Ekologiskt hundfoder

ekologiskt hundfoder

Ekologiskt är trendigt och fler och fler förbrukare väljer ekologisk kvalitet – inte bara det som hamnar på den egna tallriken utan även husdjurens kost. Men vad gömmer sig bakom ett ekologiskt hundfoder och är ekologiskt verkligen bättre för din hund än vanligt hundfoder?

Hyllorna i djuraffären och internetshopparna är nuförtiden fulla av ekologisk näring för husdjur. Urvalet av ekologiskt foder för hundar ökat särskilt snabbt de senaste åren. Förutom många nya tillverkare har också flera etablerade foderproducenter breddat sortimentet och satsar numera på ekologiskt hållbar fodertillverkning. En gemensam nämnare bland flesta tillverkarna är dock att det ekologiska fodret är dyrare än det vanliga. Hundägare som uteslutande vill fylla matskålen med ekologiskt foder kan räkna med en kostnad på ca 50 kronor om dagen. Lönar sig denna extra utgift eller är ekologisk mat till hunden bara en onödig lyx? Denna fråga kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej, för beteckningen ekologisk är inte samma som bättre kvalitet, utan är snarare kopplad till olika riktlinjer som inte bara påverkar ingredienserna utan också uppkomsten och produktionen av fodret. Det lönar sig alltså att vara uppmärksam!

Vad betyder den ekologiska beteckningen?

För att ett hundfoder ska kunna få beteckningen ekologiskt måste tillverkarna uppfylla vissa kriterier. De kontrolleras också regelbundet av motsvarande kontrollorgan. Även om begreppet ekologisk verkar användas till synes godtyckligt är det endast tillåtet att använda den statliga ekologiska beteckningen på förpackningen när tillverkningen och den färdiga produkten  motsvarar landets ekologiska riktlinjer. Sedan 2010 är den ljusgröna EU-loggan obligatorisk för alla ekologiska livsmedel. Det betyder att de måste motsvara EU:s förordningar om organiska livsmedel där innehållet, tillverkningen och andra rutiner kontrolleras. Minst 95 % av råvarorna måste härstamma från ekologiskt jordbruk. Endast 5 % får vara ingredienser från konventionellt lantbruk, men bara om motsvarande ingredienser inte finns tillgängliga i organisk kvalitet. Förutsättningen för att få använda EU:s ekologiska märkning är att hela produktionskedjan är är spårbar och transparent. Förutom kodnumret på kontrollorganet som sköter övervakningen att reglerna efterlevs måste även härkomsten av alla ingredienser anges på förpackningen. Utöver den europeiska loggan finns även andra, icke statliga märkningar från olika ackrediterade kontrollorgan. Även de får specificeras på förpackningen. Många tillverkare av hundfoder är medlemmar i ekologiska jordbruksförbund som Biokreis, Ecoland eller Bioland samt Demeter och KRAV i Sverige. Herrman’s är till exempel en tillverkare av ekologiskt djurfoder som både är märkt med den statliga EU-loggan samt tyska Biokreis e.V. Kraven hos dessa privata organ är ofta strängare än de europeiska eller nationella miniminormerna. Eftersom de är mycket omfattande kan vi endast nämna minimikraven för ekologisk märkning nedan.

Vilka är minimikraven för ekologiskt hundfoder?

Artanpassad uppfödning av boskap

Hundar är köttätare av naturen och det mesta av deras kost består av kött från andra djur. Till skillnad från konventionell hundmat får det bearbetade köttet i organiskt hundfoder inte härstamma från massdjurhållning. Uppfödningen av slaktdjur som används för ekologisk hundmat måste vara ekologiskt korrekt och lämplig för arten. Kontrollorganen kontrollerar om djuren har ett adekvat boende och kan utvecklas naturligt. De får inte ges förebyggande antibiotika eller tillväxtfrämjande ämnen och de måste ha möjlighet att vistas utomhus. Antalet grisar eller nötdjur som kan hållas tillsammans på ett visst område är klart definierat. Sovplatsen i stallbyggnaden ska vara utlagd med halm, vilket är bekvämare för hovdjur än bara brädor eller betong. Djuret får inte heller drivas på med elstötar när de förflyttas.

Ingen genteknik och kemi

Ekologiskt hundfoder innehåller för det mesta liknande ingredienser som i konventionellt hundfoder, men endast av organisk kvalitet. Därför är genteknik allmänt förbjudet för både växtbaserade och animaliska ingredienser. Ekologiskt hundfoder innehåller inte heller konstgjorda smakförstärkare. Spannmål och andra vegetabilier får inte komma i kontakt med kemiska gödningsmedel eller pesticider (bekämpningsmedel) under odlingen. Den ekologiska fodertillverkaren Yarrah betonar att köttet i deras foder också härstammar från djur som uppföds med bekämpningsmedelsfritt foder.

Vissa tillverkare av ekologisk hundmat avstår även från att använda animaliska biprodukter som hovar, horn eller ben. Det är däremot inte ett måste, enligt lag. Sådant slaktbortfall kan i princip användas om det kommer från ekologiska gårdar och finns upptaget i ingrediensförteckningen.

Hälsa

Eftersom ekologiskt hundfoder inte innehåller kemiska tillsatser och konserveringsmedel är det mycket lämpligt för hundar som lider av allergier. Märket Almo Nature undviker till exempel alla konstgjorda konserveringsmedel i deras ekologiska hundfoder. Men även om du väljer ekologiskt foder bör du noga kontrollera om fodret är antiallergiskt och läsa igenom ingredienslistan innan du köper det. Eftersom lagstiftaren inte kräver att kemikalier i fodret ska undvikas fullständig kan du hitta ekologisk hundmat som har konserverats med kemikalier samt även är uppblandat med kött- och benmjöl. Det är endast säkert att ekologiskt foder inte innehåller råvaror som är gentekniskt förändrade eller förorenade med bekämpningsmedel. Ur ekologisk synvinkel är ekologisk hundmat säkert det bättre valet. Dessutom avstår ekologiska gårdar från massodling, föder upp djuren på ett lämpligt sätt samt använder inte växtskyddsmedel i deras ekologiska jordbruk.

Men är ekologisk hundmat också hälsosammare för din hund? Inte nödvändigtvis. Enligt forskning är näringsinnehållet i det organiska fodret inte högre än i konventionellt foder. Även om de organiska ingredienserna kommer från en ekologiskt hållbar produktion behöver  de inte innehålla fler näringsämnen än konventionellt producerade råvaror. Avgörande för näringsinnehållet är inte den ekologiska märkningen på förpackningen utan råvarornas färskhet. Säkert är, att om du tidigare har gett hunden konventionell mat behöver du inte oroa dig! En frisk hund kommer säkert att utvecklas lika bra med konventionell mat som med ekologiska foder. Om din hund lider av vissa sjukdomar, allergier eller foderintolerans bör du dock rådfråga din veterinär om alternativ till din tidigare hundmat. Kanske kan ekologisk hundmat hjälpa din fyrbenta vän i det här fallet.

Facit

I slutändan måste du bestämma om du vill ha ökade foderkostnader genom att ge hunden ekologisk hundmat eller inte. Eftersom näringsinnehållet i det organiska fodret är jämförbart med foder från konventionella fodertillverkare lönar sig den extra kostnaden inte direkt, sett ur ett rent hälsoperspektiv. Men med köpet av ekologiska produkter ger du ett värdefullt bidrag till skyddet av miljön och djur!

För övrigt, om du har bestämt dig för att byta till ekologiskt foder i framtiden, bör du göra det gradvis. En plötslig förändring av kosten kan leda till diarré eller andra matsmältningsproblem. Ersätt det gamla fodret stegvis med det ekologiska fodret. På så sätt kan du låta hunden vänja sig vid smaken också. Den kan kännas ovanlig för hundar som är vana vid hundmat med smakförstärkare, men de brukar snabbt vänja sig och uppskatta de nyttiga, och goda ekologiska råvarorna.

Vi önskar din hund smaklig måltid!

Våra mest populära inlägg
5 min

Vilken mänsklig föda får hundar inte äta?

Hundar bör egentligen bara få foder som är anpassat för dem, även om hundar förr, och delvis också idag, har haft status som restätare. Men det är självklart tillåtet med en liten läckerbit som mellanmål då och då – under förutsättning av att hunden mår hälsomässigt bra av det.

5 min

Beräkna fodermängd för hundar: så enkelt är det

Det finns numera många olika sorters hundfoder och utfodringssätt och det är inte så enkelt att hålla reda på alla. Om du väljer helfoder kan du enkelt få fram rätt fodermängd för hundar genom tillverkarens rekommendationer på förpackningen. Men hur beräknar man mängden mat hos hundar om man vill barfa eller kombinera olika foderråvaror? Lyckligtvis kan du enkelt bestämma din hunds energibehov med hjälp av några formler.