Valparnas utveckling: från födsel till vuxen hund

valparnas utveckling - En vit hund med sina vita valpar

Utvecklingsfaserna hos en valp börjar redan tidigt hos modern

Varje valp genomgår många utvecklingsfaser tills den till slut växer upp till en vuxen hund. I zooplus-magasinet får du reda på vad som är viktigt för att valpar ska bli självsäkra och harmoniska hundar.

Här nedan vill vi förklara de olika utvecklingsfaserna. I en del av dessa spelar tikmamman och uppfödaren en mycket viktig roll. Men så fort valpen flyttar in hos dig är det ditt ansvar att hjälpa den på vägen.

Första och andra levnadsveckan

Den neonatala/vegetativa fasen

Denna fas börjar med valparnas födelse och omfattar de två första levnadsveckorna. Valparna föds blinda och döva. De viktigaste känslorna under denna första tid är hunger och kyla.

För det mesta sover de små valparna eller söker kontakt med mamman för att få mat och värma sig. När de letar efter det använder de sig av pendelsök. Då vaggar valparna med huvudet fram och tillbaka och gör cirkulära rörelser. Det gör de för att inte komma för långt bort från boet.

Under denna tid sker redan den första inlärningen. Vid hunger eller kyla måste valparna aktivt göra något åt det och när de lyckas är belöningen mat eller kroppskontakt. Denna erfarenhet bör inte tas ifrån dem genom för mycket hjälp från människan. Lätt stress främjar en stabil känslomässig balans.

Under denna fas i sin utvecklingen ska valparna vara beskyddade, men inte få överdriven omsorg.

en kull av valpar i den första livs stadiet © cinana / stock.adobe.com
Tidig kontakt med människor främjar socialiseringen.

Tredje levnadsveckan

Övergångsfasen i valparnas utveckling

Den tredje levnadsveckan för en valp kallas för övergångsfasen. Under denna tid öppnas ögonen och hörselgångarna och mjölktänderna bryter igenom. Men synen börjar först när de är 17 eller 18 dagar gamla. Denna ökning av sinnesintryck leder till att valparna börjar reagera på syskonen, människorna och miljön.

Aktiviteten ökar, även om de fortfarande sover mycket. På grund av den ökade rörelsen, till exempel när valparna kryper baklänges, börjar muskeluppbyggnaden och koordinationen att förbättras.

I denna fas av valparnas utveckling sker dessutom en första socialisering genom att de små hundarna tar kontakt med sina syskon. Uppfödaren kan främja och fokusera tillvänjningen till människan genom att regelbundet klappa den över hela kroppen.

Fjärde till tolfte veckan

Socialiseringsfasen

Socialiseringsfasen är den viktigaste utvecklingsfasen i en unghunds liv. Beroende på ras kan den pågå från fjärde till sextonde veckan.

Denna första känsliga fas har en präglingsliknande karaktär och är avgörande för inlärningen. Alla omgivande stimuli och animerade stimuli (hundar och andra levande varelser) som valpen lär känna på ett positivt sätt under denna fas kan den lagra som normalt i sitt minne. Dessa trygga stimulanser hjälper hunden att närma sig nya intryck eller situationer med självförtroende.

Eftersom valparna från och med den sjunde veckan blir allt mer försiktiga mot nya saker, är det mycket viktigt att de redan under den tredje till femte veckan får uppleva så många intryck som möjligt. I denna fasen tar nyfikenheten överhanden och inlärningen sker utan att det behövs någon särskild belöning. På så sätt kan den redan tidigt börja träna genom lek.

Vid cirka åtta veckors ålder flyttar valpen in hos dig. Men då är socialiseringsfasen långt ifrån avslutad. Nu måste du ta på dig den ansvarsfulla uppgiften att lugnt introducera din valp till den nya omgivningen för att visa den så mycket som möjligt.

Viktigt: Valparna bör redan ha samlat på sig många positiva erfarenheter och intryck hos uppfödaren. Därefter är det jätteviktigt att socialiseringen fortsätter efter att hunden har flyttat in i det nya hemmet.

Från och med den fjärde månaden

Den juvenila fasen i valparnas utveckling

Nästa fas i valparnas utveckling är den juvenila fasen. Den börjar med tandväxling och slutar med att könsmognaden startar (löp hos tiken och revirmarkering hos hanen). Beroende på ras kan detta vara vid sex till tolv månader. Under denna utvecklingsfas sker inte längre så stora förändringar som under de föregående faserna.

Den massiva tillväxten under de första månaderna är över och valparna har nått cirka två tredjedelar av sin vuxna storlek i början av fasen. Framför allt är det nu styrkan och den motoriska förmågan som ökar.

Kärleksfull och konsekvent uppfostran

Även under denna fas i livet måste du fortsätta att uppfostra unghundarna på ett lekfullt, men absolut konsekvent sätt. Under allt längre pass bör du dessutom utveckla träningen av grundkommandon och de motoriska färdigheterna. På så sätt skapar du ytterligare en grund för en väluppfostrad hund.

Det är också ett helt normalt beteendet i denna fas av valpens utveckling att den unga hunden hela tiden testar gränser. Härigenom lär den sig att rangordna de sociala strukturerna i sin omgivning och att anpassa sig efter dessa. Även i vardagen är en kärleksfull och konsekvent ledning mycket viktig!

Ofta kommer en andra ångestfas när hunden är cirka fyra månader gammal. Plötsligt ser den redan kända miljöstimuli som farliga igen. Var lugn och avslappnad under denna fas och visa på så vis att den kan lita på dig. Ge den tid att slappna av och titta på den nya situationen i sin egen takt.

en ung labrador som tränas av sin ägare © Christian Müller / stock.adobe.com
Även under hundens ungdomsår fortsätter uppfostran i hundskolan.

Från den sjätte till tolfte levnadsmånaden

Unghundsfasen

Beroende på ras kommer den unga hunden in i unghundsfasen när den är sex till tolv månader gammal. Den börjar med könsmognaden och övergår till mognad vid ca två års ålder.

Könsmognaden

Den första delen av denna fas, som börjar med könsmognaden, kan hålla i sig till det andra levnadsåret beroende på hundtyp och ras. Den kallas också slyngelålder eller ungdomsår.

När könshormonerna aktiveras för första gången har de unga hundarna ofta svårt att samarbeta – ungefär som en ung människa i puberteten. Plötsligt har du en ung hund som hittills har lärt sig alla kommandon och kanske till och med några tricks, men plötsligt kan den inte ens kommandot “sitt” längre.

Nu är det viktigt att du förblir lugn men konsekvent. Du kan bygga vidare på förtroendet som du har utvecklat och bildat under de första månaderna. Du bör fortsätta att kärleksfullt träna kommandon med din unga hund.

Även hundkontakter är mycket viktiga i denna fas. Men dessa bör ske så lugnt och kontrollerat som möjligt och inte leda till maktkamper. Du bör undvika konfliktfyllda kontakter.

Under denna tid mognar den unga hunden långsamt till att bli en vuxen hund.

Mognadsperioden

Beroende på ras börjar den så kallade mognadsperioden vid cirka två års ålder. Ibland visar sig typiska ras- och karaktärsdrag först nu och befäster sig. Ofta förekommer olika uttalade territoriella beteenden.

Hormonnivån stabiliseras och därmed även beteendet gentemot andra hundar. Hunden accepterar inte längre alla andra hundar som lekkamrater och ibland bestraffas påträngande beteenden.

Från tre/fyra års ålder

Den vuxna fasen

Din hund har nu en mogen och stabil karaktär och är fysiskt utvecklad. Enstaka negativa upplevelser eller erfarenheter kan normalt sett inte påverka den. Men det krävs fortfarande att du agerar konsekvent. Ibland kommer hunden att testa om de gränser och regler som satts upp fortfarande gäller.

Generellt gäller förresten att ju större rasen är, desto senare blir djuret vuxet.

Våra mest populära inlägg
18 min

De 10 mest omtyckta hundtricken

Vacker tass, sitt fint eller fånga godis i luften? Med dessa tio hundtrick blir du och din hund kvarterets stjärnor. Och bästa av allt: de är inte bara roliga för publiken utan utmanar också din hund mentalt och fysiskt.

9 min

Aggressiv hund: träningstips

Det finns hundar som morrar, skäller, visar tänderna och till och med biter. En aggressiv hund kan vara en allvarlig belastning för samlivet mellan hund och människan. Men varför blir vissa hundar aggressiva och andra inte? Vad kan man göra för att förhindra aggressivt beteende?

5 min

Varför slickar min hund mig?

Men att ha en sliskig tunga på huden tycker vissa hundvänner är underbar, andra inte. Men en fråga finns ju kvar: Varför slickar min hund mig? Denna artikel förklarar varför hundar visar den gesten så ofta.