Coronavirus hos hundar This article is verified by a vet

Coronavirus hos hund

söt jack russel hund ligger på sängen och lyssnar

Canine coronavirus (CCoV) hos hundar är utbrett över hela världen och drabbar särskilt hundar i kennlar samt valpar. Skillnaden mellan det mänskliga coronaviruset och det som drabbar hundar är att det förstnämnda orsakar problem i luftvägarna medan den senare varianten främst leder till mag-tarmbesvär. Även om en corona virusinfekt hos hundar ofta är mild kan hundar med svagt immunförsvar drabbas mycket hårt, med svår diarré och även dödsfall som följd.

Är COVID-19 farligt för min hund?

03/31/20: Covid-19 orsakas hos människor av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som har sitt ursprung i Kina. Friedrich Loeffler Insitute (FLI – Federal Research Institute for Animal Health) i Tyskland övervakar den aktuella epidemisituationen och publicerar senaste vetenskapliga resultat. Hittills misstänker forskarna att coronaviruset ursprungligen överfördes till människor genom fladdermöss, myrkottar eller ormar.

Coronavirus har nyligen upptäckts på nosen och i munnen hos två symptomfria hundar från Hong Kong. Experter antar dock att viruset har fastnat på hundarna genom nära fysisk kontakt med de coronasjuka hundägarna. Inga antikroppar hittades hos hundarna, vilket är avgörande för en SARS-CoV-2-infektion. Forskare utesluter därför att hundar kan utveckla covid-19.

Om din hund har influensaliknande symtom kan den testas på SARS-CoV-2 med vanliga tester för människor.

Ett fall där en belgisk katt testades positivt för SARS-CoV-2 bekräftades nyligen. Det är emellertid ett isolerat fall, varför vetenskapen fortsätter att klassificera överföring av det nya coronavirus från människor till husdjur som ett extremt undantag.

Ska jag vara rädd för att släppa ut min hund?

Hundar och andra husdjur har ingen roll i spridningen av det nya coronaviruset och de kan fortfarande släppas ut i friska luften. Det är till och med mycket viktigt för våra fyrbenta vänner, även i nuvarande situation, eftersom mycket motion och frisk luft stärker immunförsvaret och minskar stress.

Hur försiktig måste jag vara på promenaderna?

När du är ute och går, och det gäller inte bara under den aktuella coronapandemin, är det viktigt att vara uppmärksam på hundens beteende. Det händer snabbt att våra hundar hittar något giftigt eller ett vasst föremål. Avföring kan också överföra patogener som parasiter, virus och bakterier och ska därför alltid plockas upp.

Vad händer med min hund om jag måste sitta i karantän?

Eftersom det inte är helt uteslutet att det nya coronaviruset kan överföras genom nära fysisk kontakt med hundar är det bäst att bara be närstående utanför riskgrupperna (äldre eller sjuka) om hjälp med att sköta hunden och ta ut den på dagarna. Om du har en trädgård kan du låta hunden använda den för små och stora behov. Där kan den också sysselsätta sig och röra lite på sig. Om du inte kan få hjälp av bekanta kan du kanske anlita en hundpension eller privata djurpassare ett tag. Det är absolut inte ett alternativ att lämna bort ett husdjur på grund av den nuvarande coronakrisen.

Kort sagt: vi kan fortsätta rasta våra hundar ute i friska luften så länge vi inte är i karantän. Eftersom den nya typen av coronavirus nästan uteslutande överförs genom kontakt med smittade människor är det inte alls nödvändigt att undvika att gå ut eller desinficera tassarna efteråt. Enligt FLI är det mycket osannolikt att hundar utvecklar Covid-19. Emellertid spelar andra coronavirus en viktig roll i hundens hälsa:

Överföring, egenskaper och sjukdomsförlopp hos hund-coronavirus

Coronavirus förekommer hos ett stort antal däggdjur. Förutom hundar kan även katter (FVC och FIP) grisar, nötkreatur och till och med människor drabbas av coronavirus. Hos hundar måste dock inte varje infektion leda till tecken på sjukdom. Vuxna hundar med ett starkt immunsystem har därför ofta inga symptom, men de kan fortfarande smitta hundar med svagare immunsystem (t.ex. valpar) genom direkt och indirekt kontakt.

Hunden upptar canine corona viruspartiklar (CCoV) genom munnen eller näsan och därefter når de mag-tarmkanalen via matstrupen. Möjliga infektionskällor kan vara dricksvatten förorenat med avföring, förorenade föremål (t.ex. hundleksaker) eller direktkontakt med smittsam hundavföring. Viruspartiklarna förökar sig i magslemhinnan samt tunntarmen och tjocktarmen. Den inflammatoriska processen kan leda till enorma skador. Följden kan bli att valpen inte längre kan uppta vätska och näringsämnen ur maten. Det kan vara livshotande, speciellt hos valpar som fortfarande bara har små energireserver. Utsöndringen av de nybildade viruspartiklarna via avföringen kan ta upp till två veckor efter att symtomen uppträder. Det är särskilt viktigt att vara noga med hygienen under denna tid.

Coronavirus hos hundar: vilka symptom får de?

Hundar reagerar olika på en infektion med coronaviruset beroende på hur kraftigt immunsystem de har. Till exempel uppvisar valpar eller andra sjuka hundar (t.ex. med parvovirus) hårdare sjukdomsförlopp än vuxna hundar med ett starkt immunsystem. Följande besvär i mage och tarm kan förekomma hos hundar med coronavirus:

 • Allmänna symtom som trötthet, svaghet och aptitlöshet, möjligen feber
 • Ofta vattnig diarré med ibland blod eller slem i samt kräkningar
 • Svår vätskeförlust (uttorkning) och rubbningar i elektrolytbalansen kan orsaka hypotoni och hjärtrytmstörningar
 • Immunsupprimerade hundar kan dö av effekterna av infektionen

Har hunden en gång smittats av canine coronavirus kan det tyvärr inte uteslutas att den drabbas igen.

Hur diagnostiseras coronavirus hos hundar?

Gastrointestinala besvär hos hundar kan orsakas av olika sjukdomar. Därför bör i samband med att anamnes tas och under den allmänna kliniska undersökningen även hundens övriga hälsotillstånd (undersökning av munslemhinnan, vattenbalansen, hjärt- och andningsfrekvensen och kroppstemperaturen) samt vaccinationsstatus, hållnings- och matvanor och regelbundenhet av hundens avmaskningar kontrolleras av en veterinär.

Om hundens cirkulation påverkats så hårt av vatten- och elektrolytförlusten att det är orimligt att undersöka den vidare måste cirkulationen först stabiliseras med vätske- och elektrolytterapi. Först därefter är det möjligt att bekräfta en infektion med canine coronavirus genom blodprov eller avföringsprov:

 • Gyllene standard är en direkt virusdetektion med hjälp av elektronmikroskop eller RT-PCR (Real Time Polymeras-kedjereaktion)
 • En indirekt virusdetektion genomförs mer sällan. Den mäter koncentrationen av antikroppar (skyddande proteiner i immunsystemet) som bildas i blodet

Utöver dessa tester rekommenderas också att undersöka avföringen parasitologiskt.

Vilka behandlingsalternativ finns det?

Diarré bör inte underskattas, särskilt inte hos valpar. Diarré snabbt kan bli livshotande hos dem på grund av deras låga energireserver. Därför bör terapin fokusera på stödjande åtgärder som minskar diarrén och stabiliserar hundens cirkulation:

  • Vätske- och elektrolytterapi genom intravenös infusion eller bolusdoser under huden
  • Fasta (högst två dagar)
  • Undvika sekundära bakterieinfektioner: antibiotika
  • Bekämpa virusinfektion med antivirala medel
  • Om temperaturen är för låg, kan hunden värmas på en värmekudde eller under en värmefilt (undvik överhettning!)
  • Efter behandlingen ska hunden få skonkost i flera dagar. Till exempel är kokt ris (oparfymerad) med kokt kyckling lämpligt
  • Undvika stress

Hur är prognosen?

Prognosen för en sjukdom orsakad av coronaviruset hos hundar är starkt beroende av hundens immunstatus. Valpar och hundar som redan lider av parvovirus eller valpsjuka har en sämre chans att läka än immunstarka hundar. Tidig diagnos och effektiv terapi är viktiga för att minimera vatten- och elektrolytförlust.

Hur kan corona canine virusinfektioner förhindras hos hundar?

Det är möjligt att skydda hundar mot infektion med canine coronavirus (CCoV) med vaccin, men det är för närvarande inte godkänt i Sverige eftersom vaccinets effektivitet är omtvistat bland specialister. Icke desto mindre bör hundar vaccineras mot infektionssjukdomar som parvovirus, valpsjuka, smittsam leverinflammation (HCC) och leptospiros enligt vaccinationsrekommendationerna från Stiko Vet Veterinary Medicine (StIKo Vet) från Friedrich Loeffler Institute. Syftet med dessa vaccinationer är å ena sidan en riktad infektionsprofylax för varje patogen och å andra sidan att undvika efterföljande immunsuppression. Vaccinerade hundar är därmed indirekt skyddade mot allvarliga sjukdomar orsakade av canine corona.

Dessutom rekommenderas följande hygienåtgärder för att undvika infektionssjukdomar:

 • Rengöra och, vid behov, desinfektera utfodringsplatser, avföringsplatser, hundleksaker och andra ytor med ett desinfektionsmedel mot virus
 • Byta dricksvattnet regelbundet
 • Infekterade hundar bör hållas i karantän i minst två veckor
 • Samla upp och avyttra avföring i tillsluten behållare/påse

Franziska G., Veterinär
Profilbild von Tierärztin Franziska Gütgeman mit Hund

Jag utbildade mig till veterinär vid Justus-Liebig-Universitet i Giessen. Där kunde jag samla medicinsk erfarenhet inom olika områden, som smådjur, stora djur och exotiska djur samt farmakologi, patologi och livsmedelshygien. Sedan dess arbetar jag inte bara som veterinärförfattare utan också med min vetenskapligt baserade avhandling. Mitt mål är att i framtiden skydda djur bättre mot patogena bakterier. Förutom mina kunskaper som veterinär drar jag också nytta av mina egna erfarenheter som lycklig hundägare och kan därför förstå rädslor och problem samt andra viktiga frågor om djurhälsa och utreda dessa.


Våra mest populära inlägg
8 min

När hunden löper: allt om löptikar

Att tiken löper är något helt naturligt. Ändå blir hundägare oroade av tikens konstiga beteende, de är rädda för att få fläckar på den nya mattan och rädda för oönskad dräktighet. Här hittar du allt du behöver veta om din tiks “heta dagar” och hur du och din löptik klarar av löpet utan stress.
5 min

Giftiga växter för hundar

Dosen gör giftet, men det är ändå viktigt att veta vilket gift din hund har intagit. Följande lista sammanfattar de vanligaste giftiga växterna för hundar så att veterinären kan behandla förgiftningen snabbt och du vet vilka växter du ska undvika i ditt hem.
8 min

Coronavirus hos hundar

Canine coronavirus (CCoV) hos hundar är utbrett över hela världen och drabbar särskilt hundar i kennlar samt valpar. Skillnaden mellan det mänskliga coronaviruset och det som drabbar hundar är att det förstnämnda orsakar problem i luftvägarna medan den senare varianten främst leder till mag-tarmbesvär. Även om en corona virusinfekt hos hundar ofta är mild kan hundar med svagt immunförsvar drabbas mycket hårt, med svår diarré och även dödsfall som följd.