Hundhälsa & hundvård

Hundhälsa & hundvård

Coronavirus hos hundar

Canine coronavirus (CCoV) hos hundar är utbrett över hela världen och drabbar särskilt hundar i kennlar samt valpar. Skillnaden mellan det mänskliga coronaviruset och det som drabbar hundar är att det förstnämnda orsakar problem i luftvägarna medan den senare varianten främst leder till mag-tarmbesvär. Även om en corona virusinfekt hos hundar ofta är mild kan hundar med svagt immunförsvar drabbas mycket hårt, med svår diarré och även dödsfall som följd.

Allergi hos hund

När en hund kliar sig ofta, tänker man i första hand på parasiter som möjlig orsak. Men det finns också andra orsaker till klåda, som t.ex. allergier. Även hundar drabbas av allergier, och antalet hundar som får allergier ökar.