Uppfostra vuxna hundar

Uppfostra vuxna hundar

Ju tidigare hundar lär sig de viktigaste träningsmomenten, desto mindre problem kommer de att förorsaka under sitt senare liv med människan. Det är klart. Men vad gör man om en sådan grundutbildning missades under valpåldern? Är det möjligt att uppfostra vuxna hundar också? Hur ska jag uppfostra mina vuxna hundar? Vi visar dig hur du ska gå till väga för att fostra din senior och vilka sju övningar ni ska träna tillsammans.

Har du precis adopterad en valp? Läs även vår artikel om valp-uppfostran.

Hundar lär sig under hela livet

Roligt att höra: hundar lär sig under hela livet. De blir – på samma sätt som vi människor – aldrig fullärda. Upptill hög ålder har de förmågan, att lära sig kommandon, regler och vissa beteenden – på samma sätt som de även som vuxna hundar kan lära sig att lägga av med oönskade beteenden. Därför bör deras uppfostran aldrig avslutas. För inte ens den bästa grundträningen hjälper ju, om man senare, av ren bekvämlighet, låter den puberterande hunden göra som den vill. Intränade kommandon ska uppehållas under hela livet. Ett entydigt “Stanna” får inte senare bli ett “Kan du vänta ett ögonblick”.

Uppfostra vuxna hundar: Fördelar

Naturligtvis lär sig unga hundar – liksom barn – oftast snabbare. Det är lättare att “forma” dom, eftersom dom är nyfikna, lär sig mycket genom att leka och ännu har en öppen inställning gentemot världen. De kan man använda under valpuppfostran. Men samtidigt ska valpar först lära sig grundläggande beteenden – ingen hund föds rumsren och ingen valp kommer att lämna möbler och skor ifred om den aldrig har hört ett bestämt “Nej”. Därför tar utbildningen och socialiseringen av valpen oftast mer plats, än när man fostrar vuxna hundar, som oftast redan är vana att leva ihop med människor.

vuxen hund blir uppfostrad av sin ägare

På så sätt finns det även fördelar i att fostra vuxna hundar. Äldre hundar är i sitt beteende oftast lugnare och stabilare än unghundar. De är rumsrena, klarar oftast av att lämnas ensamma och har redan vant sig vid en fast dygnsrytm av sömn, mat och promenader. Den klarar redan längre promenader och även under övningarna behöver vuxna hundar mindre pauser än de lekfulla valparna som lätt blir överbelastade.

Vilka problem kan uppstå när man uppfostrar senior hundar?

Men att uppfostra vuxna hundar kan också ha sina nackdelar. Nackdelen är oftast att ett visst beteende redan har förstärkts under månader och år. När det plötsligt blir oönskad reagerar hundarna envis och osäker. Det kräver mycket av en vuxen hund att ändra ett inlärt beteende och därför krävs av ägaren mycket konsekvens och framför allt tålamod. Frågan är därför inte om vuxna hundar fortfarande kan uppfostras, frågan är när de kommer att visa det nyss inlärda permanent. En äldre hund kan uppfostras på samma sätt som en ung hund – det kan bara ta längre tid.

Vad gör man vid mycket avvikande beteenden?

För att fostra en hund, som redan har utvecklat betydande beteendeproblem, krävs mycket tålamod. Innan du kan börja med att “bekämpa” det oönskade beteendet med riktad träning, ska du först undersöka vad orsaken är. Varför förstör min hund? Varför reagerar den aggressiv? Varför slutar den inte att skälla? Speciellt bakom vissa hundars bit- och förstörelsevrede ligger oftast allvarliga psykiska störningar, som inte bara beror på traumatiska upplevelser eller kronisk smärta utan även av varaktig stress, att hållas isolerad eller bristande fysisk och mental stimulering. Ju bättre du känner till orsakerna bakom din hunds beteende, desto mer riktad och lovande kan din vuxna hunds träning utformas. Speciellt nybörjare borde i sådana fall alltid be en expert om hjälp. Men även människor som redan har erfarenheter med hundskötseln kan det vara meningsfullt att prata med, så som en hundtränare eller att besöka en hundskola.

Vad hör till hundens grundträning?

För att samvaron mellan hund och människan ska fungera krävs vissa regler. Inget annat djur lever lika tät inpå människan som hunden, och inget annat djur blir lika mycket “humaniserad” som vår fyrbente vän. Samtidigt glömmer man då ofta att hunden härstammar från vargen, och på samma sätt som den kräver en viss ordning i sin “flock” som ska ge den säkerhet och orientering. Hundar behöver entydiga regler som ska följas konsekvent. Alla undantag från dessa regler gör den osäker, och får speciellt hundar av självsäkra raser att ta över ledningen själv.

För att undvika konflikter ska din hund kunna kommandon som “Sitt”, “Fot”, “Släpp”, “Hit” och “Stanna”. Det får inte bara springa ut på vägen när du ropar “Sitt”, de får inte springa över affärens parkering när du har kommenderad “Stanna” och den får inte jaga haren eller grannens tik, när du har kommenderad “Hit”. De följande övningarna är en grundstomme, som din hund bör kunna och som ska göra inte bara hundens men även ditt och omgivningens liv mycket enklare.

Den rätta träningen för vuxna hundar

Och det spelar nästan ingen roll om din hund är en valp eller en vuxen hund som saknar uppfostran. Men trots det ska du vid uppfostran ta hänsyn till hundens ålder. Medan du, för valpar, kan använda leklusten, men ska hålla inlärnings- och övningsmomenten kortare, behöver mer erfarna hundar ofta mer motivering och utmaningar för att vara med på att lära sig något nytt. Vuxna hundar vet redan vad de tycker om. Ju bättre du känner din hund desto lättare blir det att använda det för uppfostran. Hunduppfostran fungerar bäst genom positiv förstärkning. När du vet vad din hund tycker om, kan du belöna den med det, när den har visat det önskade beteendet. Det behöver inte alltid vara godis, det kan även vara att bli klappad, berömmande ord, en leksak eller en apporteringslek med pinnar eller bollen.

De sju viktigaste övningarna i överblick

  • Linförighet

Hundar ska lära sig från första början att gå i slakt koppel. Den ska lära sig att ignorera människor och andra djur när den går i koppel och får inte “dra” dig i en viss riktning. När en vuxen hund har lärt sig en gång att den kommer framåt när den drar tillräcklig stark i kopplet, kommer den alltid att göra det. Men med lite kunskap och framför allt mycket tålamod kan du få hunden att sluta dra. För att din hund ska komma ifrån det redan inlärda beteendet, kan det vara bra om du först försöker att ändra situationen. Om den till exempel är van med att ha ett halsband, ska den bära sele från och med nu. Om det har burit både och ett byte från sele till halsband eller omvänt inte är meningsfull, kan du även lägga en duk runt halsen som du kopplar till kopplet. Hunden ska bli medveten om bytet till något nytt, genom att du visar hunden dessa nya “promenad-tillbehören” och låta den nosa av de noga. Då kommer hunden få det lättare att acceptera något nytt.

Stanna när din hund drar

Stå stilla när promenaden börjar och hunden direkt börjar att dra. Gå inte vidare förrän hunden kommer närmare igen och kopplet blir slak. När den drar igen, stannar du igen. Bibehåll det mönstret konsekvent. Om din hund drar hårt i kopplet och du knappt kan hindra den från att dra iväg, ska du genom kommandon eller kroppsspråket bjuda in den att komma till dig. Som nästa övning kan du placera en godbit eller en eftertraktad leksak på ett litet avstånd (cirka 20 m) väl synlig på vägen. Hunden kommer förmodligen försöka att rysa dit direkt. Håll hunden tillbaka och kommendera den att komma till dig. När den vänder går du några steg tillbaka och visar hunden att bara din riktning gäller. För när den klarar att stå med löst koppel bredvid dig går du närmare ditt den vill. Den får alltså belöningen först när den har lärt sig att behärska sig och följa med i din takt.

  • Kommando “Sitt”

För att lära hunden att sätta sig på kommandot “Sitt” kan det vara bra att ha en godbit. Håll den långt över hundens huvud. Om din hund försöker att hoppa efter den håller du handen stängd. För att bättre kunna se godbiten i din hand kommer hunden snart att sätta sig. När baken och framtassarna är på marken säger du kommandot “Sitt” och ger hunden godbiten. Beröm den även med ord och klappa den.

vuxen hund i koppel ute på träning

Efter några övningar kommer din hund ha lärt sig att sätta sig på kommandot “Sitt” – innan du tränger den till det med en godbit. För att träna längre tids sittande, kan du utvidga tiden innan den får belöningen. Träning av kommandot “Sitt” kan du lätt integrera i vardagen: när du kopplas hunden på eller loss, vid affären eller på varje rött trafikljus.

  • Kommando “Plats”

I skillnad mot kommandot “Sitt” ska hunden lägga sig på kommandot “Plats”. När den har lagt sig i Plats, vidrör baken och båda armbågar marken. Du når den positionen genom att hålla godbiten direkt framför hundens nos och långsamt föra det fullt synligt mot marken. Håll godbiten så långt ned som möjligt. För att komma åt godbiten kommer din hund först att sänka käften. För sedan handen långsamt på marken ifrån hundens käft. Hunden kommer att följa din hand så långt den kan och blir till sist “tvungen” att lägga sig i Plats. Säg kommandot “Plats” och ge hunden sin belöning.

Innan den reser sig självmant ska den sätta sig på kommandot “Sitt”. När din hund sitter kan du upprepa övningen eller avsluta den. Du kan träna “Plats” i många situationer, till exempel på ett kaffe, vid busshållplatsen, under ett samtal med grannen eller senare på restaurangen. Även här är den rätta tajmingen avgörande: Ju tröttare din hund är desto större är beredskapen att lägga sig. Träna därför kommandot “Plats” i början efter en lång promenad och inte innan när hunden är full av energi.

Wolf of Wilderness Snack - Wild Bites 180g

Wolf of Wilderness Snack – Wild Bites 180 g

  • Spannmålsfria godbitar
  • Endast en animalisk proteinkälla
  • Fylld med vilda örter
  • Kommando “Hit”

Vid kommandot “Hit” (“här” eller motsvarande vissling) ska hunden komma till dig i snabb gång och omedelbart. På vuxna hundar som ännu inte har lärt sig att lyssna på detta kommando är det naturligtvis i början inte möjligt att låta de springa fritt utan koppel.

Steg 1: Träna hemma

Träna därför “Hit” först i hemmet, helst i samband med hundens måltid. Du behöver en annan känd person som håller hunden medan du en bit bort gör in ordning hundens foder. Hunden bör se dig när du gör det. Direkt när du ropar kommandot “Hit” släpper den andra personen hunden. När din hund kommer fram till dig berömmer du den mycket och sätter matskålen ned på golvet.  När du känner att hunden har förstådd signalen i samband med maten, kan du börja att kalla in hunden vid andra tillfällen utanför mat-tiderna med ett tydligt “Hit”. O m din hund direkt kommer fram till dig får den en godbit och du visar tydligt att du blir jätteglad. Som nästa steg kan du försöka att utföra övningen i den inhägnade trädgården.

Steg 2: Övning under en promenad

Först när din hund tillförlitlig kommer till dig när du kallar in den, kan du koppla loss under en promenad och utföra övningen då. Det bästa är att använda ensamma områden där helst inga andra hundar finns som kan störa din partner. Alternativt kan du utföra övningen mycket tidigt på morgon en eller mycket sent på kvällen när det händer lite på gatan eller i parken. Kalla bara in hunden med kommandot “Hit” när du är säker att den också kommer. När du ser en annan hund, ska koppla hunden först och utför övningen när den andra hunden har försvunnit.

Det rekommenderas också att använda kommandot “Hit” tillsammans med hundens namn. Av erfarenhet vet man att hundägare i stress-situationer främst kallar på hunden med dess namn.

  • Kommandot “Fot”

I tät trafik, på gågator med många människor eller under möten med andra hundar är en bra hjälp om hunden tillförlitlig går “Fot”. Det betyder att den efter kommandot “Fot” håller sig tät inpå ditt ben – oberoende om du går långsamt eller snabbt, rak fram eller åt vänster eller om du stannar. Traditionell för man hunden på sin vänstra sida, men du kan även träna den högra sidan om du föredrar det. Dock ska du hålla dig till en sida. Du börjar övningen genom att visa hunden med en godis i handen var “Fot” är hos dig. När hunden har intagit den rätta positionen, säger du respektive kommando.

Håll godbiten i din hand och låt hunden slicka på den, medan du börjar att gå. Som extra gest klappar du med samma hand då och då mot ditt lår. Efter några meter ger du kommandot “Sitt” och belönar hunden med godbiten. Gör övning svårare och svårare genom att lägga in fler svängar eller riktningsändringar. Allt eftersom ska även godbiten hållas längre och längre från hundens mun. Stoppa till exempel godbiten i fickan och fortsätt träna att gå “Fot”. Går ibland långsammare, ibland snabbare, åt höger, åt vänster, gå framåt, gå bakåt och upprepa då och då kommandot “Fot” samt den tillhörande gesten. Först när hunden stannar tillförlitlig vid din sida kan du genomföra övningen utan koppel. Om din hund utan koppel lämnar din sida ska du inte dra tillbaka den i halsbandet utan koppla den lugnt igen och upprepa övningen först en gång till med kopplet.

  • Kommando “Släpp”

Efter kommandot “Släpp” ska hunden släppa den saken eller det föremålet som den håller på med. När hunden till exempel förgriper sig på en sko, eller har bitit fast sig i barnens leksak, ska du meddela hunden med ett tydligt kommando “Släpp” att du inte tycker om det.

Erbjud hunden först en bytesaffär

För att en vuxen hund ska reagera på ditt kommando, ska du locka den med ett annat “objekt”, till exempel en godbit eller en hundleksak. Du ska erbjuda hunden en bytesaffär. Håll godiset framför hundens nos och säg “Släpp”. Så fort den öppnar munnen och släpper det andra föremålet ska den få godbiten och du berömmer den med ord och klappningar. Med tiden kan du ta bort godbiten eller hundleksaken och berömma hunden för “Släpp” endast med ord och klappningar.

  • Kommando “Stanna”

Hundar ska lära sig att sitta eller ligga kvar på ett visst ställe. Inte bara utanför affären, men även när det ringer på dörren eller när gäster kommer som är rädda för hunden, ska den lyda på kommandot “Sitt och Stanna”. För det ska den först kunna kommandot “Sitt” resp. “Plats”. När din hund på kommandot lugnt sitter eller ligger vid sin sida, kan du börja med övningen “Stanna”.

Så tränar du Stanna i sittande eller liggande

Ge hunden ett tecken (peka till exempel med den platta handen mot marken) och säg tydligt “Stanna”. Ställ dig sedan framför din hund och gå så långt ifrån hunden att kopplat mellan er fortfarande hänger löst. Stå kvar ett kort ögonblick och gå sedan tillbaka till din hund. Om din hund stannar kvar i sittandet eller liggandet ska du berömma den tydligt. Om hunden ska belönas med en godbit, ska den bara få den om den när du kommer tillbaka till den fortfarande sitter eller ligger. Även om den har duktigt varit kvar men hoppat upp först i sista ögonblicket ska du inte belöna den. Om hunden då skulle få en godbit skulle den inte koppla belöningen till “Stanna” utan till “Hoppa upp”. Du kan träna övningen först med ett längre koppel och sedan utan koppel. Även tiden som du står kvar ska bli längre och längre.

Lönar sig ett besök på hundskolan?

Att träna de här beskrivna kommandona kräver inte bara mycket tid utan också en mycket stor disciplin. Speciellt när du uppfostrar vuxna hundar, som redan har visat felaktiga beteenden, behöver ägaren utöver konsekvens och fingertoppskänsla framförallt tålamod och uthållighet. Tappa inte modet när det inte fungerar med en gång. Det kan ta lite tid innan hunden accepterar alternativa beteenden och förstår, att det lönar sig att lyda på dina kommandon. Regelbundna besök på en hundskola kan då vara en bra motivation. speciellt om det är din första hund, kan det vara mycket nyttig att prata med experter och andra hundägare. Och även om du läser jättemånga rådgivare – till sist ska allt om sättas i praktiken. Det är dock viktigt att hundskolans koncept passar för dig och din hund. Principiellt bör grupperna inte vara för stora, så att tränaren kan ägna sig mycket åt varje enskild hund (och hundägare) och gärna besvarar alla frågor.

Vi vill önska dig och din hund lycka till på er gemensamma resa!

Våra mest populära inlägg
19 min

De 10 mest omtyckta hundtricken

Vacker tass, sitt fint eller fånga godis i luften? Med dessa tio hundtrick blir du och din hund kvarterets stjärnor. Och bästa av allt: de är inte bara roliga för publiken utan utmanar också din hund mentalt och fysiskt.

9 min

Aggressiv hund: träningstips

Det finns hundar som morrar, skäller, visar tänderna och till och med biter. En aggressiv hund kan vara en allvarlig belastning för samlivet mellan hund och människan. Men varför blir vissa hundar aggressiva och andra inte? Vad kan man göra för att förhindra aggressivt beteende?
5 min

Varför slickar min hund mig?

Men att ha en sliskig tunga på huden tycker vissa hundvänner är underbar, andra inte. Men en fråga finns ju kvar: Varför slickar min hund mig? Denna artikel förklarar varför hundar visar den gesten så ofta.