Chartreux

Chartreux

Chartreux-katten är en av de allra mest omtyckta kattraserna i Europa och ändå så råder det så mycket förvirring om dem. På många språk finns det flera olika namn på chartreux-rasen som används huller om buller. Men det är inte bara namnet som ställer till det utan en väldigt brokig historia!

Alla känner igen de här katterna med sin blågråa päls och gula ögon. Det är inget att bli förvånad över. Reklamen för Sheba kattfoder var det som gjorde chartreux så omtyckt och känd!

Det var en gång en chartreux

Chartreux är en av de äldsta kända kattraserna. Förmodligen har de sitt ursprung i områden som i dag ligger i Syrien eller i bergen mellan Turkiet och Iran. Under lång tid blev chartreux avlade som pälsdjur på grund av sin täta och mjuka päls. Och det var som ”pälsleverantörer” som de kom till Frankrike via Mellanöstern. Den systematiska aveln på chartreux började 1925 med systrarna Léger på öarna utanför det franska landskapet Bretagnes kust. De inhemska och halvvilda gråa katterna var grundpelarna i det som kom att bli den senare chartreux-aveln. Chartreux blev för första gången utställd 1931 på en internationell kattshow med namnet „Mignonne de Guerveur”.

Utseende

De halvvilda katterna där ute på öarna utanför Bretagnes kust kom att prägla chartreux-katternas utseende. Kattrasen är kraftig och muskulös och med mycket markerad och kantig nos och ett trapetsformat huvud. Det skall vara brett nertill och smalt vid pannan. Kinderna är speciellt markerade. Hos hankatterna ramar de in ansiktet som om hanen skulle haft på sig en huva. Detta gör att det är stora skillnader på hur en han- och en honkatt ser ut. Öronen står rakt upp och sitter ganska tätt bredvid varandra. Bröstkorgen är kraftig, benen är medellånga och muskulösa och rasen har stora breda tassar. De gula ögonen hos chartreux är något man lägger märke till. Färgen kan variera från mörkgul till kopparfärg. Slutligen har chartreux en karakteristisk päls som också är ett varumärke för rasen. Den är blå-grå, kort och med en tät underull som gör att den ser lite extra ”ullig” ut.

Något som också är intressant är hur den blå-gråa färgen blir till. Hos både chartreux och russian blue blir det svarta pigmentet eumelanin förtunnat via en så kallad ”förtunnare” och pälsen blir blå. Det här anlaget ärvs autosomalt recessivt. Hos andra kattraser bidrar den här genen till att rött blir till krämfärg och brunt till lila.

Men även om chartreux har en färg som liknar på russian blue och british blue så är det annat som skiljer dem åt och därför korsar man inte chartreux med russian och british blue.

Karaktärsdrag

Chartreux räknas för att vara speciellt intelligent och hängiven för människor. Den tycker väldigt mycket om att kela, men inte bara det. I Frankrike har den ofta kallats för hund-katt för att den älskar att apportera. Chartreux-katter knyter villkorslöst sociala band till människor. De blir fort hemmastadda i en ny miljö och tycker om harmoni. Det är med andra ord en problemfri och okomplicerad ras. Ofta har katten ett ”leende” ansiktsuttryck och det speglar karaktären till den här rasen perfekt. På samma sätt hör vi det på kattens röst. När en chartreux säger mjau, så gör den det ganska lungt och lågt i motsättning till de mer högljudda orientaliska kattraserna.

Chartreux-katter är lugna djur. De gillar umgänge och är sällan aggressiva. Därför passar det bra att ha dem i lägenhet, men de gillar också att springa fritt i trädgården eller säkert på annat sätt. Deras korta och tjocka päls trasslar sig inte och den är lätt att hålla ren. Det är en fördel som speciellt de frigående katterna kan njuta av eftersom de älskar att springa runt i buskar och snår!

Om du bara har en chartreux-katt hemma, bör du se till att katten får tillräckligt med stimulans och kan leka ifrån sig och må psykiskt bra. Därför bör du se till att det finns klätter- och klösmöjligheter, platser där den kan dra sig tillbaka och möjliga gömställen. Många av de klösträden som når ända upp till taket har allt detta och tar heller inte mycket plats. Dessutom är det endast din egen fantasi som sätter gränser! En bokhylla kan byggas om till en klättervägg för en katt. Med en elementbädd och glidsäkra kuddar på fönsterbrädan har din katt fått möjlighet att slappna av och att spana in omgivningarna.

Historia

Man antar att kattrasen har sitt ursprung i dagens Syrien. Därifrån kom de med köpmän via handelsrutter till Frankrike.

Det har också påståtts att munkar i munkorden Grande Chartreuse utanför Grenoble ska ha fött upp Léger Chartreuse-katter ända sedan medeltiden.  Men även om Chartreux-katter ser ädla och majestätiska ut, och man kan föreställa sig dem vid förvittrade klostermurar, så stämmer inte bilden helt. Munkarna höll nog inte så mycket på med kattavel. Istället var de nog mer upptagna med att göra en speciell örtlikör med namnet ”Elixi de Vegetal de Chartreuse“. Det kan däremot inte helt uteslutas att munkarna kan ha haft del i att man i Frankrike började ta fram den kända Chartreux-ullen under 1500-talet. Som tidigare nämnt var chartreux-katterna länge ett omtyckt ull- och pälsdjur, och det ligger endast några århundraden tillbaka i tid.

Faktum är att själva grundstenen för avel på chartreux-rasen blev lagt på öarna utanför Bretagnes kust. Där började syskonen Léger med målinriktad avel av de vackra grå-blåa katterna och avelsnamnet som de valde var  ”de Guerveur“. Katterna levde på den tiden i ett halvt vilt tillstånd där ute på öarna. Under andra världskriget minskade antalet potentiella avelskatter, och därför blev chartreux bland annat korsad med brittiskt korthår. Det är numera inte längre tillåtet att göra detta enligt avelsstandarden, men det kan förklara varför raserna är såpass nära i släkt. Alltså är det hellre inte konstigt att den blåa färgen hos båda raserna förenades av det internationella avelsförbundet FIFe på 1970-talet under det gemensama namnet chartreux. I Tyskland och Österrike blev detta översatt till ”Kartäuser”. Sedan korsade man in perserkatter och så förändrade man själva ursprungsrasen chartreux. Det som blev kvar var kattens blågråa päls.

Samtidigt blev de få chartreux-katterna av den gamla sorten avlade i Frankrike och i Benelux-länderna och därför kom de också till Tyskland. De ursprungliga karaktärsdragen hos rasen blev därför den samma fram till i dag. 1977 blev chartreux godkänd av FIFe som en egen ras med en egen standard. På tyska finns det fortfarande en viss språkförbistring, chartreux är den enda rasen som får kallas ”Kartäuser”, men blåa ”brittiskt korthår” kallas fortfarande också för ”Kartäuser” så där är förväxling förprogrammerat! Däremot råder det inget tvivel i något land om huvudsaken: Enligt rasstandarden är det endast äkta ”chartreux”-katter som får tillhöra rasen ”chartreux”.

Den som vill ha en Chartreux-katt, bör alltid vända sig till en professionell uppfödare!

Avel

Om du känner att du vill ha en chartreux, med sitt typiska ”chartreux-leende”, sin härligt mjuka päls och sin okomplicerade karaktär, då är det tid att börja leta! Den som är intresserad av en chartreux, bör på samma sätt som med alla andra kattraser endast vända sig till en professionell uppfödare. Det kan vara lockande att svara på annonser där folk ”säljer raskatter utan papper billigt”. Man kanske inte behöver några avelspapper eftersom man som kattvän ändå bara hade tänkt ge en katt ett hem för livet. Även om det är så, så finns det många fördelar med att gå till en uppfödare.

Professionella uppfödare fäster vikt vid att para sina djur målinriktat. Därmed hindrar de inavel, ser till att risken för ärftliga sjukdomar minimeras och att chartreux-katternas utseende blir optimalt enligt rasstandard. Ansvariga kattuppfödare ser också till att moderdjuren får ledigt, får ta igen sig och inte blir betäckta konstant. Det är mycket arbete bakom uppfödning av en kattkull för både katt och uppfödare! Sistnämnda ser till att djuren får tillräckligt med tid för att kunna växa och lära sig de viktigaste kattsakerna av kattmamman och kattsyskonen innan de, som tidigast vid 12 veckors ålder, kan flytta till sitt nya hem. Vid den här tidpunkten är de idealt sett vaccinerade, har fått rätt sorts kattmat och varit hos veterinären flera gånger. Uppfödaren kan visa upp hälsodokument och registreringar i stamboken. Det bästa är ju om uppfödaren är medlem i en ut av de stora uppfödarförbunden eller i intresseföreningen för uppfödare och andra intresserade av chartreux-katter: ”Chartreux d’Europe”.

Uppfödning är en dyr hobby och det påverkar också priset. Professionella uppfödare som tycker att det är viktigt med rätt näring för djuren, som tar med kattungarna till veterinären och dessutom ger kattungarna full försörjning under de första tolv veckorna, måste ta ut ungefär 10 000 kronor per katt för att täcka sina kostnader. För det här priset får du i varje fall en äkta chartreux som kommer att göra din vardag rikare och förgylla den.

Hälsa

En ansvarsfull uppfödning är första steget för att få en frisk och balanserad katt. Det leder till att chartreux inte är speciellt känslig för vissa ärftliga sjukdomar. Ett viktigt undantag: Fading kitten syndrome eller ”neonatal isoerytrolys“. Eftersom chartreux-katter ofta har blodgrupp B, så är det risk för att kattungarna får neonatal isoerytrolys när en katthona med blodgrupp B parar sig med en hane med blodgrupp A eller AB. I klartext betyder detta att blodgrupperna hos kattmodern med blodgrupp B och kattungarna med blodgrupp A inte hör ihop. Med den första mjölken från modern tar kattungarna upp antikroppar mot blodgrupp A – och det leder till att den röda färgen i blodet skiljs ut i urinen och det uppstår blodbrist. En akut neonatal isoerytrolys är dödlig för kattungar. Ungefär 44 procent av alla chartreux-katter är disponerade för neonatal isoerytrolys, och därmed är chartreux mest disponerad av alla raser för sjukdomen.

I vanliga fall kan man förhindra att icke-kompatibla blodgrupper paras ihop. För att kunna det är det helt essentiellt att få fastställt blodgrupp hos veterinären. Lyckligtvis finns det olika blodtester tillgängliga. Professionella uppfödare som vill att katterna ska må bra testar därför blodgruppen på katterna för att hindra att kattungarna får neonatal isoerytrolys.

Vård och djurhållning

Om vi bortser från det att rasen kan vara disponerad för neonatal isoerytrolys, så räknas chartreux vara okomplicerad och robust. Detta återspeglas också i optimal vård och djurhållning av chartreux-rasen. På grund av sin lugna karaktär kan chartreux-katter både vara innekatter och gå fritt. De kommer överens med andra katter, barn och även hundar. Man bör däremot inte utsätta de vänliga och harmonisökande chartreux-katterna för överdrivet mycket stress. Å andra sidan lämpar de sig som ensamkatter i enskilda fall, om det samtidigt finns tillräckligt med kontaktmöjligheter med människorna som chartreux-katten lever ihop med.

Rätt djurhållning som är anpassad för katter är den bästa förutsättningen för ett långt och friskt kattliv. Maten bör innehålla rätt sorts näring för katter och innehålla mycket sunt kött med högkvalitativa proteiner. Dessutom bör katten komma på regelbundna kontroller hos veterinären. Då gäller det att inte glömma att kika i munnen på katten. Kattänder är heller inte skyddade mot karies.

Katter som går fritt bör få förebyggande behandling mot ohyra och bli vaccinerade under den återkommande kontrollen hos veterinären. För frigående katter är det förnuftigt att grundvaccinera emot kattsnuva och kattpest. Vaccinationsrekommendationerna för veterinären blir hela tiden uppdaterade. Till exempel har man nu slutat med årliga vaccinationer när det gäller vissa vaccin och vaccinerar endast vartannat eller vart tredje år. Hör med din veterinär vad som gäller just nu. Ifall något skulle hända, så kommer en tatuering eller mikrochip vara till hjälp. Glöm heller inte att registrera katten gratis i ett ID-register!

Sedan är det avgörande med en omgivning som är anpassad för katter, så att din chartreux-katt kan må bra på alla plan. Alla katter bör ha tillgång till klöspelare och platser där de kan gömma sig, leka och dra sig tillbaka. Detta är speciellt viktigt för djur som uteslutande uppehåller sig i en lägenhet. Eftersom chartreux-katter är väldigt knutna till människor så tycker de väldigt mycket om stunder där de kan leka och gosas med sin mänskliga familj. När en chartreux-katt kommer med sitt berömda chartreux-leende och sin mjuka sammetspäls, då blir alla kattälskare lätt övertalade att klappa och klia ett par minuter till.

Lycka till med dig och din chartreux!

Våra mest populära inlägg
10 min

Ragdoll

En katt som liknar en trasdocka? Det stämmer inte alls! Ragdoll är en kattras som passar perfekt till människor som gillar siamerser, colorpoint och andra pointkatter. Det är inte bara den fina pälsen som imponerar, utan även dess unika färger, för att inte tala om de blå ögonen...
11 min

Brittiskt korthår

Letar du efter en katt som har ett lugnt och jämt temperament och som eventuellt passar att hålla som innekatt hela tiden? Då har du goda chanser att man rekommenderar rasen brittiskt korthår. Den yviga pälsen och de stora ögonen som brittiskt korthår har, även kallad british shorthair, kan nästan ingen kattälskare tacka nej till. Dessutom är deras sätt verkligen älskvärt! Vad behöver man veta mer? Vår rasbeskrivning beskriver katten i detalj och ger dig tips om hur man skaffar, håller, föder och kontrollerar kattens hälsa.
13 min

Sibirisk katt

Den sibiriska katten är en typisk naturras. Den ska ha uppstått i sitt hemland Ryssland med sitt ursprungsutseende och helt utan mänskligt inflytande. Sibirisk katt är medelstor i storlek, den har en kraftig kroppsbyggnad och halvlång päls. Målinriktat uppfödning började först på 80-talet.