Ekologisk kattmat

Ekologisk kattmat

Ekologiskt är inne, oavsett om det handlar om grönsaker, frukt, kött eller djurfoder. Men vad betyder ekologiskt egentligen och vad är skillnaden mellan ekologisk kattmat och vanliga kattfoder? Vad gör produktionen av ekologisk mat så transparent? Innehåller ekologisk kattmat verkligen inga artificiella hormoner, inte antibiotika och inga tillväxtbefrämjande medel?

Marknaden för kattmat växer och som djurägare har du ett allt större urval att välja mellan när du söker det rätta fodret till din katt. På senare tid finns också ekologiska produkter på kattfoderhyllorna. Oavsett om du föredrar torrfoder, våtfoder eller letar efter ett gott snack till din katt: ekologiska produkter lyfter fram fördelar som hållbar, miljövänlig produktion och högkvalitativa ingredienser. Men ändå undrar många kattägare fortfarande om den ofta dyrare organiska kattmaten är värd pengarna.

Vilka krav måste uppfyllas för att kattmat ska få betecknas som ekologiskt?

Den ekologiska märkningen syftar till att främja ekologiskt jordbruk med artanpassad djurhållning. Företag som producerar ekologiska produkter måste först godkännas och certifieras för ekologiskt jordbruk, i enlighet med EU:s lagstiftning.

Begreppet ekologiskt får inte användas hur som helst! Ekologiska produkter måste uppfylla de stränga riktlinjerna i EU:s förordningar om ekologiska livsmedel. Inte förrän produkten och dess produktionsmetoder överensstämmer med förordningen får den märkas med den ljusgröna EU-loggan.

EU:s ekologga är sedan 2010 plikt för alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. Förutom kodnumret på kontrollorganet som kontrollerar att EU:s regler efterlevs måste härkomsten av alla ingredienser anges på förpackningen: ”EU-jordbruk”, ”Icke EU-jordbruk”, ”EU/icke-EU-jordbruk“ eller ursprungslandet om alla ingredienser kommer från samma land.

Ekologiskt kattfoder tillverkas alltså helt transparent, och speciellt efter alla köttskandaler kan kattägaren känna sig lugn och vara säker på vad burken innehåller och varifrån köttet kommer!

Vad betyder ”artanpassad djurhållning” i den ekologiska märkningen?

Djurägare är djurälskare. Men särskilt kattmat innehåller främst kött. Den organiska märkningen lovar att djuren föds upp på ett lämpligt och artanpassat sätt – vilket är ett tungt vägande argument att köpa ekologisk mat! Men vad betyder då artanpassad djurhållning egentligen när det gäller den ekologiska märkningen?

Djurhållning

Ekologiska jordbrukare ska känna till deras djurs specifika behov och tillfredsställa dessa. Det inkluderar en god hälsovård, lämpliga foder och artanpassad hållning. Byggnader där djuren uppehåller sig måste vara utformade enligt djurens naturliga beteende, vilket även omfattar sysselsättning och sociala kontakter. På så sätt kan beteendestörningar undvikas. Varje djur måste ha tillräckligt med utrymme för vila och foderintag. Liggplatserna får inte bestå av perforerade golv och ska täckas av absorberande, isolerande material, till exempel halm. Under sommarmånaderna är det obligatoriskt att idisslare, som kor och annan nötkreatur, ska gå ute och beta fritt. Fodertillverkningen ska vara inriktad på hög kvalitet under ekologiska kriterier, inte maximerad prestanda. Fel kost leder till hälsoproblem som påverkar produkternas kvalitet. Djuren får endast matas med organiskt producerat foder, helst från egen produktion. Kemiskt/syntetiskt producerade fodertillskott som ska öka prestandan och tillväxten är inte tillåtna.

Hälsa

När det gäller djurens hälsa är grundprincipen “förebygga i stället för att hela”. Det börjar redan med uppfödningen, som tar mycket längre tid på ekologiska gårdar än i konventionellt jordbruk. Kalvarna får mjölk i tre månader och grisar måste dia i minst 40 dagar. I mjölken finns viktiga antikroppar och ungdjuren garanteras en naturlig utveckling. Inga läkemedel, antibiotika eller hormoner får användas i förebyggande syfte för att i konsumenternas intresse undvika uppkomsten av resistenta bakteriestammar. Vid behandling av sjukdomar är naturläkemedel första valet, och endast när de inte fungerar får konventionella botemedel användas. Därefter omfattas dock de organiska produkterna av stränga marknadsföringsvillkor.

Köper du ekologiskt kattfoder gör du alltså något gott för de djur som används för livsmedelsproduktion!

Regler för den ekologiska märkningen

Men det handlar inte bara om djurens välfärd. Kopplingen mellan odling och djurhållning ska bidra till att bibehålla och öka jordens bördighet. Ekologiskt jordbruk och produktion av ekologiska produkter förbjuder därför bekämpningsmedel och syntetiska och mineraliska gödningsmedel. Avloppsslam är bara ett exempel på ett mineralgödselmedel. Genom att skydda jorden, vattnet och luften ska den biologiska mångfalden bevaras. Återvinning med så slutna näringscykler som möjligt och en minskad energiförbrukning ska skona omvärlden. Dessutom är så kallat GMO (genetiskt modifierade organismer) förbjudna.

Produkter som innehåller flera ingredienser måste bestå av minst 95 % ekologiska råvaror. De återstående 5 % kan komma från konventionellt jordbruk – men endast om de inte är tillgängliga i organisk kvalitet. Produktionen måste vara helt transparent och alla råvaror ska vara exakt spårbara. Produktionen kontrolleras en gång om året och först därefter får slutprodukten den ekologiska loggan. Det finns också organiska märkningar från andra privata föreningar som Naturland och Bioland (Tyskland) och Demeter eller KRAV (Sverige). Kraven hos dessa privata föreningar är till och med ofta strängare än de europeiska miniminormerna!

Ekologisk kattmat

Allt detta är i konsumentens intresse. Ekologiska produkter ger inte bara konsumenten ett gott samvete, de stöder också ett hållbart jordbruk. Så det finns goda argument för ekologiska produkter – oavsett om det är din egen mat eller djurfoder!

Speciellt med kattmat kan du se skillnaden. På grund av kraven på slaktdjursuppfödningen innehåller ekologisk kattmat inga hormoner, inte antibiotika och inga tillväxtpreparat. Sannolikheten att resistenta bakteriestammar uppstår är låg. Samtidigt stöder husdjursägare en hållbar produktion genom att köpa ekologiska produkter.

Eller, som kattfodertillverkaren Yarrah uttrycker på sin webbplats, ”Ekologiskt är ingen trend för oss utan ett medvetet beslut att starta en positiv förändring.”

Många djurfodertillverkare har insett detta och erbjuder ekologisk mat för hund, katt och nu också för smådjur och fåglar. Om du värdesätter ekologisk kvalitet kan du garanterat hitta rätt  mat för din fyrbenta vän. Det finns till och med ekologiskt kattgodis och andra ekologiska kosttillskott.

Ändå: den ekologiska märkningen kännetecknar endast produkter som följer EU:s förordningar. Det visar råvarornas och produktionens kvalitet, inte nödvändigtvis hur kvaliteten på sammansättningen är. Det betyder att ekologisk kattmat inte alltid har ett optimalt innehåll för varje katt! Även om du väljer en djurnäring som uppfyller alla ekologiska kriterier bör du vara uppmärksam på en optimal sammansättning. För kattmat betyder det ett högt köttinnehåll som förser katten med mycket och hälsosamt protein samt endast små mängder spannmål eller, helst av allt, helt spannmålsfritt.

Söker du ett passande ekologiskt foder för din katt? Upptäck vårt sortiment av ekologisk kattmat  i zooplus onlineshop!

 

Våra mest populära inlägg
3 min

Baka kattkex: snabbt, enkelt och gott

Att baka kattkex själv är inte så svårt. Fördelarna med hemlagade kattkex är: att baka är roligt, du vet exakt vad de innehåller och din katt gillar dem. Här får du tre läckra recept på DIY kattkex.