Vikt kontroll hos kattungar

kattunge

En kattunges vikt bör kontrolleras regelbundet.

Har din katt fått kattungar? Grattis! För att vara säker på att kattungarna växer som de ska bör du kontrollera vikten regelbundet. Den här artikeln kan bidra med information om kattungars vikt och ge dig tips om vad du bör hålla koll på när du väger dina små kissar.

Hur mycket väger en nyfödd kattunge?

En nyfödd kattunge väger runt 100 gram. Det är ungefär lika mycket som en chokladkaka. Kroppslängden är endast cirka tio centimeter och den passar lätt i en vuxen människas hand.

Födelsevikten beror bland annat på föräldrarnas ras och storleken på kullen. Kattungar från en stor kull föds vanligtvis mindre och med lägre vikt än kattungar från en mindre kull, och en kattunge av rasen norsk skogskatt väger till exempel mer än en siames.

Moderns levnadsförhållanden under graviditeten spelar också roll. Stress, sjukdom och undernäring kan påverka kattungarnas födelsevikt negativt. Omvänt är det mer sannolikt att en rofylld, välnärd mammakatt föder kattungar med normal vikt.

Tumregeln är att nyfödda kattungar bör väga cirka två till tre procent av kattmammans vikt. Om mamman till exempel väger fyra kilo bör kattungens födelsevikt vara cirka 80 till 120 gram.

Modersmjölken: viktig för en sund utveckling

Kattungar föds blinda och döva men de har ett mycket bra lukt- och känselsinne. Först efter ungefär 10 till 14 dagar har de öppnat ögonen och börjar kunna använda hörseln.

Under de första dagarna i livet är kattungarna helt beroende av sin mamma som ger dem värme, skydd och mat. Moderns mjölk säkerställer att babykatterna kan växa sig stora och starka. Den första bröstmjölken (råmjölk) är särskilt rik på proteiner, enzymer och antikroppar som stärker immunförsvaret hos de små kissarna. Upp till cirka fyra veckors ålder är bröstmjölk den enda näringskällan, och när kattungarna är så gamla kan de sakta börja vänjas vid fast näring.

Visste du att varje kattunge har sin “favoritspene” som den besöker om och om igen? Smart arrangerat av naturen, eftersom det gör att kattungarna inte behöver bråka om spenarna!

Speciella foder och tillbehör för kattungar hittar du för övrigt i zooplus onlineshop!

Kattungar får mjölk
Fram till ungefär den fjärde levnadsveckan äter kattungar bara bröstmjölk.

Kattungens viktutveckling

Kattungar går ofta ner i vikt de första två till tre dagarna efter födseln. Efter det bör dock kattungens vikt börja öka igen. Upp till tolv veckors ålder ökar vikten i genomsnitt med 70 till 100 gram per vecka. Men när de första tänderna bryter igenom har de små katterna ofta mindre aptit och då går viktuppgången lite långsammare.

Utvecklingen är densamma hos hankatterna och honkatterna upp till ungefär åtta veckors ålder. Därefter blir skillnaden mellan könen märkbar och hankattungarna går upp i vikt snabbare än honorna.

Följande tabell är avsedd att ge dig lite vägledning om vilken vikt dina kattungar ska ha vid en viss ålder. Notera att alla värden genomsnittliga:

Tabell: Kattungars vikt efter ålder

Ålder Utveckling Vikt i Gram
Födelsevikt 100
1 vecka Stängda ögon. Kattungarna tillbringar den mesta tiden med att äta och sova. 200
2 veckor Kattungarna börjar öppna ögonen. 300
4 veckor De första mjölktänderna kommer fram. Nu kan du långsamt börja byta till fast näring. 500
8 veckor
Hankatter går snabbare upp i vikt än honor.
900
12 veckor
Tandbyte.
1.700
6 till 8 månader Könsmogen; när katten är 8 månader har den nått 80 procent av den slutliga vikten. 4.000
12 månader Katten är vuxen. 5.000

Väga kattungar på rätt sätt

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om vikten kontinuerligt och kattungarna bör vägas två gånger om dagen – helst alla vid samma tillfälle. Du noterar sedan vikten i en viktlogg. På detta sätt kommer du snabbt att märka när en kattunges vikt har stagnerat eller till och med minskat under en tidsperiod.

Det är bäst att använda en köksvåg för att väga kattungar. Personvågar är inte tillräckligt exakta och är därför inte lämpliga. Placera kattungen i en plastskål eller i en liten kartong. Glöm inte att dra av behållarens vikt från totalvikten (tara).

Speciellt under de första veckorna i livet, när kattungarna fortfarande är väldigt små och hjälplösa, bör de inte separeras från mamman för länge. Placera därför vågen nära mamman och de andra kattungarna så att du inte behöver bära de små liven alltför långt bort för att väga dem.

väga kattungar
Viktkontroll hos kattungar: Detta fungerar bäst med köksvågen.

Orsaker till undervikt hos kattungar

Om kattungen knappt går upp i vikt kan det ha många orsaker: det kan hända att den inte får tillräckligt med mjölk eller att mjölken innehåller för lite näringsämnen.

När moderkatten producerar mjölk till sina kattungar – lakteringsperioden – behöver den 1,3 till 2,5 gånger mer energi från sin näring. Proteinbehovet ökar särskilt mycket. Moderkatter behöver därför ett lättsmält foder som är rikt på näringsämnen och protein samt bidrar med extra mycket energi. Var också noga med att katten alltid har tillgång till färskt vatten.

Vid för låg vikt: låt undersöka kattungen hos veterinären

Om en kattunge går upp för lite vikt eller till och med förlorar vikt måste du genast ta den till en veterinär. Kattungar är extremt känsliga och undervikt kan snabbt bli livshotande.

Parasiter, till exempel mask, kan vara orsaken till att en kattunge väger för lite. Veterinären kan skriva ut medicin mot detta. Det är också möjligt att kattungen är sjuk och inte har tillräckligt med kraft att suga på moderns spene. Eller också kan den ha ett medfött funktionshinder, som klyftgom.

För att vara på den säkra sidan bör du låta undersöka kattungarna av din veterinär en kort tid efter födseln för att säkerställa att de är friska och inte lider av medfödda sjukdomar.

Källa:
https://tiermedizin.dr-gumpert.de/welches_gewicht_ist_fuer_meine_katze_ideal.html
Bettina von Stockfleth / Denise Seidl: Katzenkinder. Haltung Spiel & Spaß, 2017

Våra mest populära inlägg
8 min

Uppfostran av katter – allt du behöver veta!

Under de första veckorna i livet lär sig de små kattungarna mycket om hur de ska bete sig av sin mor och faktiskt också av sina syskon. Men det är ändå nödvändigt att människorna engagerar sig i uppfostran av kattungen. Kattmamman uppfostrar ju inte kattungen direkt för att anpassa den till mänsklig vett och etikett.
5 min

Diarré hos kattungar

Det är en spännande tid när man får en kattunge – för båda parter! Det spelar ingen roll om du har haft katt i många år eller är färsk som kattägare. Detta är en förändringens tid och små kattungar behöver speciell uppmärksamhet. Njut av varje minut – de små liven växer snabbt! På samma sätt som att du måste ta med småbarn till läkare behöver kattungarna komma till veterinären då och då. Regelbundna hälsokontroller är ett måste. Alla katter bör undersökas en gång om året, men kattungar bör besöka veterinären oftare än så för att få grundvaccination mot vanliga infektionssjukdomar. Ibland måste katten också gå till veterinär med typiska ”barnsjukdomar”. Ett symptom som ofta underskattas är diarré hos kattungar.
6 min

Vikt kontroll hos kattungar

Har din katt fått kattungar? Grattis! För att vara säker på att kattungarna växer som de ska bör du kontrollera vikten regelbundet. Den här artikeln kan bidra med information om kattungars vikt och ge dig tips om vad du bör hålla koll på när du väger dina små kissar.