Att könsbestämma kattungar

könsbestämma kattungar

Hona eller hane? Det är oftast svår att könsbestämma kattungar.

Skillnaderna mellan han- och hon-kattungar är mindre tydliga än vad de är på vuxna katter. Till och med veterinärer tar fel ibland när de ska könsbestämma kattungar. I det följande avslöjar vi för dig hur du kan avgöra om din kattunge är en pojke eller en flicka.

Att könsbestämma kattungar: undersökningsområdet

När du vill könsbestämma kattungar ska du, för att ta hänsyn till de ömtåliga små katterna, först skapa de rätta förhållandena för undersökningen. Se först till att de unga katterna vars genitalområde ska undersökas finns i en varm och trygg miljö.

Små katter är främst känsliga mot kyla. Därför är de i början helt beroende av sin mammas värme. Och att deras mänskliga familjemedlem ordnar en varm miljö för de små katterna. Därför måste genitalundersökningen av dina nyfödda katter genomföras i ett vältempererad området i ditt hem eller din lägenhet.

kattungar i en mysig korg med en färglad filt © Wabi-Sabi Photography / stock.adobe.com
Se till att kattungarna mår bra under undersökningen.

Hur länge kan jag skilja en kattunge från sin mamma?

En kattunge ska aldrig skiljas från sin mamma under mer en fem till max tio minuter. I annat fall riskerar du kattungens fysiska hälsa och psykiska stabilitet. Lyft sedan kattungens lilla svans lite. Kattungen reagerar kanske lite störd, eftersom den inte tycker om att någon tar i svansen. Och i synnerhet inte när någon vill bestämma kattungens kön.

Så ska undersökningen genomföras:

  • Om du kliar kattungen lite vid svansroten, finns bra chanser att den lyfter svansen av sig själv och därmed öppnar upp genitalområdet.
  • För att bestämma könet på kattungar krävs yttersta försiktighet och finkänslighet. Som förberedelse rekommenderas att du klappar kattungen kärleksfull och pratar lugnande med den.
  • Bädda sedan kattungen på en mjuk handduk eller ett lika mjukt, varmt underlag, där den mår bra.
  • Om kattungen strävar emot mycket, bör den läggas tillbaka till sin mor, och du kanske kan försöka igen vid ett senare tillfälle.

Att könsbestämma kattungar: Honors och hanars form på genitalierna

När den lilla kattungen visar sitt genitalområde, kommer du att se två öppningar som ligger ovanpå varandra. Den övre öppningen är tarmslutet eller anus, den andra öppningen är genitalierna.

Och om du tittar närmare på den nedre öppningen så är det antingen en liten lodrätt spalt eller ett pyttelitet hål. Det första kan man även se som ett litet “i” och det andra som ett slags dubbelpunkt “:”. De kattungar vars genitalier har “i”-formen är av honkön. De vars genitalier visar sig som dubbelpunkt (“:”) är hanar.

Om skillnaden inte är så tydlig finns även en annan indikator som kan visa kattungens kön: På hanar är avståndet mellan anus och penisöppningen större än på honors avstånd mellan anus och vulva.

Om du ser ett slags påse eller bula, handlar det med stor sannolikhet om pungen och därmed en hane. Eventuell är testiklarna i den åldern ännu inte synliga eftersom de ofta är indragna i ljumskkanalen och därför kanske inte syns på utsidan.

Hur pälsfärgen hänger samman med könet

Men även helt andra aspekter kan avslöja kattungarnas kön. Till exempel kan pälsfärgen skilja sig mellan könen.

Sköldpaddsmönstret, som utmärker sig genom röda och svarta pälspartier, förekommer nästan uteslutande hos honkatter. Det beror på en XC-kromosomal kodominant arvsföljd. Både anlaget för den röda och för den svarta pälsfärgen ligger vardera på en X-kromosom.

kattungar med olika pälsfärger kan avslöja kattungens kön © LElik83 / stock.adobe.com
Olika pälsfärger indikerar olika kön.

Purizon Kitten – Spannmålsfri

  • Högt proteininnehåll och utvalda frukter, grönsaker och örter
  • Inga konstgjorda konserveringsmedel, lockmedel eller färgämnen
  • Ytterligare kalcium stöder utvecklingen av ben och tänder

Eftersom honor har två X-kromosomer medan hanarna har en X-kromosom och ett Y-kromosom, kan hanar som regel uppvisa båda dessa färger. Förutom vid en sällsynt gendefekt. Röda katter däremot är på grund av sitt genetiska anlag i nästan alla fall hankatter.

Oberoende om pojke eller flicka, röd eller grårandig, svart-vit-fläckig, sköldpaddsfärgad och med vilken som helst färg: Vi önskar dig i alla fall mycket lycka under livet med dina älskade kattungar.

Upptäck vår Kitten-shop och läs även vår artikel om Uppfostran av katter – allt du behöver veta!

Våra mest populära inlägg
3 min

Kattens ålder

Som alla vet är det lätt att räkna ut hudens ålder. Ett hundår är lika med sju människoår, men det beror ju också på hundens ras och vikt. Men hur räknar man ut kattens ålder? Och hur gamla kan katter egentligen bli? Från vilken ålder räknas katter som seniora?

10 min

Kastrering och sterilisering av katter

Det finns väl knappast något gulligare i denna värld än små kattungar. Men tyvärr får inte alla kattungar ett bra hem. När hemlösa katter parar sig med varandra eller med huskatter i frigång, är det nästan förprogrammerat med ett liv i misär för ungarna. Med kastration och sterilisering förhindras onödigt lidande.

7 min

Coronavirus hos katter

Coronavirus förekommer inte bara hos djurägare utan också hos våra pälsiga, fyrbenta familjemedlemmar. I motsats till det nya coronaviruset hos människor är dock feline coronavirus (FCoV) som drabbar katter känt sedan många år. Till detta virus räknas feline enteric coronavirus (FECV) och feline infectious peritonitis virus (FIPV). Det senare är en mutation av FECV och orsakar den dödliga sjukdomen FIP, felin infektiös peritonit, som leder till bukhinneinflammation und ascites (vätska i bukhålan). Människor, speciellt äldre och sjuka med svagare immunsystem, lider däremot av influensaliknande symptom.