Hög ålder hos katter: Hur man känner igen symtomen

Hög ålder hos Katter

Du blir orolig för att din gamla sammetstass inte längre lyssnar på sitt namn? Elle du undrar varför din hustiger inte längre hittar sin matskål? Här förklarar vi hur du i god tid kan känna igen ålderstecknen hos din hustiger och kan öka kattens chanser på ett långt, friskt liv.

Hur gamla blir katter?

En tumregel säger, att katter i genomsnitt blir cirka 15 år gamla. Det betyder att vissa katter kan till och med bli några år äldre.

Men hur gammal en hustiger verkligen kan bli är beroende på dess gener och levnadssättet. Och naturligtvis hur mycket katten lider under ålderstecknen. Ju friskare en katt lever desto högre är sannolikheten att ålderstecknen dyker upp mer långsam. Det är bevisad att felaktig eller bristfällig kosthållning samt grundsjukdomar kan förkorta livet.

Bra att veta: Den hittills äldsta katten “Creme Puff“ har enligt Guinness rekordboken nått den ståtliga åldern på 38 år. Men det är ytterst ovanlig.

Typiska ålderstecken hos katter

Gamla katter skiljer sig från yngre artfränder genom vissa ålderstecken. Dessa visar sig hos katter från sju års ålder. De delas in i yttre kännetecken och förändringar i kattens beteende:

Förändringar på kroppen

Ett vanligt ålderstecken på katter är en grå-vit missfärgning av hår, främst vid huvudet. Rent allmänt blir pälsen med åldern mer matt och tappar glansen.

Som ett ålderstecken på katter verkar pälsen ofta vara tovig eftersom den drabbade pälsnosen inte längre klarar tillräcklig mycket kroppsvård.

Mer och mer kan du också se att muskulaturen avtar och kroppshållningen blir mer instabil. Grundsjukdomar som vanligen uppstår vid högre ålder (t.ex. ledslitage) kan ytterligare påverka det yttre intrycket negativt.

Beteendeförändringar

Det är normal att katter som ett ålderstecken visar förändrade beteenden. Det är inte sjukligt utan hör helt enkelt till åldrandet:

  • Irra runt förvirrad på grund av syn- eller hörselförlust
  • Plötsligt kissande inomhus
  • Ökande trötthet
  • Minnesförlust
  • Sjunkande mat- och vätskeintag
gammal katt
Ålderdom hos katter kan inte bara kännas igen externt. Det finns också vissa beteenden som tyder på sjunkande ålder.

Kan man förebygga katters ålderstecken?

Kattens ålder påverkas av två faktorer: den omgivande miljön och den genetiskt nedärvda åldern. Medan genetiken endast kan påverkas genom riktad avel, kan du öka din katts förväntade livslängd genom sunda livsvillkor och därmed även påverka kattens ålderstecken.

Rätt kosthållning

Katter är köttätare och behöver en hög proteinhalt. Utöver det är det avgörande att katten även får vitamin A och Taurin eftersom katter inte kan bilda dessa ämnen själv. Även arginin eller arachnidonsyra är näringsämnen som är viktiga för kattens sunda kosthållning och en hög ålder.

Tillräcklig motion

Rörelse är avgörande för ett sunt kattliv – det har vetenskapen vetat länge. Och den rörelsen behöver inte alltid betyda extremsport för din sammetstass. Kan din katt strosa igenom grannskapet, får den som regel tillräcklig motion. Men om du har en lat hustiger hemma, kan du locka den med hjälp av leksaker eller en intressant parcour-bana. Då kan du förebygga förtidiga ålderstecken hos katter.

Regelbundna hälsokontroller

Många kattpensionärer lider av systemiska sjukdomar som diabetes (sockersjuka) eller njurproblem. Även ledsjukdomar som slitna leder (artros) är vanliga hos gamla katter. För att dessa sjukdomar kan upptäckas och behandlas så tidigt som möjligt rekommenderas regelbundna besök hos din veterinär. Den kan hjälpa din gamla katt genom till exempel smärtstillande medel.

En stressfri miljö

Gamla katter har, i motsats till vuxna katter, ett svagare immunsystem. Och är de även stressade, blir de ännu mer mottaglig för infektioner och andra sjukdomar. Då kan även kattens ålderstecken framskrida fortare.

Se till att den har en stressfri miljö och undvik nya djur och högljudda fester. Om det ändå inte kan undvikas kan du överväga åtgärder som att sätta in feromoner.

Problemlösning

Att kattens minne blir sämre med åldern är en normal process. Men du kan bromsa upp den utvecklingen något genom att låta din katt jobba med problemlösningar. Genom att gömma foder och erbjuda intelligensleksaker kan hjärnans prestation ökas.

Vad händer i kroppen när den blir gammal?

Varje varelse består av flera miljarder celler. Olika sorters celler har olika funktioner i kroppen. Genom att dela sig förökar de sig och ersätter redan döda celler – det är principen.

I unga år är kroppscellerna fortfarande mycket vitala. Med stigande ålder fungerar de dock allt sämre och har en allt kortare livslängd. Då drabbas katten av ålderstecken.

Till det hör att vissa organ också fungerar allt sämre. Där handlar det främst om njurarna, levern och hjärnan. Därför är försämrade funktion på olika organ, som till exempel hörseln, och ökande kissande ålderstecken på din katt.

Våra mest populära inlägg
3 min

Kattens ålder

Som alla vet är det lätt att räkna ut hudens ålder. Ett hundår är lika med sju människoår, men det beror ju också på hundens ras och vikt. Men hur räknar man ut kattens ålder? Och hur gamla kan katter egentligen bli? Från vilken ålder räknas katter som seniora?
10 min

Kastrering och sterilisering av katter

Det finns väl knappast något gulligare i denna värld än små kattungar. Men tyvärr får inte alla kattungar ett bra hem. När hemlösa katter parar sig med varandra eller med huskatter i frigång, är det nästan förprogrammerat med ett liv i misär för ungarna. Med kastration och sterilisering förhindras onödigt lidande.
8 min

Coronavirus hos katter

Coronavirus förekommer inte bara hos djurägare utan också hos våra pälsiga, fyrbenta familjemedlemmar. I motsats till det nya coronaviruset hos människor är dock feline coronavirus (FCoV) som drabbar katter känt sedan många år. Till detta virus räknas feline enteric coronavirus (FECV) och feline infectious peritonitis virus (FIPV). Det senare är en mutation av FECV och orsakar den dödliga sjukdomen FIP, felin infektiös peritonit, som leder till bukhinneinflammation und ascites (vätska i bukhålan). Människor, speciellt äldre och sjuka med svagare immunsystem, lider däremot av influensaliknande symptom.