i bitestiklarna. Därför är det först efter cirka sex till åtta veckor säker att din hanhund är steril. Från den tidpunkten visar inget utpräglat sexualbeteende heller.

Verkningstiden: Hur ofta ska kastreringschippet i hanhunden förnyas?

Just nu finns två olika preparat på marknaden som utlovar olika verkningstider. 4,7 milligram preparatet tillåter en kemisk kastrering under sex månader medan 9,4 milligram preparatet håller tolv månader från injektionen. Den exakta verkningstiden är dock även beroende på individuella faktorer som till exempel hanhundens storlek.

Påverkan på din hanhunds beteende

Många hundägare förväntar sig att deras hanhundar efter kastreringen blir lugnare och lättare att uppfostra. Dock har många oönskade beteenden som en stark utpräglad jaktdrift eller territoriellt beteende inget sammanhang med sexualhormonerna.

Om du stör dig på några beteenden hos din hanhund, bör du ej genomgå den kemiska kastreringen utan istället träna bort din älsklings oönskade beteenden med hjälp av konsekvent hundträning.

kemisk kastrering av hanhundar
Att hunden beter sig dominant eller permanent skäller mot främmande människor och hundar kan som regel inte åtgärdas genom en kastrering.

Kastreringschip för hanhundar: Vad är för- och nackdelarna?

Trots de många fördelarna finns några risker som du borde tänka på innan du fattar ditt beslut. Men eftersom den kemiska kastreringen är tidsbegränsad uppstår även biverkningarna endast under den tiden.

För att ge dig en bättre överblick över problem och fördelar har vi i det följande sammanställd en lista på kastreringschippets viktigaste för- och nackdelar:

Fördelar

  • Du kan testa påverkan av en kastrering på din hund utan irreversibla skador (kastrering på prov).
  • Du kan sätta in chippet hur ofta du vill.
  • Chippet sätts in utan större insats eller operation.
  • Implanteringen av chippet är smärtfri för din hanhund.
  • Det behövs ingen narkos, som skulle innebära ytterligare risker.

Nackdelar

  • Instickspunkten kan svullna och rodna.
  • I sällsynta fall kan biverkningar såsom håravfall (alopeci) och förändringar av pälsen, samt urininkontinens och beteendeförändringar (t.ex. aggression eller rädsla) uppstå.
  • Verkningsämnet kan öka din hanhunds matlust och därmed leda till en oönskade viktökning.
  • I sällsynta fall visar kastreringschippet ingen verkan, i synnerhet när chippet inte sitter under huden utan i fettvävnaden.
  • Preparaten är inte avsedda för hanhundar under tio och över 40 kilogram kroppsvikt eftersom verkningstiden då skulle vara okontrollerbar kort eller lång.

När sätter jag in ett kastreringschip på hanhunden?

Normalt sätter veterinärer in hormonchippet på hanhundar från sju månaders ålder. När chippets verkan i din hanhund sedan börjar avta, ska du fungera på om du vill förnya kastreringschippet eller om din hund ska kastreras permanent genom en operation.

För fördelen är att testiklarna vid den tidpunkten är mindre och därmed blir det för din veterinär enklare att ta bort de. Om du väntar för länge, kommer testiklarna att växa igen och din hund kan drabbas av hormonsvängningar.

Kostnader: Vad kostar ett kastreringschip för hanhunden?

Avgiftsregleringen för veterinärer (GOT) bestämmer en enhetlig kostnad för en kirurgisk kastrering för hanhundar och tikar. Beroende på avgiftsfaktorn (enkel, dubbel, trippel) är det aktuella priset för en kirurgisk kastrering av en hanhund mellan 2000 Kr och 6000 Kr men kan variera mellan kliniker. Men det priset täcker endast själva operationen. Till det kommer för- och efterundersökning, narkosen och medicinerna.

I motsats till det ligger kostnaden för insättning av kastreringschippet på hanhundar vid cirka 1000 Kr (sex månader) och cirka 2000 Kr (tolv månader).

Våra mest populära inlägg
8 min

När hunden löper: allt om löptikar

Att tiken löper är något helt naturligt. Ändå blir hundägare oroade av tikens konstiga beteende, de är rädda för att få fläckar på den nya mattan och rädda för oönskad dräktighet. Här hittar du allt du behöver veta om din tiks “heta dagar” och hur du och din löptik klarar av löpet utan stress.
5 min

Giftiga växter för hundar

Dosen gör giftet, men det är ändå viktigt att veta vilket gift din hund har intagit. Följande lista sammanfattar de vanligaste giftiga växterna för hundar så att veterinären kan behandla förgiftningen snabbt och du vet vilka växter du ska undvika i ditt hem.
8 min

Coronavirus hos hundar

Canine coronavirus (CCoV) hos hundar är utbrett över hela världen och drabbar särskilt hundar i kennlar samt valpar. Skillnaden mellan det mänskliga coronaviruset och det som drabbar hundar är att det förstnämnda orsakar problem i luftvägarna medan den senare varianten främst leder till mag-tarmbesvär. Även om en corona virusinfekt hos hundar ofta är mild kan hundar med svagt immunförsvar drabbas mycket hårt, med svår diarré och även dödsfall som följd.